GZS - Združenje papirne in papirnopredelovalne industrije

GZS - Združenje papirne in papirnopredelovalne industrije

Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Slovenija
www.gzs.si/zdruzenje_za_papirno_in_papirno_predelovalno_industrijo

Ikonca-oseba Kontaktna oseba