Regionalni razvojni center Koper

Regionalni razvojni center Koper

Ulica 15. maja 19
6000 Koper
Slovenija
www.rrc-kp.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba