Slovenski regionalno razvojni sklad

Slovenski regionalno razvojni sklad

Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Slovenija
www.regionalnisklad.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba