All in one search

Ime podjetja

Create date

-

KMK BoxEOL122Valoviti polipropilen varuje, je prilagodljiv, okolju prijazen, vodo odbojen in cenovno ugoden material za embalažo vseh oblik in velikosti. Možnosti embalaže po meri so neskončne, odlikuje jo izjemna prilagodljivost zahtevam kupca, izkoristek slehernega prostorčka ter nenazadnje prihranka. Embalaža iz valovitega polipropilena je predvsem mišljena kot povratna embalaža, ki je dalj časa v uporabi, saj je med drugim tudi zelo vzdržljiva. V KMK Box že več kot dve desetletji aktivno delujemo na področju zahtevnih odjemalcev, zato dobro vemo, kaj pomeni slediti zahtevam in željam trga. Hitra odzivnost je rezultat dobrega sodelovanja med svetovalci za embaliranje, razvojem in proizvodnjo, kjer vsakodnevno snujejo nove izdelke, nove rešitve in izdelujejo embalažo prihodnosti.

KMK Box d.o.o.
http://kmkbox.eu

PERFECT EOL122V Ljubljani je med 11. in 13. septembrom v organizaciji Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) potekalo strokovno srečanje partnerjev projekta PERFECT, katerega osrednji namen je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik na področju zelene infrastrukture. Velik potencial na področju zaščite in razvoja zelene infrastrukture so prepoznali tudi v RRA LUR, ki je slovenski partner v projektu. Ena izmed osrednjih nalog agencije je skladen regionalni razvoj, zato je izboljšanje regionalnih razvojnih politik na področju zelene infrastrukture, ki lahko bistveno pripomore k višji kvaliteti bivanja, ustvarjanju dobrih pogojev za rast gospodarstva in dvigu konkurenčnosti regije, ključnega pomena. Ukrepi zelene infrastrukture lahko namreč zagotovijo pomembne okoljske, gospodarske in socialne koristi, zato bo RRA LUR v okviru projekta PERFECT izdelala strategijo razvoja zelene infrastrukture v regiji, katere sestavni del bodo tudi akcijski načrt in priporočila za sofinanciranje investicij v zeleno infrastrukturo iz evropskih virov.

Perfect LogoEOL122

 

 

 

RRA Ljubljanske urbane regije
www.rralur.si

V četrtek, 9. novembra 2017, med 11. in 14. uro, Energetska agencija za Podravje v okviru projekta EMPOWER – Interreg Europe organizira brezplačno strokovno delavnico v Mariboru. Vsebina delavnice se bo nanašala na sprejeto Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. Podrobno bo predstavljeno njeno izvajanje in poročanje pristojnemu ministrstvu. Cilj uredbe je vzpostaviti in izvajati sistem upravljanja z energijo v javnih stavbah ter tako dati zgled zasebnemu sektorju na področju učinkovite rabe energije. Rok vzpostavitve sistema upravljanja z energijo je 31. december 2017. Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je RS ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2 (uporabna površina, uporabljena v bazi GURS). V okviru razprave bomo skupaj z udeleženci iskali načine kako najbolj učinkovito izvajati energetsko upravljanje v javnih stavbah. Več o delavnici si lahko preberete na spletni strani www.energap.si. Zaradi lažje organizacije je potrebna predhodna prijava na delavnico.

EMPOWEREOL122

EUEOL122

 

Energetska agencija za Podravje, zavod za trajnostno rabo energije
www.energap.si

Trajnice Golob KlančičEOL122Podtaknjenci sedumovZelene strehe se dobro uveljavljajo v Sloveniji. A med investitorji, načrtovalci in izvajalci gradbenih del je premalo znanja, ki bi omogočalo racionalno izvedbo. Zato se prakticirajo drage oziroma daleč predrage ozelenitve. Najhitrejše in seveda najdražje je polaganje vnaprej vzgojenih zelenih preprog. Za ta namen je možno uporabljati le zelo omejeno število vrst in sort trpežnih trajnic, običajno homulic. V vrtnariji Trajnice Golob-Klančič so razvili dva druga, za razmere našega malega trga zelo primerna načina gojenja rastlin za ekstenzivne zelene strehe z debelino substrata 7-13 cm. Oba načina sta že dobro preizkušena in dajeta odlične rezultate. Prvi način je sajenje vnaprej vzgojenih sadik trpežnih in nezahtevnih trajnic v normalno debelino rastnega substrata na zeleni strehi. Ker se uporabljajo sadike v lončkih in ne v obliki tankih preprog, je izbor primernih trajnic mnogo večji in dovoljuje tudi zahtevnejše oblikovanje ekstenzivnih strešnih vrtov za približno enako ceno kot v primeru polaganja v tujini vzgojenih zelenih preprog iz sedumov. Drugi, nekoliko počasnejši, najbolj enostavno izvedljiv in daleč najcenejši način ozelenitve streh je uporaba sveže narezanih potaknjencev homulic (Sedum). Cena za potaknjence homulic je desetkrat nižja od cene za zeleno preprogo iz homulic. Transport in izvedba pomenita zanemarljiv strošek. Seveda za te namene niso uporabne vse vrste in sorte homulic, pač pa le tiste, ki se v toplem delu leta zelo enostavno ukoreninjajo že v dotiku s podlago brez vsake posebne nege.

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com

Telekom SlovenijeEOL122Telekom Slovenije v sodelovanju s podjetjem Avant Car zaposlenim omogoča souporabo električnih vozil po sistemu »car sharing« (souporaba vozil), in sicer tako v službene kot zasebne namene. Souporaba električnih vozil Avant2Go je trenutno možna v Murski Soboti, na Letališču Jožeta Pučnika in v Ljubljani, v ta namen pa je Avant Car zagotovil parkirna mesta za vozila tudi na parkirišču poslovne stavbe Telekoma Slovenije. Električna vozila so primarno namenjena razdaljam do okoli 100 km, zaposleni pa jih uporabljajo predvsem za prevoze med lokacijami podjetja. Pred pričetkom souporabe zaposleni opravijo obvezno izobraževanje, izposoja poteka preko mobilne aplikacije Avant2Go. Zaposleni se tako vozijo v električnih vozilih, ki nimajo emisij CO2, s souporabo električnih vozil pa v Telekomu Slovenije zaposlenim omogočajo tudi najsodobnejšo izkušnjo mobilnosti.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si