All in one search

Ime podjetja

Create date

-

GoOpti EOL121Podjetju GoOpti, ki je svojo uspešno pot začelo graditi pred šestimi leti v Sloveniji, je z inovativno platformo, s katero povezujejo potnike s profesionalnimi prevoznimi podjetji, uspel tudi preboj na druge evropske trge. Zanesljivih, varnih in fleksibilnih potovanj po dostopnih cenah ne omogočajo le slovenskim popotnikom, temveč tudi tistim v sosednji Italiji in na Hrvaškem. V juniju se je GoOpti omrežju pridružila tudi prva španska relacija, ki povezuje mesto Cadiz z letališčem v Malagi. »Vesel sem, da so naše storitve, za katere smo v zadnjih letih dobili neverjetne odzive s strani naših strank in prevoznikov, po novem na voljo tudi prebivalcem andaluzijskega bisera, mesta Cadiz na jugozahodu Iberskega polotoka. Ti so dobili nove možnosti za udobno, varno in ugodno potovanje do letališča v Malagi. Največje zadovoljstvo je, ko z vstopom na nov trg srečaš ljudi, ki ti stisnejo roko ter se zahvalijo, da smo prišli tudi v njihove kraje,« je ob tem poudaril Marko Guček, direktor podjetja GoOpti in dodal, da že razmišljajo tudi o vzpostavljanju novih španskih povezav. Od ustanovitve so sicer pripeljali že blizu 899.000 potnikov, v tem času pa opravili 120.000 prevozov. V spletno platformo je trenutno vključenih več kot 700 voznikov, ki mesečno v povprečju prepeljejo 27.000 potnikov.

GoOpti
www.goopti.com

testata vela si EOL121Shema EMAS je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij. Z namenom osveščanja, spodbujanja in razprave o sistemu EMAS v Sloveniji bo organizirana delavnica, kjer bodo predstavljene izkušnje EMAS organizacij iz Slovenije in tujine, zakonodajne olajšave članic EU v korist EMAS organizacijam in predstavitev Evropske Komisije o pripravi sektorskih referenčnih dokumentov za prioritetne sektorje: ravnanje z odpadki, turizem, gradbeni sektor in javno upravo. Del delavnice bo namenjen razpravi o koristih certificiranja, težavah in potrebah slovenskih podjetij. Delavnica, ki bo potekala 14. 9. 2017 na GZS, je namenjena podjetjem, javnim institucijam, preveriteljem in drugim zainteresiranim deležnikom. Organizatorji delavnice so MOP, ZRS Bistra Ptuj in GZS. Več informacij o spodbudah za EMAS organizacije na www.lifebraver.eu.

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj  life LOGO EOL121   logo braver EOL121
www.bistra.si

DSC 0069 EOL121V okviru projekta Gracilis - Green Answers Climate Change - Ozelenjevanje kot odgovor na klimatske spremembe, ki ga je prijavila Visoka šola za varstvo okolja v Velenju skupaj s partnerjema (Matrica, s.p. in Complementarium, Inštitut za raziskave narave in okoljskih tehnologij) so se v marcu, maju in juniju zvrstili dogodki ozaveščanja o ozelenjevanju. Projekt je sofinanciran iz projektnih klicev »Po kreativni poti do znanja«, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sodelujeta pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Akademski in gospodarski sektor na ta način prenašata znanje na študente, da bi ti okrepili poklicne kompetence. Gracilis se ukvarja s problemom podnebnih sprememb skozi raziskovanje učinkovitih rešitev za ozelenitev urbanih središč. Študentje so razvili dva zelena inovativna prototipa, ustvarili svojo spletno stran (www.gracilis.si) in izdelali ustrezen poslovni model.

Pripravila: dr. Lucija Kolar, dr. Daniel Vladušič

Visoka šola za varstvo okolja    Logotip Gracilis EOL121   MIZS EOL121   Logo EKP socialni sklad SLO slogan EOL121  
www.vsvo.si

Telekom EOL121V juniju je v Novi Gorici potekal zaključni zagovor evropskega projekta SUNSEED s področja raziskav pametnih omrežij. V projektu je sodelovalo devet partnerjev iz šestih držav (Slovenije, Nizozemske, Danske, Velike Britanije, Francije in Nemčije), glavni koordinator projekta pa je bil Telekom Slovenije. Cilj projekta, ki se je pričel februarja 2014, je bil razvoj tehnično-ekonomskega modela ter analiz za čim učinkovitejšo uporabo obstoječe telekomunikacijske infrastrukture za delovanje pametnih elektroenergetskih omrežij prihodnosti. Po postavitvi pilotnega pametnega omrežja so potekale meritve in analize primernosti tehnologije LTE in drugih dostopovnih tehnologij za nadzor elektro-energetskega omrežja. Znanstveno vodenje projekta je bilo v domeni Instituta Jožef Stefan, katerega strokovnjaki so na podlagi meritev napovedovali prihodnje stanje omrežja. Namen pametnih elektroenergetskih omrežij je optimizacija porabe energetskih virov za doseganje čim večje energetske in ekonomske učinkovitosti, s čimer se ustvarja dodana vrednost in zmanjšuje vpliv človeka na okolje.

Telekom Slovenije, d.d.  Telekom Sunseed color CMYK EOL121       Telekom sunseed1 EOL121
www.telekom.si

V letu 2017 se je pričelo izvajanje projekta PEGASUS, katerega cilj je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih preko mikro-omrežij. PEGASUS je mednarodni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz Italije, Grčije, Malte, Francije, Slovenije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Španije. Energetska Agencija za Podravje sodeluje v projektu kot projektni partner in je vodja delovnega paketa za komunikacijo. Projekt je osredotočen na simulacije delovanja mikro-omrežij, ki omogočajo nov pristop k načrtovanju in vodenju električnih omrežij in elektroenergetskega sistema. Načrtovanje in delovanje mikro omrežij bo eksperimentalno izvedeno na 7 pilotnih območjih. Na podlagi rezultatov bodo lokalne skupnosti lažje vzpostavile operativne ukrepe za uvedbo mikro-omrežij, katerih cilj je optimizacija proizvodnje in porabe energije. Preizkušeni poslovni model naj bi pokazal prednosti pametnih omrežij in administrativno olajšal njihovo širšo uporabo. Prvo srečanje projektne skupine je potekalo v aprilu v Potenzi, v Italiji. Več o projektu na spletni strani www.energap.si in www.fedarene.org/projects/pegasus-19001.

Energetska agencija za Podravje, zavod za trajnostno rabo energije
www.energap.si

Energetska agencija za Podravje LOGO COLOUR Pegasus EOL121