Ponedeljek, 04 Maj 2015 08:07

Cilji za energetsko učinkovitost

Cilj AN URE je skladno z Direktivo 2006/32/ES doseči 9-odstotni prihranek končne energije z izvedbo načrtovanih instrumentov, ki obsegajo ukrepe za učinkovito rabo energije, energetske storitve in razvoj energetsko učinkovitih tehnologij in izdelkov. Cilj izboljšanja energetske učinkovitosti je enak za vse države članice. Ciljni, 9-odstotni prihranek končne energije, je določen na podlagi pretekle rabe končne energije v obdobju 2001–2005 in za Slovenijo znaša 4.232 GWh.
Cilj izboljšanja energetske učinkovitosti se uvršča tudi med tri ključne podnebno energetske cilje držav članic, t. i. cilje 20-20-20. Zadnji med cilji držav članic za obdobje do leta 2020 se oblikujejo cilji za energetsko učinkovitost. Sprejeta je bila nova Direktiva 2012/27/ES, na podlagi katere bodo države članice opredelile svoje cilje do leta 2020 in pripravile akcijske načrte za te zahtevnejše cilje in daljše obdobje. V veljavnem dokumentu AN-URE je obdobje načrtovanja do leta 2016 in teh novih nalog še ne opredeljuje, je pa prvi korak k 20-odstotnemu izboljšanju energetske učinkovitosti do leta 2020, kar je cilj iz podnebno energetskega paketa.

Read 1001197 times
More in this category: « Uvod