GZS - Združenje papirne in papirnopredelovalne industrije

Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Slovenija
www.gzs.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba