All in one search

Ime podjetja

Create date

-

soncna energijaV okviru evropskega projekta PEGASUS, katerega glavni cilj je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih preko mikro omrežij, je Energetska agencija za Podravje v mesecu oktobru 2019 pripravila predavanja za občane na temo »Po korakih do postavitve domače mikro sončne elektrarne«.

Električna energija predstavlja pomemben vir življenja. Nudi nam udobno bivanje, ogrevanje, poganja gospodinjske in druge električne aparate ter celo avtomobile. Ljudje smo od nje vse bolj odvisni. Porabimo jo vse več in to ustvarja negativne vplive tako na okolje kot na naše finančne stroške.

Ste razmišljali o alternativi – postavitvi domače sončne elektrarne? Z izgradnjo le-te lahko postanemo energetsko samooskrbni, okolju prijazni in neodvisni od nihanja cen električne energije na trgu. Investicija v domačo samooskrbno sončno elektrarno je dolgoročna naložba. Za njeno postavitev moramo slediti naslednjim korakom:

  1. Informacije, nasveti, finančna sredstva
  2. Pregled lokacije za namestitev
  3. Iskanje ponudnikov in pridobitev ponudb
  4. Načrt sončne elektrarne in projekt za izvedbo
  5. Pridobivanje dovoljenj
  6. Izgradnja, namestitev in zagon elektrarne
  7. Podpora in vzdrževanje

Sistem samooskrbe omogoča, da se proizvedena električna energija iz domače sončne elektrarne porabi za potrebe gospodinjstva, viški pa se oddajo v električno omrežje. V času, ko je sonca manj, pa gospodinjstvo električno energijo porablja iz omrežja. Kljub postavljeni domači sončni elektrarni pa je potrebno plačevati strošek obračunske moči, prispevek za obnovljive vire energije, soproizvodnjo električne energije in toplote ter nadomestilo za samooskrbo. Na podlagi izračunov bi se takšna naložba lahko povrnila tudi že v 8 letih, odvisno od velikosti in cene postavljene elektrarne ter zneska na položnici za električno energijo pred namestitvijo sončne elektrarne.

PEGASUS je mednarodni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz Italije, Grčije, Malte, Francije, Slovenije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Španije. Energetska Agencija za Podravje sodeluje v projektu kot projektni partner, zadolžen za področje komunikacije. Več o projektu na spletni strani https://pegasus.interreg-med.eu/.

logo ENERGAP         LOGO ERDF PEGASUS

V juliju je zaživel evropski projekt LIFE BioTHOP, koordiniran s strani Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS). Mednarodni konzorcij sestavlja 7 partnerjev iz petih članic EU, med temi dva slovenska partnerja - Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS in Razvojna agencija Savinja. Slovenija je tretja največja proizvajalka hmelja v Evropi in peta na svetu. Kot opora pri rasti hmelja se še vedno uporablja polipropilenska vrvica. Pri obiranju hmelja so edini uporabljeni produkt storžki. Odstranjevanje prepletene sintetične vrvice s preostankom rastline je časovno zamudno in finančno neizvedljivo. Tako ostaja neizkoriščen potencial odpadne biomase (stebla in listi hmelja), ravnanje z njo pa predstavlja okoljski problem na lokalni in mednarodni ravni, saj je ni mogoče ustrezno kompostirati, reciklirati in odlagati, zato konča v sežigu odpadne biomase. Projekt bo z vpeljavo 100 % biorazgradljive, reciklabilne in kompostabilne vrvice na osnovi biopolimera polimlečne kisline (PLA) poskrbel za okolju prijaznejšo alternativo. Tako bo odpadna hmeljevina po obiranju pridobila naziv primarne surovine za izdelavo komposta in tržne surovine za izdelavo novih biorazgradljivih polimernih izdelkov v embalažnem, kmetijskem in hortikulturnem sektorju. Projekt je sofinanciran iz programa LIFE – Okolje in učinkovita raba virov s strani Ministrstva za okolje in RS, občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) in Združenja hmeljarjev Slovenije. Več informacij o projektu bo na voljo od decembra naprej na www.life-biothop.eu.

BioTHOP LOGO

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
www.tecos.si

DemoSlikaIOS v zadnjih letih prehaja iz svoje R&R dejavnosti na nove produkte, ki so usmerjeni predvsem v uspešno izvajanje krožnega gospodarstva. Na področju recikliranja komunalnih odpadnih voda in za njihovo ponovno uporabo smo razvili membranski biološki reaktor (MBR), ki očisti vode do takšne mere, da se vode lahko ponovno uporabljajo kot sanitarna voda. Za zmanjševanje odpadkov hrane smo razvili senzor FreshSens, ki nam omogoča spremljanje svežosti piščančjega mesa in rib ter nas opozarja, da moramo hrano v določenem roku uporabiti. Na ta način prispevamo k zmanjševanju količin odpadkov živil, hkrati se lahko na ta način obvarujemo pred nevarnostmi zastrupitve s hrano. Letos smo uspešno zaključili tudi projekt RESYNTEX (www.resyntex. eu), katerega rezultat je DEMO pilotna naprava za razgrajevanje tekstilnih odpadkov (PET, PA, volne, celuloze) in pridobivanja sekundarnih surovin, ki jih lahko ponovno uporabimo za nove tekstilne in druge izdelke. DEMO pilotna naprava omogoča razgrajevanje tudi drugih odpadkov, kot so različne vrste plastike, kartonska embalaža, lesna biomasa. Različni zainteresirani gospodarski subjekti lahko na DEMO napravi testirajo proces razgrajevanja odpadkov in na koncu okarakterizirajo kvaliteto in uporabnost pridobljenih sekundarnih surovin.

RESYNTEX logo 4x3

IOS, d.o.o.
www.ios.si

SMJ Sherpa mStaro mestno jedro Celje (foto: Edi Einspieler)Celje se je kot partner pridružilo projektu POCITYF (A POsitive Energy CITY Transformation Framework), programa Obzorje2020, katerega namen je mesta z bogato zgodovinsko-kulturno dediščino spremeniti v bolj učinkovita, zdrava, varnejša in trajnostna življenjska okolja. Cilj projekta je mestom pomagati ustvariti energetsko pozitivna okrožja in ob tem spoštovati njihove raznolike urbane situacije, ki mnogokrat vključujejo historične stavbe in objekte kulturne dediščine. Pridobljeno znanje bo mestu omogočilo prehod na višjo energetsko raven, kar pomeni manjšo porabo energije, zmanjšanje izpustov CO₂ in okoljsko prijaznejše mestno okolje. Sodelovanje Mestne občine Celje v projektu bo v povezavi z izvajanjem akcijskega načrta za trajnostno energijo vodilo k pametnemu trajnostnemu okolju za ustvarjanje novih priložnosti. Celje bo v petih letih, kolikor traja projekt, prejelo 220.312,50 evrov.

 

Mestna občina Celje
https://moc.celje.si

Papirologija Mestna hisa Ljubljana 11.6.2019 32 PhotoAlesRosaRazstava Papiro-logija - Krožno oblikovanje in uporaba papirja v interierju v Mestni hišiMisel na sklenjen snovni krog se mora pričeti na samem začetku življenjskega cikla posameznega izdelka, pri snovanju. Združevati mora premišljeno oblikovanje ter izbiro materialov in proizvodnih procesov. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je v letu 2019 v okviru projekta Innorenew CoE skupaj z ljubljanskim Inštitutom za celulozo in papir vzpostavila interdisciplinarno poslovno verigo pohištva iz papirja in k sodelovanju povabila partnerja iz industrijskega sektorja, DS Smith, d. o. o., ter industrijske oblikovalce Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Nastalo je dvanajst inovativnih produktov, ki se med drugim posvečajo razmisleku o svetlobi, zvoku, otroški igri in odraščanju, bivanju in delu ter trajnostnim in eksperimentalno orientiranim raziskovanjem nove uporabe odpadnega papirja. Produkti se predstavljajo z razstavo Papiro-logía - Krožno oblikovanje in uporaba papirja v interierju, ki je v začetku novembra gostovala na sejmu Ambient v Ljubljani, konec meseca pa bo na ogled v Postojni. Postopek razvoja poslovne verige in predstavitev produktov je na ogled tudi v publikaciji, natisnjeni na papirju, izdelanem iz tujerodnih invazivnih rastlin (akacije in japonskega dresnika). Dostopna je na spletni strani rralur.si, na podstrani projekta Innorenew CoE. Projekt sofinancira Okvirni program Evropske unije Obzorje 2020 (H2020 WIDESPREAD-2- Teaming; #739574) ter investicijsko financiranje Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
www.rralur.si