All in one search

Ime podjetja

Create date

-

IMG 0651 EOL126KonferencaKonec januarja je Luka Koper organizirala konferenco o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu in možnostih napajanja ladij z električno energijo. Potekala je pod okriljem evropskega projekta Elemed, v katerem sodeluje tudi Luka Koper. Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik uprave Dimitrij Zadel, ki je poudaril zavezanost Luke Koper k zmanjševanju vplivov na okolje. Dogodek sta obogatila evropska komisarska za mobilnost in promet Violeta Bulc in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Slednji je izpostavil, da ima Slovenija jasno vizijo na področju trajnostne mobilnosti in cilj postati ena najbolj prometno zelenih držav v Evropi do leta 2030. Evropska komisarka je povedala, da se Evropska unija zavzema za učinkovit in povezljiv prometni sistem. Evropska komisija bo v prihodnosti pristaniščem namenjala dodatna finančna sredstva za naložbe v uvajanje alternativnih virov energije, modernizacijo infrastrukture in izboljšanje povezav z zaledjem. Stališče ladjarjev je predstavil direktor za operativo Neptune Lines Nikos Paterakis. Strinjal se je, da je priklop na električno omrežje v pristaniščih okoljsko sprejemljivejši, predvsem za lokalno prebivalstvo, bodo pa ladjarji zaradi ekonomske upravičenosti potrebovali spodbudo za investicije v elektroenergetsko opremo ladij. Boris Sučić iz Centra za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan je predstavil prve izsledke študije o možnostih uporabe električne energije kot alternativnega energenta v koprskem pristanišču. Študija bo zaključena predvidoma konec marca.

Luka Koper d.d.
www.luka-kp.si                      elemed EOL126                    elemd 2 EOL126

Zajeta slika EOL126Športni park RušeV okviru evropskega projekta PEGASUS, katerega glavni cilj je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih preko mikro omrežij, je Energetska agencija za Podravje vzpostavila pilotni projekt na lokalnem območju Slovenije, in sicer na območju Športnega parka Ruše. Izbrali smo skupino objektov, ki bi lahko predstavljala zaključeno samozadostno omrežje ter zanje vzpostavili sistem natančnega merjenja proizvedene in porabljene energije. S pomočjo meritev bomo simulirali delovanje porabnikov in proizvodnih virov ter izračunali potrebe po hranilnikih električne energije. Na podlagi teh meritev bomo pripravili matematične modele, s pomočjo katerih bomo simulirali delovanje mikro omrežij ob različnih pogojih. Preučevali bomo vpliv tehničnih, finančnih, okoljskih in zakonodajnih zahtev. Rezultati projekta bodo v pomoč načrtovalcem in uporabnikom mikro omrežij v Sloveniji. PEGASUS je mednarodni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz Italije, Grčije, Malte, Francije, Slovenije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Španije. Energetska Agencija za Podravje sodeluje v projektu kot projektni partner, zadolžen za področje komunikacije. Več o projektu na spletni strani https://pegasus.interreg-med.eu/.

EnergaP – Energetska agencija za Podravje                  Pegasus EOL126
www.energap.si

20180123 vzorci 1 5 AD1 EOL126VzorciV okviru razvojnega evropskega projekta SaltGae v družbi Koto demonstrirajo tehnologijo čiščenja odpadne organsko obremenjene slane odpadne vode. V januarju so sistem z odprtim bazenom z mikroalgami posodobili in nadgradili s predpripravo z anaerobno razgradnjo ter zagnali pilotno napravo. Voda, ki nastaja v skladišču kož, se očisti v več fazah: na situ, v dvostopenjskem granularnem anaerobnem filtru in nadalje z mikroalgami. Predvidena je še vgradnja enote za razsoljevanje, v algni obdelavi pa bo uporabljen izpušni plin iz motorja, na katerem se izkoriščata bioplin in odpadna toplota tako za ogrevanje reaktorjev kakor tudi bazena. Pri projektu sodeluje 19 partnerjev. Pilotne preskuse bodo izvajali tudi v Italiji (odpadna voda iz mlekarne) in Izraelu (odpadna voda iz ribogojnice), kjer so ugodni geografski pogoji za izrabo energije sonca za visok prirast mikroalg. Projektni partnerji raziskujejo možnosti za izrabo mikroalgne biomase in rešitve, ki bodo uporabne za obdelavo odpadnih voda iz živilske industrije. Več o projektu na www.saltgae.si.

Koto d.o.o.         logo1 EOL126       
www.koto.si

 

3 Maskota ECI in klovn dr EOL126Rdeči noski in stari aparatiDružba Zeos, d.o.o., je za letošnje leto pripravila novo zbiralno akcijo z naslovom Stari aparati za otroški smeh. Namen akcije je zbiranje starih aparatov, sijalk in baterij v posebnih zelenih kotih v nekaterih večjih tehničnih trgovinah po državi. Izkupiček od zbranega bodo organizatorji namenili Društvu Rdeči noski. Akcija bo trajala celo leto, sodeluje pa lahko vsak, ki ima doma stare aparate, sijalke ali baterije. Gre za zbiranje starih aparatov v zelenih kotih za otroški smeh, ki ga bolnim otrokom in drugim bolnikom pričarajo bolnišnični klovni iz Društva Rdeči noski. S tem ne naredimo nekaj dobrega samo za okolje, ampak tudi za družbo. Ker gre za okoljsko prijazno in stroškovno učinkovito mrežo zbiranja, bodo v družbi Zeos, d.o.o., za vsak kilogram oddanih e-odpadkov in odpadnih baterij v zelene kote Društvu Rdeči noski podarili 1 cent. V enem letu se lahko tako zanje zbere vsaj 10.000 evrov! Med izvajanjem akcije bomo na vseh lokacijah zelenih kotov izvajali tudi spremljevalne dogodke, na katerih bomo potrošnike obveščali o akciji. Več na www.otroskismeh.si.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si

Zavod za gradbeništvo EOL126Razstava "Nema proza"Do začetka februarja je bila v galeriji ZVKDS na ogled razstava »Nema proza«, kjer je bil beton predstavljen kot dekorativni element in prvina v umetnosti. Mentor razstave doc. dr. Matej Blenkuš (Fakulteta za arhitekturo) je povedal: »Na podlagi analize in interpretacije krajših odsekov romanov znamenitih avtorjev sodobne proze smo na ZAG izdelali betonske odlitke iz visoko kakovostnega betona. Pri oblikovanju betonskih odlitkov smo uporabili različne procese transformacije izvornega materiala kalupa – mehansko, termično in elektrokemično obdelavo. Kalupe smo prešali, segrevali, raztapljali, utekočinjali, talili in jih izpostavljali visoki napetosti. V končnem koraku, grafičnem odtisu betonske matrice, se z likovno tehniko vrnemo nazaj k izvoru nastanka knjige, k tisku. Skozi menjavo izraznega medija in materiala se v študijski vaji premikamo iz ne-prostora v prostor, iz prostora v ravnino. Postopna negacija pojmov v resnici odstira njihovo bistvo. Prehajanje med dimenzijami je prav tako opredmeteno tudi z razsežnostjo časa. Betonski odlitek je večen in dokončen. Izgovorjene besede pa v trenutku, ko so izrečene, izginejo.«

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si