All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Institut za celulozo in papirGrafični izrisNa Inštitutu za celulozo in papir (ICP) konstantno sledimo novim trendom in zahtevam na področju embalaže. V novem grafično-embalažnem centru združujemo znanje in sodobno opremo za razvoj embalažnih produktov na laboratorijskem in polindustrijskem nivoju, s čimer zagotavljamo celostno pokrivanje razvoja sodobnih embalažnih rešitev od ideje do izdelave pametne, varne in trajnostne embalaže. Celosten pristop se prične pri izbiri inovativnega in trajnostnega materiala (razvoj materiala tudi po meri naročnika), nadaljuje z zasnovo oblikovne rešitve in izdelavo prototipa ali maloserijske naklade. Vse to s sprotnim vrednotenjem skladnosti materiala in produkta z zahtevami zakonodaje in trga ter končnim vrednotenjem embalaže kot odpadka, kjer se ugotavlja primernost za predelavo s snovnim recikliranjem, biorazgradljivostjo in kompostiranjem. Če gre za prehransko embalažo, se ne spregleda ocene ustreznosti za stik z živili, saj embalaža lahko poslabša organoleptične lastnosti živila in poveča tveganje za zdravje potrošnika. Ustreznost embalažnih materialov za stik z živili ocenjujemo v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 ter z zahtevami in priporočili posameznega trga. 


Inštitut za celulozo in papir 
http://icp-lj.si

thumb Ema HM EDrum UnitNaprava za lepljenjeV podjetju Ema Celje se že več kot 25 let aktivno ukvarjamo z označevanjem in lepljenjem najrazličnejših izdelkov. V slovenski industriji so najpogosteje uporabljeni hot-melt lepilni sistemi. Vroče lepljenje se v večini primerov uporablja kot zaključni proces proizvodnje (pakiranje), lahko pa ga uporabljamo med procesom izdelave izdelka, kot je sestavljanje kuhinjskih aparatov, lepljenje igrač, laminacija različnih plošč, nadišavljenje različnih materialov (Perfume Dispensing), avtomatsko lepljenje kartonov idr. V zadnjem času se uporablja tudi pri procesih izdelave, kot je nanos lepila na papir (izdelava nalepk). Pri klasični metodi uporabe disperzijskega lepila se uporabi veliko število grelnikov, ki zahtevajo veliko prostora (dolžina linije nekaj 10 metrov). Hot-melt aplikacija potrebuje malo prostora, hkrati ponuja možnost kontinuiranega ali prekinjenega nanosa lepila, kar je pri nanosu z valji nemogoče. Poleg finančne in ekološke učinkovitosti je prednost tudi v povišanju proizvodnih kapacitet in izdelavi boljšega končnega izdelka. Vgradi se lahko na obstoječo linijo. Na voljo so tudi naprave, posebej narejene za nanos PUR lepil (poliuretanska lepila), ki ne smejo priti v stik z zrakom oziroma vlago, zato je rezervoar hermetično zaprt. V slovenski industriji se najpogosteje uporabljajo batne in zobniške hot-melt naprave, volumna od 4 do 8 litrov. V prihodnosti se bodo vse bolj uporabljale smart-melt naprave, ki jih je možno uporabljati na več proizvodnih linijah hkrati. Lahko jih krmilimo preko PLC, tako se zmanjša poraba lepila in poveča točnost nanašanja.

Ema d.o.o.
www.ema.si 

 

Evropska unija (EU) se vse bolj zaveda strateškega  pomena vključevanja držav Zahodnega  Balkana v svoje aktivnosti na številnih področjih.  Regionalni center (RC) Adria predstavlja  vozlišče, kjer deležniki s področja surovin iz  Slovenije, Hrvaške in držav Zahodnega Balkana  dobijo informacije o projektih, ki jih financira  Evropski inštitut za inovacije in tehnologije  (EIT) v okviru največje svetovne skupnosti znanja  in inovacij (KIC) na področju mineralnih  surovin EIT RawMaterials. Ustanovni člani RC  Adria so Geološki zavod Slovenije, Zavod za  gradbeništvo Slovenije in Rudarsko geološko  naftna fakulteta Univerze v Zagrebu. Odlično  podporo našim aktivnostim nudi vodstvena  ekipa Vzhodnega kolokacijskega centra EIT  RawMaterials. RC Adria je stična točka med  lokalnimi skupnostmi na področju mineralnih  surovin in EIT RawMaterials. Spodbuja mreženje,  zbira projektne ideje ter nudi pomoč  potencialnim novim partnerjem pri sodelovanju  s skupnostjo EIT RawMaterials. Za gospodarstvo,  izobraževanje, znanost in vladne  inštitucije regije pomeni informacijsko točko  za prenos znanja o surovinah. Zato predstavlja  izredno priložnost za vse regionalne deležnike,  da se vključijo v EIT RawMaterials, največje  svetovno omrežje organizacij, ki delujejo na  področju surovin.
eit rmh
Zavod za gradbeništvo Slovenije 
www.zag.si 

fotografija FCOdpadkiProjekt SPL-CYCLE predstavlja novo tehnologijo z nič odpadki za recikliranje izrabljenih katodnih odpadkov (IKO) iz proizvodnje aluminija, ki je sestavljena iz 4 glavnih postopkov ločevanja (priprava, ekstrakcija, flotacija in prečiščevanje) za dosego kakovostnih proizvodov. Končni proizvodi se bodo uporabili tako v proizvodnji aluminija (ogljik in fluoridne soli) kot tudi v gradbenem sektorju in industriji ognjevzdržnih materialov, s posebnim poudarkom na uporabi proizvodov v industriji v RIS (EIT Regional Innovation Scheme) državah. V okviru projekta je predvidena gradnja pilotne naprave za predelavo IKO v komponente za ponovno uporabo. Načrtovano je kontinuirano obratovanje pilotne naprave z minimalnim vključevanjem delovne sile in s kontinuirano predelavo izrabljenega materiala. S tem bo preprečeno nastajanje zalog nevarnih odpadnih materialov. Projekt sofinancira Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), to je organ Evropske unije, v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020; SLP-CYCLE 17141.

EIT RIS logo spl cycle logo final cmyk EIT RM Connecting Matters Logo EU Flag Left

 

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si

planina landscapeVipavska dolinaV okviru projekta VIPava Zavod za ribištvo Slovenije skupaj s šestimi partnerji, med katerimi je tudi Mestna občina Nova Gorica, izvaja ukrepe, ki bodo izboljšali stanje ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Z renaturacijo dveh stranskih rokavov Vipave, preoblikovanjem štirih neprehodnih pregrad v strugi Vipave in odstranjevanjem tujerodnih vrst želv bomo izboljšali življenjski prostor nekaterih vrst dvoživk, vidre in močvirske sklednice. S postavitvijo lovnih prež, zasaditvijo mejic in cvetnih pasov, odstranjevanjem lesne zarasti ter odlaganjem podrte lesne biomase bomo prispevali k boljšemu življenjskemu prostoru ptic črnočelega srakoperja in hribskega škrjanca, metulja strašničinega mravljiščarja in hrošča rogača. Prebivalcem in obiskovalcem Vipavske doline bo po koncu projekta, jeseni 2021, na voljo tudi tematska učna pot, ki bo potekala od izvira Vipave do meje z Italijo. Pot bo usmerjala obiskovalce iz najbolj občutljivih območij narave, hkrati pa jih bo ozaveščala o biotski raznovrstnosti in lepotah doline. Mestna občina Nova Gorica v projektu sodeluje z investicijo ureditve brvi preko reke Vipave na tematski poti. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logo EKP sklad za regionalni razvoj
Mestna občina Nova Gorica
www.nova-gorica.si