All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Renault Nissan SlovenijaSkupina Renault začenja prve poskuse z dvosmernim (obrnljivim) polnjenjem. Posebnost uporabljene tehnologije je namestitev obrnljivega polnilnika v vozila, zaradi česar je potrebna le enostavna in cenovno ugodna prilagoditev obstoječih polnilih mest. Poskusna projekta potekata v Utrechtu na Nizozemskem in na otoku Porto Santo v portugalskem otočju Madeira. Sledili bodo poskusni projekti v Franciji, Nemčiji, Švici, na Švedskem in Danskem. Pretok energije iz vozila v omrežje (vehicle-to-grid) uravnava polnjenje in praznjenje akumulatorja v električnem vozilu glede na potrebe uporabnika in dane ponudbe električne energije v omrežju. Polnjenje je najbolj intenzivno, kadar je v omrežju presežna ponudba električne energije, kar je zlasti ob konicah proizvodnje iz obnovljivih virov. Toda vozila so zmožna tudi predajanja energije v omrežje v konicah porabe. Električna vozila tako lahko služijo kot začasni shranjevalniki viškov energije in s tem postajajo ključen vzvod pri razvoju oskrbe z energijo iz obnovljivih virov. Na ta način električno omrežje optimizira dobavo energije iz lokalnih obnovljivih virov in zmanjšuje stroške infrastrukture. Hkrati so uporabniki deležni bolj zelene in gospodarne porabe elektrike in so finančno nagrajeni za prispevek k učinkovitemu delovanju električnega omrežja.

Renault Nissan Slovenija, d.o.o.
www.renault.si

AERO bi bila primerna tako za cestno voznjo kot za letenje po zrakuGoodyear je na mednarodnem avtomobilskem salonu v Ženevi presenetil s svojo najnovejšo konceptno pnevmatiko AERO, ki predstavlja mejnik v razvoju avtonomnih letečih vozil. Zasnovana je kot multimodalni nagibni rotor, ki omogoča vožnjo po cesti in hkrati letenje vozila po zraku. Z vizionarskim konceptom pnevmatike AERO nagovarjamo sodobne izzive prometne obremenjenosti mest. Pnevmatika je zasnovana kot multimodalni nagibni rotor. Nameščena v klasičnem položaju bi služila kot pogonski sklop za prenos in absorbiranje sil na cesto in z nje, v položaju za letenje pa bi delovala kot pogonski sistem za zanesljivo zagotavljanje vzleta vozila. Nepnevmatska zgradba pnevmatike bi bila dovolj prožna, da bi med cestno vožnjo blažila sunke, in hkrati dovolj močna, da bi se lahko vrtela s hitrostjo, ki rotorjem omogoča vertikalni dvig. S pomočjo optičnih senzorjev na osnovi svetlobe bi pnevmatika spremljala razmere na cesti ter obrabo in brezhibnost lastne strukture. V konceptno pnevmatiko AERO bi bil vgrajen tudi procesor z umetno inteligenco, ki bi podatke optičnih senzorjev združeval s podatki, pridobljenimi v komunikaciji vozila z infrastrukturo in z drugimi vozili, jih analiziral in priporočil določen potek ukrepanja. Kljub temu, da vizionarska pnevmatika AERO obstaja zgolj v konceptni obliki, so nekatere njene lastnosti, kot sta brezzračna struktura ter inteligenčna zmogljivost pnevmatike, že predmet nadaljnjega razvoja v podjetju Goodyear.

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.
https://goodyear-slovenija.si

nove svetilkeObčina Bled obnavlja oziroma na novo vzpostavlja javno razsvetljavo. Gre za regulirano javno razsvetljavo, kar pomeni, da se bo jakost svetlobe prilagajala sprehajalcu. Evropski projekt Dynamic Lights se osredotoča na zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida in izboljšanje energetske učinkovitosti v javni razsvetljavi. Javna razsvetljava povzroča 6 % svetovnih emisij ogljikovega dioksida. Veliko konvencionalnih svetil je treba nadomestiti z energetsko učinkovitimi lučmi, vse bolj aktualna tema svetlobnega onesnaženja in potreba po izboljšanju kakovosti javne razsvetljave pa prinašata dinamično razsvetljavo na dnevni red, kar lahko prispeva k povečanju energetske učinkovitosti in kakovosti bivanja v mestnih območjih. Tip svetilk, ki je bil razvit za območje Občine Bled, bo postavljen na Veslaški promenadi Bled, v parku Vile Zora in parku Vile Bled. Vrednost del je 150.000 evrov. Poudarek projekta je na študiji izvedljivosti, saj želimo takšen tip razsvetljave uvesti na najbolj občutljivih območjih Bleda, predvsem v parkih ob jezeru. Skupaj z gradnjo razsvetljave v Občini Bled obnavljamo tudi sprehajalne poti. Ob občinski stavbi bodo poti iz mešanice asfalta z granitom, pod Vilo Bled potke ostajajo peščene. V parku Vile Bled že poteka sanacija vegetacije, postavili bomo tudi nove klopi.

Občina Bled
www.e-bled.si

bn a investicije luci logo

CESBA AlpsV sklopu projekta CESBA Alps (Interreg Območje Alp) smo razvili e-orodje, ki omogoča oceno trajnostnega razvoja nekega območja (občine ali regije) znotraj alpskega oziroma širšega evropskega prostora. Prvi korak k uporabi orodja je izbor kazalnikov trajnostnega razvoja. V okviru projekta je bil pripravljen nabor ključnih kazalnikov uspešnosti (Key Performance Indicators, t. i. KPI), namenjen strateški oceni trajnostnega razvoja oziroma doseganja ciljev nizkoogljičnih strategij na lokalnem/regionalnem nivoju, ki omogoča primerjavo območij. Nabor zajema 18 obveznih kazalnikov, ki pokrivajo 5 področij: okolje, energija in viri, infrastruktura in storitve, družba, gospodarstvo. Naslednji korak zajema prilagoditev kazalnikov lokalnim/regionalnim razvojnim ciljem – določitev uteži, mejnih in ciljnih vrednosti ter izračun. Orodje omogoča prikaz vrednosti na različnih nivojih ter v različnih grafičnih oblikah, podatki pa so dostopni tudi v tabelarični obliki. Na spletni strani projekta (https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/en/home) je na voljo povezava do video predstavitve orodja.

E-zavod
www.ezavod.si

logo CESBA Alps landscape small

EOL 139 Slika TECOSV okviru projekta CEPLAFIB, sofinanciranega iz programa LIFE - Okolje in učinkovita raba virov, ponosno predstavljamo najnovejše dosežke pri preoblikovanju odpadnih komunalnih surovin – plastične embalaže in časopisnega papirja. Partnerji projekta, Adria Mobil, Omaplast, Ecopulp, ITB, AITIIP in TECOS, smo razvili nove kompozitne materiale na osnovi recikliranih granulatov polipropilena in polietilena ter visokega utežnega dodatka vlaken (do 40 %) pridobljenih iz odpadnega časopisnega papirja, ki se ponašajo z odličnimi mehanskimi lastnostmi. Modul elastičnosti se ob pravi utežni kombinaciji materialnih komponent in modifikatorjev lahko izboljša do 85 %, trdnost novih kompozitnih materialov pa je lahko tudi do 65 % boljša, kot jo izkazuje osnovna polimerna komponenta. Novonastale materiale bomo v nadaljevanju uporabili za razvoj avtomobilskih notranjih komponent, industrijske embalaže in konstrukcijskih elementov v gradbenem sektorju.

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
www.tecos.si