All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Dvorisce s_fotoaktivnimi_tlakovciDvorišče s fotoaktivnimi tlakovciSpojine NOx nastajajo ob izgorevanju fosilnih goriv (ogrevanje in promet), v industriji in pri proizvodnji električne energije. Glavni vir NOx je promet. Raziskave in meritve fotoaktivnosti gradbenih izdelkov so pokazale, da lahko fotoaktivna površina, ki vsebuje ultrafini TiO2, v povprečju razgrajuje 5 do 7 mg NOx/m2/h. Tako že površina dovoza do hiše in površina strehe zadoščata, da se na fotoaktivni površini v povprečju letno razgradi količina NOx, ki je primerljiva z letnim izpustom dveh osebnih avtomobilov. Z uporabo fotoaktivnih tlakovcev na zunanjih parkirnih površinah trgovskih centrov bi bile očiščene vse NOx, ki nastanejo ob prihodu strank v center z osebnim avtomobilom. Fotoaktivni tlakovci razgrajujejo tudi druge okolju škodljive komponente, kot so SOx, organski polutanti, ozon ipd. S sodelovanjem Cinkarne Celje in podjetja Tlakovci Podlesnik se na slovenskem trgu že dobijo takšni tlakovci, ki so plod domačega znanja in s svojo aktivno površino čistijo okolje, v katerem bivamo. Znižujejo pa tudi stroške okoljskega bremena, ki je posledica onesnaževanja.

Cinkarna Celje, d. d.
www.cinkarna.si

Nizkoenergijski modelVzorčni objekt nizkoenergijske gradnjeProjekt izgradnje vzorčnega objekta je bila večletna želja naše šole. Letos je ta želja dozorela. V sodelovanju z vodilnim podjetjem pri gradnji nizkoenergijskih hiš v Sloveniji Lumar smo začeli z izgradnjo učnega in demonstracijskega objekta zelene gradnje. Pri projektiranju, montaži in gradnji bodo sodelovali dijaki (in se na ta način učili) vseh naših programov: gradbeni tehnik, zidar, tesar, pečar – polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne gradnje in okoljevarstveni tehnik. V mesecu maju in juniju smo pripravili temeljno ploščo in s pomočjo podjetja Lumar postavili nosilno konstrukcijo. Objekt smo izolirali in pripravili za oblaganje s fasadnimi ploščami donacije podjetja Esal in leseno oblogo. Z nami bodo sodelovali tudi dijaki in učitelji programa elektrotehnik, ki bodo na objekt namestili sončno centralo in ga opremili z instalacijami. Izgradnja objekta zasleduje naslednje cilje: sodelovanje med izobraževalno ustanovo in gospodarstvom, postavitev učnega objekta novih materialov in tehnologij, demonstracija objekta zelene gradnje ter predstavitev objekta.

Šolski center Celje,
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
www.sc-celje.si/gr

ZAC sistem_zmanjsal_poraboZAC sistem zmanjšal poraboV tiskarni Medium Žirovnica nenehno izboljšujemo tehnološko opremo in s tem posledično zmanjšujemo vplive na okolje. V avgustu 2012 smo zamenjali stroj za razvijanje tiskarskih plošč z novim strojem FLH-Z, ki deluje na okolju prijaznejšem sistemu ZAC. ZAC-sistem (Z = ultimate, AC = automatic control) je najnovejši nagrajen sistem razvijanja tiskarskih plošč, ki neprestano kontrolira razmere (temperatura, vlaga, obseg dela, pH vrednost razvijalca) in razvijalec doda samo po potrebi. S tem se količina porabljenega razvijalca zmanjša za več kot 75 odstotkov. Poleg nižjih stroškov to pomeni tudi manjši vpliv na okolje. Manj je transporta in s tem emisij CO2, manjša je poraba energije, manj pa je tudi odpadnega razvijalca. Nov razvijalec ne vsebuje silikata (sol silicijeve kisline), tako v stroju skoraj ni usedlin in ga ni potrebno toliko čistiti (samo 3 do 4-krat letno, prej 8-krat letno). S tem varčujemo z vodo, ne nazadnje pa ima stroj daljšo življenjsko dobo, kar je z ekonomskega in okoljskega vidika sprejemljivejše.

Medium, d. o. o.
www.medium.si

Aplikacija za hrup Aerodroma LjubljanaAplikacija za hrup Aerodroma LjubljanaNa spletni strani Aerodroma Ljubljana je mogoče prek posebne aplikacije v živo spremljati aktualne podatke o hrupu, ki ga v okolici letališča povzročajo letala. Aplikacija poleg prikaza trenutnega stanja omogoča tudi vpogled v stanje preteklih 24 ur in identifikacijo letal. Vsi uporabniki interneta lahko tako enostavno grafično spremljajo raven hrupa in identificirajo njegove vire oz. povzročitelje. Osnova za prikazovanje so radarski podatki o posameznih letih in podatki o hrupu, pri katerih merjenje poteka stalno na štirih merilnih postajah na točkah v okolici letališča, ki so najbolj obremenjene s hrupom: Šenčur (dve postaji), Lokarje in Lahovče. Vzpostavljeni sistem monitoringa hrupa je odraz odgovornosti in del celovitega pristopa k urejanju problematike hrupa in izboljšanju kakovosti življenja v okoliških občinah.

Aplikacijo si oglejte na: http://www.lju-airport.si/o-podjetju/varstvo-okolja/varstvo-pred-hrupom.

Aerodrom Ljubljana, d. d.
www.lju-airport.si

vodomerVodomer Mariborskega vodovodaMariborski vodovod ima vgrajenih več kot 42 tisoč vodomerov. Zaradi potreb mesečnega odčitavanja porabe vode smo leta 2003 pričeli s testiranjem sistema daljinskega odčitavanja vodomerov. V okviru pilotskega projekta smo vgradili manjše število vodomerov na daljinsko odčitavanje. Pokazale so se številne prednosti sistema: omogoča hkratni tehnični nadzor nad delovanjem vodovodnega sistema, odčitavanje ne moti uporabnika in je popolnoma neodvisno od človeškega dejavnika, obračun vodarine je hiter in zanesljiv. Osnova za sistem daljinskega odčitavanja je vodomer, opremljen z ustreznim impulznim ali drugim elektronskim izhodom. S tem je izločena napaka pri prepisovanju podatkov, hkrati pa so odčitani podatki lahko izvoženi neposredno v obračunski program. Nekontroliran iztok vode je možno ugotoviti v krajšem času, saj se popis stanja vodomerov izvaja mesečno. S tem ne le omogočamo natančno odčitavanje porabe vode, ampak pripomoremo k učinkovitejši rabi naravnega vodnega bogastva.

Napisal: Andrej Herodež

Mariborski vodovod, javno podjetje, d. d.
www.mb-vodovod.si