All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Sodelavca ERICo d.o.o. med nameščanjem zvočnih odvračalnih naprav.Sodelavca ERICo d.o.o. med nameščanjem zvočnih odvračalnih naprav.Trki z divjadjo predstavljajo pomembno tveganje za varnost udeležencev v cestnem prometu, veliko ekonomsko izgubo in predstavljajo velik dejavnik smrtnosti živalskih populacij. V Sloveniji je letno povoženih med 5.400 in 6.700 prostoživečih parkljarjev, zlasti srnjadi (>95 %), jelenjadi in divjih prašičev. Na predlog Inštituta za ekološke raziskave ERICo Velenje d.o.o., ki se s problematiko ukvarja že vrsto let, je Direkcija RS za ceste v obdobju 2006–2013 financirala zaščito >120 problematičnih odsekov državnih cest. Celoten program za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo vodijo strokovnjaki z inštituta ERICo d.o.o., za zaščito pa se uporabljajo zvočna odvračala slovenskega proizvajalca Cervus d.o.o. Dosedanji rezultati (zmanjšanje povoza parkljarjev za 39 % do 83 % glede na število trkov pred namestitvijo odvračal) potrjujejo učinkovitost zaščite in kažejo, da se je varnost za vse udeležence v cestnem prometu pomembno povečala.

ERICo d.o.o.
www.erico.si

ValtexNa Brdu pri Kranju je 23. septembra 2013 potekala konferenca koordinatorjev programa Eko šola, katere se je udeležilo preko 400 udeležencev. Niko Kumar, direktor podjetja VALTEX, na tem dogodku pa kot predstavnik skupnosti EKO INICIATIVE, je predstavil rezultate EKO INICIATIVE. Od skromnih začetkov, ko je v letu 2010 sedem podjetij in šol pred nepotrebno sečnjo pomagalo ohraniti 142 smrek in to zgolj s tem, da smo namesto higienskega papirja iz čiste celuloze uporabljali papir iz odpadne KEMS, bo v letu 2013 najmanj 105 članov skupnosti EKO INICIATIVA uporabilo toliko higienskega papirja iz odpadne KEMS, da bo pred nepotrebno sečnjo ohranjenih kar preko 3.200 smrek. Izračuni kažejo, da bomo porabili toliko higienskega papirja, da bo potrebno za to predelati kar 800 ton odpadne KEMS (preko 12.000.000 litrskih pakiranj mleka in sokov), kar predstavlja 12 % letne količine odpadne KEMS v Republiki Sloveniji. Zato pozivamo vsa podjetja in ustanove, ki uporabljajo higiensko papirno konfekcijo, da nam pomagajo doseči velik cilj, da bi člani EKO INICIATIVE v prihodnjih letih za izdelavo papirne konfekcije porabili prav vse slovenske odpadke (KEMS), kar bi bil unikum v svetu.

Valtex & Co. d.o.o.
www.valtex.si

BTCDolgoletna prizadevanja družbe BTC na področju trajnostnega razvoja so letos prinesla dve priznanji v strokovni javnosti. Družba BTC je oktobra na Mednarodnem sejmu turizma v Novem sadu v Srbiji prejela nagrado »Turistična prizma 2013« za prispevek k razvoju turizma. BTC Logistični center pa je septembra prejel priznanje »Zelena logistika 2013« s strani Slovenskega logističnega združenja in Planeta GV. Turistična prizma je rezultat uspešnega sožitja BTC City-ja z mestom Ljubljana in sodelovanja pri oblikovanju sodobne urbane podobe slovenske metropole ter zasledovanja smernic trajnostnega razvoja. V BTC-ju svoje trajnostne usmeritve izkazujejo skozi številne aktivnosti, združene pod strateškim projektom »Misija:zeleno«. Priznanje Zelena logistika pa je potrditev, da družba BTC pri izvajanju logističnih dejavnosti zasleduje okoljevarstvene cilje. To jim omogoča sistem, ki vodi k stalnemu zniževanju porabe energentov, izpustov in krepitvi ostalih elementov trajnostnega razvoja, hkrati pa k takšnemu ravnanju spodbuja poslovne partnerje. Poleg standardov ISO 9001 in 14001 je BTC Logistični center pridobil tudi energetski ISO standard 50001.

BTC d.d.
www.eko-btc.si

Bio-solarni-vrtecBio-solarna gradnja ščiti klimo, okolje in zdravjeSistem gradnje in energijski sistem, na katerih temelji gradnja bio-solarnega vrtca in hiše, je iz več razlogov v prihodnost usmerjen standard gradnje. Njegova gospodarnost, energijska učinkovitost in trajnost v povezavi z naravnim materialom-lesom omogočata oblikovanje stanovanjskih in namenskih zgradb s trdoživo gradbeno substanco, ki ščiti klimo, okolje in zdravje. Bio-solarni vrtec in hiša potrebujeta v primerjavi s tradicionalnimi nizkoenergijskimi in pasivnimi vrtci in hišami do 15 % manj investicijskih stroškov, do 80 % manj stroškov za ogrevanje in obratovanje, do 90 % manj primarne energije, ne potrebujeta parne zapore, prezračevalne naprave, fosilne in električne energije, okolje pa obremenjujeta s preko 95 % manj CO2. Bio-solarni vrtec in hiša nimata umetne klime, ampak naravno klimo brez škodljivih snovi, brez hišnega prahu, alergikom ter astmatikom ustrezno zdravo stanovanjsko klimo s sevalno toploto in zdravo higieno zraka.

Bio-solarni vrtec d.o.o.

Cisto-mesto-Ptuj-Les-za-mletjeLes za mletjeDružba za gospodarjenje z odpadki, Čisto mesto Ptuj, d.o.o., nudi svojim poslovnim partnerjem, poleg storitev zbiranja in odvoza odpadkov, čiščenja divjih odlagališč, najema opreme, odstranitve industrijskih odpadkov in drugega tudi storitev drobljenja na terenu. Ta nudi naslednje produkte: zmleti les, ki se lahko nadalje uporablja za kurjavo ali kompostiranje, zmlete biorazgradljive odpadke za kompostiranje, zmleto plastiko in embalažo, ki gre v nadaljnjo predelavo predelovalcem plastike ali trgovcem, ter zmleti kosovni odpad, ki se nadalje uporabi za prekrivni sloj odlagališča ali gre v predelavo za kurivo. Kvalitetni produkt sekancev določa tudi tehnološko dovršena naprava, ki omogoča izločanje morebitnih kovinskih delcev že v samem procesu mletja. Z različnimi dimenzijami proti-rezil pa lahko dodatno reguliramo tudi granulacijo sekancev (80 mm, 120 mm, 180 mm). Dolgoletne izkušnje, oprema in strokovni kader zagotavljajo kakovost ponujenih storitev, predvsem pa zaupanje, ki temelji na več kot 20-letni tradiciji.

Čisto mesto Ptuj d.o.o.
www.cistomesto.si