All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Pomurski sejemBienalni Mednarodni sejem zelenega turizma in bivanja Naturo ter sejma Lov in Ribolov, ki jih je v zadnji ponovitvi obiskalo 14.000 obiskovalcev, bodo v Gornji Radgoni od petka, 12., do nedelje, 14. aprila 2019. Naturo bo ljubiteljem narave in naravnega ponujal zamisli, opremo, izdelke in napotke za naravne potepe, dejavnosti ter bivanje. Predstavil bo zelene destinacije, pohodniške in planinske ture ter rekreacijske in turistične potenciale gozdov. Vabil bo na taborjenje, k rekreativnim in adrenalinskim športom v naravi, k razvajanju v naravnih zdraviliščih, na turističnih kmetijah in pri ponudnikih zdrave kulinarike. S prikazi naravne gradnje, opreme za dom in urejanje okolice bo ozelenil bivališča. Telesa in duha bo oživel z delavnicami zdravilskih in meditativnih praks. Sočasni sejem Lov in Ribolov bo predstavljal lovstvo in ribištvo kot varovanje živali in naravnega okolja ter s tem pomemben del trajnostnega turizma.

Pomurski sejem, d.d.
www.pomurski-sejem.si

Saubermacher Komunala Murska SobotaZaključni dogodekPodjetje Saubermacher-Komunala vsako leto obeležuje Evropski teden zmanjševanja odpadkov, med drugim tudi skupaj s pomurskimi srednjimi šolami. V prostorih Ekonomske šole Murska Sobota je bil organiziran zaključni dogodek v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Dijaki treh pomurskih srednjih šol so predstavili projektne naloge o preprečevanju nastajanja nevarnih odpadkov. Dijaki Ekonomske šole Murska Sobota so predstavili pomen opozorilnih piktogramov na embalaži nevarnih snovi in možnost rabe naravnih snovi, s katerimi lahko nadomestimo uporabo nevarnih odpadkov v našem vsakdanjiku. Gimnazijci Franca Miklošiča Ljutomer so z nami delili eko aktivnosti šole na področju problematike odpadnih nagrobnih sveč ter možnost uporabe jedilnega olja za potrebe izdelave nagrobnih sveč. Dijaki Gimnazije Murska Sobota so podali predloge za zmanjševanje nastajanja nevarnih odpadkov na področju odpadnih zdravil, odpadnih baterij in odpadnih čistilnih sredstev.

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.
www.saubermacher-komunala.si

SIJ Elektrooblocna pecElektroobločna peč71 jeklarskih družb globalnega pomena, med njimi tudi Skupina SIJ, je pri Svetovnem združenju jeklarjev podpisalo Listino trajnostnega razvoja. Jeklarstvo je ena izmed strateško najbolj pomembnih proizvodnih panog na svetu, saj neposredno vpliva na gospodarski, družbeni in okoljski svetovni razvoj. Podpisnice bodo tesno sodelovale s svojimi najpomembnejšimi deležniki in svojo proizvodnjo in proizvode razvijale tako, da bodo zmanjševale svoj vpliv na okolje in ga varovale. Poslovale bodo transparentno, svojo trajnostno naravnanost pa širile skozi svojo celotno prodajno in nabavno verigo. »Skupina SIJ izkazuje svojo trajnostno naravnanost skozi vertikalno integracijo in delovanjem po načelih krožnega gospodarstva ter z zniževanjem porabe naravnih virov. Iz stranskih proizvodov, ki nastajajo pri proizvodnji jekla, ustvarjamo nove proizvode, odvečno toploto, ki nastaja pri proizvodnji jekla, pa oddajamo v omrežje daljinskega ogrevanja za ogrevanje mesta na Ravnah na Koroškem. Ob vsem tem skrbimo za zagotavljanje varnih pogojev dela za zaposlene,« je nekaj dobrih praks nanizal Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ.

SIJ d.d.
www.sij.si

SIQ zarnicaŽarnicaSlovenski in skupen evropski cilj je, da se količine nastalih odpadkov zmanjšujejo, tisti odpadki, ki že nastanejo, pa naj bi se pripravili za ponovno uporabo, reciklirali ali kako drugače predelali. Okvirna direktiva o odpadkih (2008/98/ES) daje podlago za oblikovanje meril za prenehanje statusa odpadka, na osnovi te direktive pa so nastale t. i. End-of Waste uredbe, kot npr. Uredba Sveta (EU) št. 333/2011 (odpadno železo, jeklo in aluminij), Uredba Sveta (EU) št. 715/2013 (odpadni baker) in Uredba Sveta (EU) št. 1179/2012 (odpadno steklo). Uredbe podajajo merila za določitev, kdaj določen odpadek preneha biti odpadek, in tudi zahteve za certifikacijski organ, ki ugotavlja skladnost sistema kakovosti zbiralca, predelovalca in trgovca s tovrstnimi odpadki. Certifikacijski organ certificira sistem kakovosti skladno z ISO 9001 in relevantno uredbo. Pri SIQ smo pridobili akreditacijo za certificiranje po uredbah 333/2011 in 715/2013 ter lahko sedaj izvedemo presojo in izdamo akreditiran certifikat za sistem vodenja kakovosti po omenjenih uredbah zbiralcem, predelovalcem in trgovcem odpadnih kovin (jekleni odpad, odpadni aluminij in odpadni baker), ki odpad prodajajo kot surovino. Zapisala: Blanka Kaker 

SIQ Ljubljana 
www.siq.si

Snaga LjubljanaSamopostrežni avtomat BertOrganizacija Euromonitor International je samopostrežni avtomat Bert izbrala za najinovativnejši koncept v maloprodaji letošnjega leta v sklopu Euromonitorjeve letne globalne raziskave trga maloprodaje. Snagin samopostrežni prodajni avtomat Bert kupce pričakuje v ljubljanskem Centru ponovne uporabe. Bio čistila in sredstva za pranje perila, šampone, več vrst kisa in olje ponuja kupcem, ki pridejo po izdelke s svojo (povratno) embalažo. Vsi izdelki so narejeni lokalno in po trajnostnih merilih, so kakovostni in naprodaj po konkurenčnih cenah. Bert tudi sporoča, da s premišljenim nakupovanjem lahko preprečimo nastajanje novih odpadkov. Vsa oprema brez embalažne trgovine je narejena iz odpadne plastične embalaže, ki jo stopijo in predelajo v plastične plošče, iz katerih nastane pohištvo. V kratkem bomo v Snagi odprli še drugo prodajno enoto na ljubljanski pokriti tržnici in ponudbo razširili s sokovi, bio tekočim milom, geli za tuširanje ... Avtomat Bert je v Centru ponovne uporabe Ljubljana na Povšetovi ulici 4 odprt od torka do sobote med 9. in 17. uro.

Snaga javno podjetje d.o.o.
www.snaga.si