All in one search

Ime podjetja

Create date

-

GEN ISončna elektrarnaSlovenci se zelo dobro zavedamo, da moramo temeljito spremeniti svoj odnos do okolja. Vedno pomembnejša je tudi samooskrba — področje energetike pri tem ni nobena izjema. Lastna sončna elektrarna GEN-I Sonce pomeni praktično popolno neodvisnost od nihanja cen električne energije na trgu, na dolgi rok pa velik prihranek pri stroških elektrike in omembe vreden vložek v prihodnost našega planeta. Za tak korak se je doslej odločilo že več kot 700 gospodinjstev, ki so s svojimi sončnimi elektrarnami proizvedla več ko 5 GWh čiste, okolju prijazne zelene električne energije in prispevala k znižanju emisij CO₂ za 2,5 milijona kg. Odločitev za domačo sončno elektrarno GEN-I Sonce je lažja tudi zato, ker je možno pridobiti ugodno GEN-I financiranje. Uredimo vse potrebno za pridobitev subvencij Eko sklada, kakovost rešitev in izvedbo pa jamčimo z dolgoročnimi garancijami in celovito podporo naših strokovnjakov.

GEN-I, d.o.o.
www.gen-i.si

JP CCN Domzale Kamnik kapljicaKapljica vodeJP CČN Domžale-Kamnik je ena večjih in modernejših čistilnih naprav v Sloveniji. Poleg čiščenja odpadne vode deluje tudi kot učni, izobraževalni in svetovalni center. Ker si čistilne naprave, ki skrbijo za ohranjanje vodnih virov, zaslužijo pomembno mesto v naravnem in socialnem okolju, smo se odločili za širšo akcijo, s katero želimo skozi kreativne, humorne in zanimive zgodbe v grafični ali video obliki v javnosti izboljšati poznavanje in razumevanje posameznih procesov, ki potekajo na čistilni napravi. S tem povečujemo prepoznavnost dejavnosti čiščenja odpadnih voda. Z namenom spodbujanja odgovornega ravnanja z vodo na njeni poti od izvira do izliva smo v januarju razpisali natečaj o vodi. K sodelovanju vabimo posameznike in skupine, da na inovativen način predstavijo pojmovanja vode in pot onesnažene odpadne vode skozi čistilno napravo. Pri tem si lahko pomagajo z ogledom in posnetki čistilne naprave Domžale-Kamnik. Prispevke v dolžini do 5 minut je potrebno oddati v elektronski obliki na CD-ju ali USB-ključku do 25. aprila 2019 na naslov JP CČN Domžale-Kamnik, Študljanska 91, 1290 Domžale. Nagrajenci bodo znani na Dnevu odprtih vrat, ki ga organiziramo v maju. Več informacij o natečaju je na www.ccn-domzale.si.

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
www.ccn-domzale.si

Bent excellentSanitarno čistiloV podjetju Bent nam je mar za okolje in za ekonomičnost pri porabi čistilnih sredstev. V svoj program vnašamo inovativna čistila, ki pri čiščenju prispevajo k manjši porabi časa, denarja in ne puščajo negativnih posledic na okolju. Prosan Green Power je naše novo sanitarno čistilo, ki temelji na metansulfonski kislini, pogovorno je to zelena kislina. Čistilo nima korozivnega vpliva na kovine, kar omogoča, da ga lahko uporabimo pri celotnih sanitarijah. Tudi na armaturah iz občutljivih materialov (npr. kromirane armature), ki jih veliko drugih sanitarnih čistil razjeda. Za učinkovito čiščenje ni potrebna uporaba različnih čistil. Prednost metansulfonske kisline je, da je enako močna kot druge kisline v sanitarnih čistilih, a nima neprijetnega vonja in dalj časa ohranja dišave čistila.

Bent excellent d.o.o. Domžale
https://bent.si

Anis TrendBalirka za obtežitev tovornjakovSlovenski proizvajalec avtomatskih kanalnih stiskalnic za odpadke in odpadno embalažo Anis Trend d.o.o., je bil izbran kot prednostni dobavitelj za eno večjih podjetij za ravnanje z odpadki na Hrvaškem, REOMA Grupa d.o.o. Izboru so botrovale predvsem dobre reference že postavljenih postrojenj v podjetjih za ravnanje z odpadki, kot sta Salomon d.o.o. v obratu Lenart in Blok d.o.o. v obratu Logatec, ter dolgoletne izkušnje v strojegradnji balirk, zanesljivost delovanja, produktivnost baliranja in predvsem odlične teže bal PET plastenk. Na kamion se lahko naloži vsaj 22 ton bal. Naročnik je izpostavil, da preše Anis presegajo njegova pričakovanja na vseh področjih in proizvajajo odlične bale pri vseh vrstah baliranega materiala. Pohvalil je tudi odlično poprodajno servisno podporo. Zaradi teh lastnosti se z njimi že dogovarjamo za nadaljnja naročila preš. ≫Visoko kompaktne in zložljive bale, s katerimi dosegamo polno obtežitev tovornjakov, so najboljši dokaz za odlično učinkovitost teh balirk,≪ pravijo pri REOMA Grupa. Investicija v nabavo balirk naj bi se po predvidevanjih zaradi doseganja visoke gostote bal in s tem optimalnega transporta povrnila za 20 % prej od načrtovane dobe povračila.

Anis Trend d.o.o.
www.anis-trend.si

Schenker kamionKamion SchenkerPodjetje Schenker Slovenija je del vodilnega globalnega logista, ki več kot 700.000 strankam po vsem svetu zagotavlja celovite logistične storitve. V Sloveniji smo prisotni na šestih lokacijah s skupno 55.000 kvadratnih metrov skladiščnih površin. Z zbirniškimi in direktnimi prevozi smo del najbolj razvejanega cestnega omrežja v Evropi, ponujajo pa tudi lokalno distribucijo, ladijske in letalske prevoze, storitve selitev, sejemsko logistiko ter carinsko posredovanje. V podjetju Schenker radi sodelujemo s partnerji, ki gradijo svoje temelje rasti na enakih vrednotah. Takšnega partnerja smo prepoznali tudi v podjetju Skaza. Projekt je izšel iz čisto običajnega razpisa za cestne prevoze, ko smo skupaj z njimi poleg ekonomskih koristi iskali tudi sinergijo strategij trajnostnega razvoja. Naš skupni cilj je bil preko analize LCA (Analiza življenjskega cikla) ustvariti pozitiven vpliv na okolje z uporabo okolju prijaznih materialov in ekološko bolj prijaznih vozil, optimizacijo prevozov ter ozaveščanjem vseh vpletenih v procesu od izdelave do uporabe izdelkov glede ukrepov za varovanje okolja.

DB Schenker d.d.
www.dbschenker.com/si-sl