All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Lek EOL 127 V Leku smo v uresničevanje ciljev na področju varnosti, zdravja in okolja aktivno vključili tudi voznike službenih vozil. Za vse, ki so upravičeni do vožnje službenih avtomobilov, organiziramo usposabljanja, na katerih spoznajo tehnike nenapadalne (defenzivne) in okolju prijazne vožnje. Takšen način vožnje niža porabo goriva in izpuste toplogrednih plinov ter zmanjšuje možnosti nezgod. Po uspešno opravljenem začetnem tečaju, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, voznikom priporočamo obnovitveni tečaj v 3 do 5 letih. Vozniki službenih vozil morajo opraviti tudi t. i. komentirano vožnjo s pooblaščenim inštruktorjem. Namenjena je razkrivanju potencialno nevarnih ali neprimernih obnašanj v prometu in izboljševanju voznih navad. Nesreče in nezgode, v katerih so udeležena službena vozila, ter izpuste ogljikovega dioksida spremljajo v enoti Zdravje, varnost in okolje.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si

Mestna občina Ljubljana EOL 127 Papirni izdelki iz invazivnega japonskega dresnikaNovembra lani smo v Mestni občini Ljubljana pričeli z izvajanjem triletnega projekta APPLAUSE. Z njim želimo odgovoriti na vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami z uporabo pristopov »nič odpadkov« in krožnega gospodarstva. S pilotnim projektom predelave invazivnih rastlin v papir na polindustrijskem nivoju smo že dokazali, da jih je mogoče uporabiti v številne koristne namene. Tako bomo razvili način predpriprave kaše za izdelavo papirja z okolju bolj prijazno encimsko predelavo, lužnico pa bomo predelali v vhodne surovine za industrijo. V okviru projekta bomo razvili 10 izdelkov iz lesa za domačo izdelavo, dodatnih 10 pa bomo izdelovali v novo vzpostavljeni delavnici. Preverili bomo tudi ustreznost invazivnih rastlinskih vrst za prehrano, izdelovali barvila za funkcionalne hibridne premaze in preizkusili možnost izdelave domačih pripravkov proti rastlinskim škodljivcem. Velik del projekta bo predstavljalo izobraževanje in osveščanje meščanov, tudi s pomočjo podatkov nove generacije evropskih satelitov za opazovanje Zemlje Sentinel-2. Projekt je bil na drugem razpisu evropske pobude Urban Innovative Actions izbran med 206 prijavljenimi, njegova celotna vrednost je 5,2 mio EUR.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si

MAR 3043 dod EOL 127 Sir z dobro mislijoMlekarna Planika Kobarid je prejemnik posebne nagrade za inovativnost leta 2018, ki jo podeljuje Inštitut za nutricionistiko za spodbujanje lokalne pridelave in predelave živil, sir Dobra misel pa je najboljši izdelek po izboru potrošnikov 2018, bralcev Financ in Agrobiznisa. V Mlekarni Planika odkupujemo in predelujemo mleko, ki je pridelano na hribovitih območjih v Posočju. Na ta način pomembno prispevamo k obdelanosti pokrajine, ohranjanju panoge in lokalnemu zaposlovanju. Veliko pozornost namenjamo svežemu, pasteriziranemu, nehomogeniziranemu mleku. Tako mleko je tudi odlična surovina za izdelke, ki jim z veliko mero inovativnosti dodajamo zanimive lokalne sestavine. Dobra misel ali divji origano je zdravilno zelišče, ki je posebej za sir nabrano le na območju Posoškega hribovja. Zaradi rasti v težkih razmerah narave je aroma zelišča še posebej značilna in izrazita. Siru Dobra misel, proizvedenem po tehnologiji mehkih sirov iz pasteriziranega, nehomogeniziranega, polnomastnega mleka, daje izredno prijeten in aromatičen okus.

Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid                                       Naj Zivilo LOGO in Navodila Q 2018 EOL 127
www.mlekarna-planika.si

OVEN Elektro Maribor 2 EOL 127 Izposojevalnica električnih kolesV lanskem letu je podjetje Oven, d.o.o., v Mariboru in okolici postavilo pet e-bike sharing točk. Na prvi pomladni dan, 21. marca, pa smo odprli največjo izposojevalnico električnih koles v Mariboru, poimenovano OVeNtura, ki jo lahko zainteresirani obiščejo na Gosposki ulici 11. Na voljo je 15 električnih koles, ki jih bo možno rezervirati in plačati preko najsodobnejše aplikacije. Izbrano pot bodo lahko uporabniki prekolesarili s pomočjo GPS signala. Projekt, ki je nastal v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor in Zadrugo Bike Lab, je namenjen tako občanom kot turistom, ki bi radi raziskali Maribor na udoben in okolju prijazen način. Na trg smo lansirali tudi posebno ponudbo sončnih elektrarn na ključ po sistemu net metering, ki omogoča samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov. Postavitev mikro sončnih elektrarn je na voljo v treh paketih, pri katerih je izbira dobavitelja električne energije prosta, del ponudbe pa je tudi ureditev vsega potrebnega za pridobitev subvencije in bon v vrednosti do 400 € za nakup v spletni trgovini www.trgovina-oven.si.

OVEN Elektro Maribor, d.o.o.
www.oven-em.si

Pomurski sejem MEGRA 2 EOL 127 Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti Megra je v Gornji Radgoni predstavil mehanizacijo, orodja in storitve za gradnjo, za energijsko in siceršnjo obnovo stavb, urejanje okolice, čistilne naprave, klimatizacijo ter gradnjo z lesom. Sočasno s sejmom trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga Green bo poudaril brezplačno, neodvisno svetovanje strokovnjakov s področja trajnostne gradnje in energetike ter varovanja okolja. V strokovnem delu se bo posvetil razvoju sodobne prometne infrastrukture, komunale, zelenim tehnologijam, izobraževanju in pomenu obrtnih dejavnosti. Medical, mednarodni sejem sodobnega zdravstva, pa bo od 17. do 19. aprila strokovno in širšo javnost seznanjal z najsodobnejšimi medicinskimi in rehabilitacijskimi pripomočki in storitvami ter zdravim življenjskim slogom. Posebno pozornost bo namenil inovacijam in projektu Bionski človek, ki bo prikazal dinamične vsadke, črpalke in senzorske sisteme. Vse, ki skrbijo za svoje in zdravje bližnjih, vabijo koristni nasveti, strokovna podpora bolnikom in učinkoviti preventivni programi. Na enem mestu bodo lahko opravili številne meritve zdravstvenih parametrov ter uživali ob izbrani ponudbi jedi v Zdravi kuhinji.

Pomurski sejem, d.d.
www.pomurski-sejem.si