All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Mestna občina Ljubljana foto Nik Rovan EOL126Ekipa Mestne občine Ljubljana z nagrado V okviru 10. poslovne borze Conventa so januarja 2018 podelili nagrade Kongresna zvezda Nove Evrope. Na Mestni občini Ljubljana smo za organizacijo konference EUROCITIES prejeli nagrado za dogodek leta 2017 (Conventa Best Event Award). V kategoriji za najboljši dogodek leta je bilo prijavljenih 12 projektov oziroma dogodkov, v finalni izbor se jih je uvrstilo 5. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali uveljavljeni mednarodni strokovnjaki, je ocenjevala kreativnost, inovativnost, izvedbo, rezultate dogodka, odličnost komuniciranja ter trajnostne prakse. Na podlagi teh kriterijev je naš projekt Eurocities - Circular Cities izbrala za najboljši dogodek leta 2017. Konferenca mreže evropskih mest EUROCITIES, ki je potekala sredi novembra lani, je bila eden izmed osrednjih kongresnih dogodkov preteklega leta v Ljubljani. Udeležilo se je je več kot 600 delegatov iz 120 evropskih mest, med katerimi je bilo kar 60 županov in podžupanov. Konferenca o krožnem gospodarstvu je bila zasnovana inovativno in kreativno, z aktualnimi vsebinami in zanimivimi govorci, ki so osvetlili različne vidike krožnega gospodarstva. Na letošnji Conventi je Ljubljana prejela tudi prestižen naziv najboljša destinacija za organizacijo poslovnih srečanj, kongresov in motivacijskih potovanj v kategoriji mest, ki lahko gostijo do 2.000 oseb.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si

JP Komunala Trbovlje EOL126Dimnik Toplarne PolajNa lokaciji Toplarne Polaj je bil leta 1984 zgrajen 70 m visok dimnik za odvajanje dimnih plinov iz premogovnih kotlov. Odkar je Toplarna Polaj leta 1994 prešla s premoga na zemeljski plin, je dimnik služil le za namestitev anten in radijske bazne postaje mobilne telefonije. Z leti so se na dimniku začele pojavljati razpoke in odstopanje betona, propadanje kovinskih konstrukcij in odpadanje notranje šamotne obloge, zato je Komunala Trbovlje konec leta 2016 naročila alpinistični pregled zunanjosti in notranjosti dimnika. Ta je na zunanjem plašču pokazal na številne razpoke in žarišča preperelosti betona, v notranjosti pa zaradi manjkajočih opek poves najvišjega 15-metrskega segmenta šamotne obloge. Gradbeni inštitut ZRMK je izdelal študijo možnih scenarijev za sanacijo ali rušitev dimnika na osnovi katere je bila sprejeta odločitev, da se dimnik poruši. V drugi polovici 2017 je bil izveden javni razpis, na katerem je bilo izbrano podjetje Rudis d.o.o. Trbovlje kot vodilni partner Joint Venture Rudis – AGM Nemec. Rušitvena dela so se pričela v novembru 2017 in se zaradi slabih vremenskih razmer končala v prvih dneh januarja 2018. Spomladi bo sledila preplastitev površine z asfaltom in ureditev potrebne dokumentacije za dokončanje projekta.

JP komunala Trbovlje, d.o.o.
www.komunala-trbovlje.si

Kemijski inštitut EOL126Hematski model interakcije proteinovRastlinski patogeni mikroorganizmi imajo pester nabor molekul za okužbo rastlin, ki jih uporabljajo za infekcijo in širjenje po tkivih. Raziskovalci dveh odsekov Kemijskega inštituta so s sodelavci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in tujine določili receptor na površini rastlinskih celic in razložili, zakaj so nekateri mikrobni toksini specifični samo za dvokaličnice. Raziskavo so objavili v prestižni znanstveni reviji Science. Dosežek nadgrajuje raziskave iz leta 2009, ko so skupaj z nekaterimi avtorji sedanje raziskave opisali zgradbo NLP proteinov (ang. Nep1-like proteins) in njihov toksični učinek na rastline, ki predstavlja odmiranje rastlinskega tkiva. Glavna motivacija sedanje raziskave je bila razumeti, na kakšen način poteka ta proces. Zanimivo in do sedaj nepojasnjeno je, da do odmiranja (gnitja, rje, plesni) rastlinskih celic pride samo pri dvokaličnicah, kot so krompir, paradižnik, tobak, vinska trta in soja, ne pa pri enokaličnicah, kot so koruza, pšenica in riž. Z vidika sodelovanja z industrijo in uporabe tega odkritja v industrijski praksi to odpira možnosti za razvoj fitofarmacevtskih pripravkov, ki bi preprečili delovanje proteinov NLP in s tem tudi nekaterih rastlinskih bolezni.

Kemijski inštitut
www.ki.si

Hotel Park EOL126Zelena revolucija v Hotelu ParkV prvem urbanem hotelu z mednarodnim TraveLife Gold certifikatom za trajnostne dosežke smo letos razvili inovativen turistični produkt Go´n´Act Green. Z njim orjemo ledino v slovenski hotelski industriji, saj spodbujamo okolju in družbi prijazna potovanja po vsej Sloveniji. Direktorica hotela Urša Malovrh je ponosna na program in aplikacijo, ki smo ju razvili: »Go´n´Act Green gostom omogoča najem električnega avtomobila in jih prek aplikacije vodi med zelenimi doživetji Slovenije, obenem pa jim pokaže, kako lahko znižajo svoj ogljični odtis in negativen vpliv na okolje ter kulturo, če kupujejo, naročajo in se premikajo zeleno. Gostje imajo v aplikaciji vrsto napotkov – od tega, kje naj pojedo kosilo z lokalnimi sestavinami, do tega, kje si lahko potep po Sloveniji obogatijo z zelenim doživetjem, ki pomaga lokalni ekonomiji.« Pred hotelom imamo tudi dve Teslini električni polnilnici, ki gostom kadarkoli omogočata brezplačno polnjenje avtomobilov. Gostom, ki do nas pripotujejo z vlakom, pa omogočamo poseben popust na bivanje.

Hotel Park Ljubljana, Tabor Ljubljana d.o.o.
www.hotelpark.si

Geološki zavod Slovenije EOL126Med 3.– 5. oktobrom 2018 bo v Velenju potekal 5. slovenski geološki kongres, ki ga organizirata Geološki zavod Slovenije (GeoZS) in Slovensko geološko društvo (SGD) s partnerji: Premogovnik Velenje (PV), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG), Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH) in Mestna občina Velenje. Kongres bo ob izmenjavi novih raziskovalnih rezultatov posvečen pomenu geoznanosti za širšo družbo in njen razvoj. Omogočal bo dialog med raziskovalci, ki delujejo na znanstveno-raziskovalnih področjih geologije, in strokovnjaki, ki strokovna znanja uporabljajo pri aplikativnem delu ali pa so končni uporabniki rezultatov geoloških raziskav. Cilj kongresa je povečati prepoznavnost geologije kot temeljne naravoslovne znanosti, ki daje osnove za dejavnosti, povezane z upravljanjem, nadzorovanjem in načrtovanjem sonaravnega razvoja oziroma prehoda v krožno gospodarstvo. Med te sodijo tudi načrtovanje sonaravne rabe mineralnih surovin, podzemne vode in energetskih virov, premišljeno načrtovanje infrastrukturnih objektov, ocenjevanje vplivov na okolje zaradi najrazličnejših posegov v prostor, ocenjevanje geološko pogojenih nevarnosti in ocenjevanje geotermalnega potenciala za načrtovanje rabe geotermalne energije. Več o kongresu je dostopno na www.geo-zs.si/5SGK/.

Geološki zavod Slovenije
www.geo-zs.si