All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Eko sklad EOL 123Pri Eko skladu občanom ponujamo nepovratna sredstva za številne naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stavbah: solarne ogrevalne sisteme, sončne elektrarne za samooskrbo, kurilne naprave na lesno biomaso, toplotne črpalke, plinske kondenzacijske kotle, priključitev starejše stavbe na daljinsko ogrevanje, vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken, toplotno izolacijo fasade, strehe ali stropa, prezračevanje, nove skoraj nič-energijske stavbe in celovite obnove stavbe. Za vse naštete ukrepe je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada, ki ga občani lahko izkoristijo poleg nepovratnih sredstev. V primeru kandidiranja za tri ukrepe obnove stavbe z eno vlogo pa so na voljo višja nepovratna sredstva kot za posamične ukrepe. Še višje so spodbude za nekatere ukrepe za socialno šibke občane. Kateri ukrep je za njihovo stavbo primeren, občani lahko brezplačno izvejo pri neodvisnih energetskih svetovalcih mreže ENSVET (www.ensvet.si), ki jo upravljamo na Eko skladu. Svetovalci, ki občanom lahko tudi brezplačno izpolnijo vlogo za Eko sklad, so na voljo v energetskih svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji, pa tudi na številnih tematskih sejmih.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si

BTC2EOL123V družbi BTC že vse od svojega nastanka v letu 1954 podpiramo ustvarjalnost na različnih področjih: v glasbi, gledališču, v likovni umetnosti, oblikovanju, arhitekturi in drugih zvrsteh kulturnega ustvarjanja. 18. septembra 2017 je v organizaciji Zavoda Atelje Art Murn International v sodelovanju z družbo BTC ob Vodnem mestu Atlantis v BTC Cityju Ljubljana potekal otvoritveni dogodek projekta 1. Art Expo Ljubljana, edinstvenega in največjega predstavitvenega prostora za kreativno industrijo in umetnost v Sloveniji. Z bogatim programom je v 14 dneh omogočil predstavitev več kot 140 umetnikom in 70 podjetjem ter obiskovalcem ponudil preplet glasbenih in drugih kulturnih dogodkov. Združeval je vse vrste kreativne industrije in umetnosti na enem mestu ter pomagal mladim umetnikom pri prodoru na trg, vključno s platformo za promocijo kulture ter razvoj in druženje domačih in tujih ustvarjalcev, kulturnih organizacij, ljubiteljev in podpornikov kulture iz 15-ih držav.

BTC d.d.
www.btc.si

Belektron1 EOL123V septembru je zaživel nov zeleni portal za izračun in izravnavo ogljičnega odtisa Carboneutralife. Spletna stran sledi zadnjim svetovnim trendom in ljudi ozavešča na področju okoljevarstvene problematike ter jih spodbuja k ukrepanju za zmanjšanje emisij CO2e. Carboneutralife poleg izravnave povprečnega ogljičnega odtisa oziroma natančnega izračuna za posameznika ponuja tudi vrsto izdelkov po meri. Preko hitro dostopnih produktov lahko izravnamo potovanje z avtom, vlakom ali letalom, naše življenjske emisije, rojstni dan ali poroko, lahko pa tudi obdarujemo najbližje z enim od predefiniranih paketov. Za izravnavo ogljičnega odtisa je na voljo široka izbira mednarodno verificiranih okoljevarstvenih projektov. Tako vsaka opravljena izravnava dejansko prispeva k zmanjšanju emisij na globalni ravni ter sofinancira določen projekt, ogljična nevtralnost pa je dodatno potrjena preko uradnega uničenja emisijskih kuponov.

Belektron d.o.o.
https://belektron.eu
www.carboneutralife.com

 

KMK BoxEOL122Valoviti polipropilen varuje, je prilagodljiv, okolju prijazen, vodo odbojen in cenovno ugoden material za embalažo vseh oblik in velikosti. Možnosti embalaže po meri so neskončne, odlikuje jo izjemna prilagodljivost zahtevam kupca, izkoristek slehernega prostorčka ter nenazadnje prihranka. Embalaža iz valovitega polipropilena je predvsem mišljena kot povratna embalaža, ki je dalj časa v uporabi, saj je med drugim tudi zelo vzdržljiva. V KMK Box že več kot dve desetletji aktivno delujemo na področju zahtevnih odjemalcev, zato dobro vemo, kaj pomeni slediti zahtevam in željam trga. Hitra odzivnost je rezultat dobrega sodelovanja med svetovalci za embaliranje, razvojem in proizvodnjo, kjer vsakodnevno snujejo nove izdelke, nove rešitve in izdelujejo embalažo prihodnosti.

KMK Box d.o.o.
http://kmkbox.eu

PERFECT EOL122V Ljubljani je med 11. in 13. septembrom v organizaciji Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) potekalo strokovno srečanje partnerjev projekta PERFECT, katerega osrednji namen je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik na področju zelene infrastrukture. Velik potencial na področju zaščite in razvoja zelene infrastrukture so prepoznali tudi v RRA LUR, ki je slovenski partner v projektu. Ena izmed osrednjih nalog agencije je skladen regionalni razvoj, zato je izboljšanje regionalnih razvojnih politik na področju zelene infrastrukture, ki lahko bistveno pripomore k višji kvaliteti bivanja, ustvarjanju dobrih pogojev za rast gospodarstva in dvigu konkurenčnosti regije, ključnega pomena. Ukrepi zelene infrastrukture lahko namreč zagotovijo pomembne okoljske, gospodarske in socialne koristi, zato bo RRA LUR v okviru projekta PERFECT izdelala strategijo razvoja zelene infrastrukture v regiji, katere sestavni del bodo tudi akcijski načrt in priporočila za sofinanciranje investicij v zeleno infrastrukturo iz evropskih virov.

Perfect LogoEOL122

 

 

 

RRA Ljubljanske urbane regije
www.rralur.si