All in one search

Ime podjetja

Create date

-

JungheinrichNovi zalogovnikiV trenutnem poslovnem okolju zaznavamo porast tržnih priložnosti in sprememb. Celotna oskrbovalna veriga postaja odvisna od kupcev, logistika pa jo mora še bolje servisirati. V podjetju Jungheinrich smo se na spremembe v intralogistiki odzvali s produktno linijo vertikalnih zalogovnikov serije LRK. Vertikalni zalogovnik LRK je zaprt, avtomatiziran, uskladiščno-izskladiščni sistem z dvigalom, ki omogoča prilagodljiv dostop do spremenljivega blaga in ima 3 pomembne prednosti. Privarčuje se do 85 % skladiščne površine: običajna skladišča s klasičnimi poličnimi regali zaradi vmesnih hodnikov zahtevajo veliko površino prostora. Vertikalni zalogovniki pa izkoriščajo višino, saj je sortiment zgoščen na najmanjši površini. Skrajšajo se poti: blago se pri vertikalnem zalogovniku pripelje do uporabnika, ki ga prevzame na udobni višini. Produktivnost v skladišču se lahko poveča do 65 %. Zmanjša se število napak: pri zalogovnikih s pladnji in zalogovnikih karusel se število napačno komisioniranih artiklov občutno zmanjša. To omogočajo opcijski sistemi komisioniranja s pomočjo svetlobne signalizacije (ang. Pick by light), ki uporabnika z laserskim kazalnikom ali matriko TIC vodijo do ciljnega blaga. S prehodom v 4. industrijsko revolucijo smo razvili programski vmesnik Jungheinrich Logistics Interface. Z njim zagotavljamo enostavno povezljivost naše opreme z različnimi sistemi za upravljanje skladišč (WMS), poslovno-informacijskimi sistemi (ERP) oz. drugimi gostiteljskimi sistemi. Logistični vmesnik ponuja tudi standardizirani in certificirani SAP vmesnik, ki znatno zniža stroške prilagajanja programske opreme. Z izbiro vertikalnega zalogovnika znamke Jungheinrich uporabniki prejmejo 60 let znanj, izkušenj, strokovno in servisno podporo z najvišjim nivojem varnosti.

Jungheinrich, d.o.o.
www.jungheinrich.si

TimoComIskalci skladišč se vse pogosteje pritožujejo nad pomanjkanjem skladiščnih površin. Po podatkih nemškega zveznega statističnega urada pa je število novih logističnih nepremičnin v zadnjih letih neprestano naraščalo. Zakaj prihaja do nesorazmerja in kako izboljšati poslovanje s prostimi površinami za vse udeležene? Gunnar Gburek, predstavnik podjetja TimoCom, navaja nekaj razlogov in predlogov. Ponudniki logističnih storitev in njihove stranke potrebujejo dolgoročni najem skladišča, da ohranijo nadzor nad fiksnimi stroški in da lahko ustrezno načrtujejo. Nihanja na tržišču pa zahtevajo vse večjo prilagodljivost, zato prihaja tudi do povpraševanja po kratkoročnem najemu kapacitet. Problem so tudi neizkoriščene možnosti decentraliziranih skladišč, zaradi česar podjetja ob vrhuncih proizvodnje izgubijo agilnost in čas. Premalo se koristijo možnosti začasnega skladiščenja. S pomočjo borz skladišč se lahko poišče ustrezno možnost skladiščenja v bližini za kratkoročno skladiščenje. Pomanjkljiv je tudi notranji tok informacij glede možnosti uporabe prostih skladiščnih kapacitet. V velikih logističnih podjetjih ali organizacijah se lahko ta težava reši z zaprto skupino uporabnikov, ki si med seboj ponudijo več ali drugačne možnosti skladiščenja, kot jih imajo sami na voljo. Če se to avtomatizira z ustreznim vmesnikom med upravljanjem skladišč in borzo, se lahko proste kapacitete po vsej Evropi prikaže le z enim samim klikom. V prihodnosti bi lahko ustvarili neke vrste zemljevid s podatki o skladiščnih površinah, na katerem bi bilo mogoče kadarkoli v realnem času ugotoviti, kje so trenutno proste površine.

TimoCom Soft- und Hardware GmbH
www.timocom.si

VSVO EOL slikaGostujoči strokovnjaki in študenjteNa Visoki šoli za varstvo okolja (VŠVO) v okviru programa »Po kreativni poti do znanja 2017-2020« uspešno izvajamo projekt »CO2 negativna stranišča« (CONVERT – CO2 NegatiVe ExteRnal Toliets). Študentje interdisciplinarnih ved v podpornem okolju raziskujejo tehnologije za najbolj optimalno trajnostno nadgradnjo prototipa ekološkega stranišča podjetja KAKIS d.o.o. Idejo nadgrajujejo v obliki računalniške simulacije, ki ob konstrukcijski in vizualni optimizaciji preučuje inovativne tehnologije obdelave urina v povezavi z ozelenitvijo ekostranišča. S pomočjo nevladne organizacije Complementarium projekt CONVERT kot inovativna rešitev nagovarja družbo, jo ozavešča in približuje produkt potencialnim uporabnikom tudi preko spleta. V okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja smo na VŠVO organizirali dogodek z okroglo mizo. Študenti so predstavili idejno zasnovo ekostranišča in skupaj z vabljenimi strokovnjaki razpravljali o možnih nadgradnjah z upoštevanjem načel zelene ekonomije. Več o projektu je dostopno na www.zelenastranisca.si.

Pripravili: dr. Anja Bubik in dr. Lucija Kolar

Javni štipendijski sklad

 

    RS   Kakis  Convert    Complementarium

 

 

 

 

 

 

 

Visoka šola za varstvo okolja
www.vsvo.si

20170615 113642V ZRS Bistra Ptuj vodimo projekt CityWalk, ki je bil odobren v okviru programa sodelovanja Interreg V-B Podonavje. Sofinanciran je iz dveh evropskih skladov – ESRR in IPA, izvaja ga 17 partnerjev. Izvajamo tudi aktivnosti na lokalni ravni za Mestno občino Ptuj, ki pri projektu sodeluje kot pridruženi partner in pilotno mesto. Cilj projekta CityWalk je pomagati mestom v Podonavski regiji, da  zmanjšajo emisije in hrup ter postajo varnejši prostor za življenje s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, posebej aktivnih oblik transporta, kot sta pešačenje in kolesarjenje. V okviru projekta CityWalk se pripravlja Lokalni akcijski načrt za pešačenje za mesto Ptuj – zasnova vodenja pešcev v območju starega mestnega jedra. V Lokalnem akcijskem načrtu bodo predstavljeni analiza in predlogi za izboljšanje kvalitete javnih površin, ki med drugim spodbujajo pešačenje. V območje obravnave je vključeno širše mestno središče in njegove povezave s šolami ter s turističnim in trgovskim območjem. Na podlagi analize prostora je bilo izbranih več pomembnih povezovalnih poti za pešce, kjer bodo predlagani ukrepi za izboljšanje izkušnje pešcev.

LOGO CityWalk

 

 

 

ZRS Bistra Ptuj                                                                      
www.bistra.si

KerberSolatube SkyVault, vgrajen v letošnjem maju, nudi naravno osvetlitev tudi obiskovalcem zaprte tržnice v BTC Ljubljana.Solatube SkyVault M74 DS sistemi predstavljajo novo linijo za učinkovito naravno osvetlitev večjih površin ter razsežnejših prostorov in so idealni za vgradnjo v velike prostore z visokimi stropi. Serija SkyVault zaradi svojih karakteristik predstavlja tudi izziv za projektante, saj lahko z minimalnimi posegi v ovoj stavbe pričakujejo maksimalen učinek osvetlitve z naravno svetlobo. Gre za premer 740 mm, z njim pa je mogoče osvetljevati tudi izjemno visoke prostore in dosegati dolžine kar do 30 metrov. Optimalno osvetlitev omogočajo stropni razpršilniki, nameščeni vsaj 6 metrov nad tlemi prostora. Sestavljivi sistem omogoča vgradnjo praktično v vsak velik objekt. Montaža je hitra in preprosta. V prid naravne osvetlitve prostorov, ki v objektu ponuja veliko prijetnejšo atmosfero, govorijo številni ekonomski razlogi, najpomembnejši pa je zagotovo varčevanje z energijo v primerjavi z osvetljevanjem objektov z umetno razsvetljavo. Sistemi so primerni za skladišča, proizvodne hale, nakupovalna središča, kongresne dvorane, letališča, športne objekte in telovadnice.

Kerber d.o.o.
www.solatube.si