All in one search

Ime podjetja

Create date

-

EMMA 1Izkoriščanje naravnih virov energije je v porastu. Medtem ko vsi poznamo danes že uveljavljene načine njihove uporabe, pa se tovrstne okolju prijazne prakse zadnja leta prenašajo tudi na povsem druge segmente. Uspešno družinsko podjetje EMMA iz Lesc je v svoji dolgi tradiciji inovacij razvilo že na desetine ekoloških elektronskih in solarnih sveč Vestina, med katerimi postajajo Vestina Solar čedalje bolj priljubljene. Gre za sveče, ki delujejo z izkoriščanjem sončne energije. Na ta način ob pravilni uporabi nemoteno gorijo kar do 1.000 dni oziroma 3 leta. Vestina Solar ima na vrhu veliko solarno površino, s katero sprejema sončne žarke, ki jih pretvori v energijo za napajanje polnilnih baterij v notranjosti. Sveča je zelo varčna in ima najdaljšo življenjsko dobo, zato je prijazna tudi do okolja, saj nam ob obisku pokopališča ni potrebno kupovati vedno novih sveč. Vestina Solar je narejena iz stekla, ki svečo dodatno obteži. Prav tako je odporna na vse vremenske razmere. Gre za visoko kakovosten produkt, izdelan v Sloveniji.

EMMA d.o.o.
http://emma.si, www.vestina.eu

Belektron 1Ogljični odtis je nekaj, kar vsi ustvarjamo z našimi vsakodnevnimi dejavnostmi. Skladno s svetovnimi trendi se zmeraj več posameznikov odloča za njegovo zmanjšanje ter spreminja svoje okolju škodljive navade. Za popolno izničenje ogljičnega odtisa samo sprememba navad ni dovolj, zato nam je lahko v pomoč spletna stran Carboneutralife. Na omenjeni spletni strani lahko vsak z uničenjem kuponov iz verificiranih okoljevarstvenih projektov opravi ogljično izravnavo in postane ogljično nevtralen. Projekti, ki jih Carboneutralife ponuja za izravnavo odtisa, se odvijajo v državah v razvoju (npr. Uganda, Tajska ali Indija) in tamkajšnjemu lokalnemu prebivalstvu omogočajo boljše socialno-ekonomske pogoje. Uničenje emisijskih kuponov je potrjeno tudi preko uradnega potrdila, ki se prejme po izvedbi uničenja. Izračun je možen za celoten letni odtis ali za posamezen izbrani produkt, kot je potovanje z avtomobilom ali letalom, večji življenjski dogodek, povprečen letni odtis ali pa celo za emisije, ki jih ustvarimo skozi celotno življenje. Informacije o izničenju ogljičnega odtisa so dostopne na www.carboneutralife.com.

Belektron d.o.o. / Carboneutralife
http://belektron.eu,
www.carboneutralife.com

A1Panji na strehi poslovne stavbe A1 v LjubljaniV A1 Slovenija je okoljska odgovornost v poslovanje vpeta že vrsto let. Zaposleni jo živimo vsak dan in jo udejanjamo v vseh svojih procesih in odločitvah. V lanskem letu smo se odločili, da bomo odnos do naravnega okolja še nadgradili. Na streho poslovne stavbe A1 v Ljubljani smo postavili štiri panje s štirimi čebeljimi družinami. Res je, malo smo stopili iz svojih okvirjev in naredili nekaj več, nekaj drugačnega in kar je najbolj pomembno nekaj koristnega. Pomagamo kranjskim čebelicam živeti v mestu, saj imajo v urbanem središču na voljo odlično biotsko raznovrstnost. Pridelan med v mestih je zelo kakovosten. V lanskem letu smo v A1 Slovenija pridelali 90 kg medu in zanj prejeli srebrno priznanje na mednarodnem sejmu Agra. V letošnjem letu bomo dodali dva nova panja in še dvema čebeljima družinama omogočili, da se nam pridružita. Na zeleno streho in teraso bomo zasadili dodatne medovite rastline za še prijaznejše okolje do čebel in narave.

A1 Slovenija, d. d.
www.a1.si

Center ponovne uporabe EOL 127 Ponovna uporaba je zelo pomemben pristop k reševanju izzivov ravnanja z odpadki in preprečevanja nastajanja odpadkov na funkcionalnih urbanih območjih. Države, ki se ukvarjajo z izvajanjem strategij za preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovno uporabo na nacionalni ravni, sta Nemčija in Avstrija, sledijo Italija in Slovenija, neravnovesje pa je razvidno pri Poljski, Češki, Madžarki in Hrvaški. A tudi te razvite države ugotavljajo več slabosti v izvajanju koncepta prednostnega reda ravnanja z odpadki. Projekt Surface zato vključuje dopolnilne in sinergijske partnerje v različnih malih in srednje velikih mestih z različnimi začetnimi položaji, kje želi prispevati k razvoju lokalnih strategij in načrtov za upravljanje okolja, ki temeljijo na preprečevanju in ponovni uporabi odpadkov. Center ponovne uporabe (CPU) je partner v projektu Surface in skozi različne aktivnosti ozavešča o pomenu ponovne uporabe, varčne rabe z viri in vpliva na razvoj družbeno odgovornega podjetništva.
Več o projektu si lahko prebere na povezavah www.interreg-central.eu/Content.Node/SURFACE.html in http://www.cpu-reuse.com/.

Pripravila: Ajda Pirš

Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.
www.cpu-reuse.com

Družba ELES že dobro leto aktivno sodeluje v mednarodnem projektu Defender. Njegov cilj je identifikacija tveganj na kritični energetski infrastrukturi in storitvah, ki jih nudi, priprava informacijskega okolja za zgodnje prepoznavanje tveganj in ozaveščanje zaposlenih o ukrepih za njihovo zmanjševanje. V projekt so vključeni partnerji, ki skupaj pokrivajo celoten elektroenergetski sistem, kot so proizvajalci električne energije, prenosnega omrežja, distribucijskega omrežja in končni uporabniki. Družba ELES s partnerji trenutno pripravlja scenarije za pilotne projekte, na katerih bomo preverili, na kakšen način je mogoče prepoznavanje varnostnih groženj, ki jih predstavljajo poskusi vdora v omrežje, pri katerih je uporabljena kombinacija človeškega, kibernetskega in fizičnega dejavnika. Na pilotnih projektih bomo preverili, ali je z obstoječimi načini varovanja oziroma analizo kombinacije informacij, ki prihajajo iz različnih sistemov varovanja, mogoče učinkovito zaznavati takšne aktivnosti. V naslednji fazi projekta bomo pripravili tudi ukrepe za varovanje pred njimi. V projekt, ki bo trajal tri leta, je vključenih 18 partnerjev iz devetih držav, sofinanciran pa je iz programa Obzorje 2020.

  defender logo EOL 127                 flag yellow high EOL 127

This project has received funding from the European Unions Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No 740898.

ELES, d.o.o.     
www.eles.si