All in one search

Ime podjetja

Create date

-

SIQZaradi naraščajočega zavedanja javnosti o potrebi po zaščiti in varovanju okolja je mednarodna organizacija za standardizacijo ISO leta 1996 razvila standard za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. Je drugi najpogosteje uporabljen ISO standard za sisteme vodenja v svetu. Organizacijam pomaga identificirati, upravljati in nadzorovati aktivnosti, ki imajo vpliv na okolje. Trenutno je veljavna 3. izdaja standarda ISO 14001:2015, ki vključuje najnovejše pristope za obravnavanje okoljskih vplivov, kot npr. razmišljanje o okoljskih vplivih v celotnem življenjskem ciklu izdelka od zasnove do uporabe ter po uporabi. Organizacije, ki svoj sistem ravnanja z okoljem certificirajo po tem mednarodnem standardu, pridobijo številne prednosti, kot so izboljšani učinki ravnanja z okoljem, finančni prihranki, izboljšano delovanje zaradi boljše izmenjave informacij, izboljšana podoba blagovne znamke, večji ugled pri poslovnih partnerjih, strankah, splošni javnosti, nevladnih organizacijah, večja je konkurenčna prednost. Do konca leta 2016 je bilo po vsem svetu certificiranih 346.189 organizacij, v
Sloveniji 461 (ISO Survey). Na SIQ Ljubljana organizacijam pomagamo k pridobitvi certifikata ISO 14001:2015, s katerim dokazujejo svojo zavezanost k varovanju okolja.

SIQ Ljubljana
www.siq.si

SISTPred vrati je poletje, z njim pa težko pričakovane počitnice s potovanji, bivanjem v obmorskih krajih in izleti v hribe. Tudi pri pohodništvu vloga standardov ni zanemarljiva. Tokrat naj omenimo standard, ki prispeva k varnosti v planinah, to je SIST EN 16869:2018, >Načrtovanje zavarovane plezalne poti (via ferrata). Zavarovana plezalna pot, bolj znana kot via ferrata, je zahtevna plezalna pot, običajno na skalnatem terenu, ki je opremljena z varovali in pomagali, kar omogoči, da tudi planinci brez alpinističnega znanja osvojijo vrhove ali prečijo stene. Začetek vie ferrate mora biti jasno označen z informacijami o dolžini poti, višinski razliki in približnem času plezanja, z nasveti o drugi priporočljivi opremi, na primer o čeladi (SIST EN 12492), z informacijami o fiksnih sidrnih točkah za plezanje po vrvi, o morebitnih težjih predelih, dodani pa morajo biti še topografski opis poti in informacije o izstopih v sili, kontaktne informacije za nujne primere in kontaktne informacije o upravljavcu, ki zdržuje plezalno pot.

Slovenski inštitut za standardizacijo - SIST
www.sist.si

Vrtnarija Trajnice Golob KlančičTrajniceTudi pri nakupu sadik trajnic velja star kmečki pregovor še iz časov moje babice: »Nisem dovolj bogat, da bi kupoval najcenejše!« Najcenejše salame v naših trgovinah imajo več soje, raznih aditivov in ne vem še česa kot mesa. Podobno je pri drugem najcenejšem blagu. Tudi pri trajnicah je globalizacija prinesla neštete možnosti trgovanja. Od vsepovsod prihajajo poceni sadike dvomljive kvalitete. Gojenje sadik na hitro, vlahki šotnici in s pomočjo kemije smo usvojili tudi v nekaterih domačih vrtnarijah. Takšen način gojenja namreč omogoča lep videz in visoko »zunanjo ali navidezno kvaliteto« in nizke cene. Velik izbor sadik trajnic z visoko notranjo kvaliteto za najrazličnejše namene, od zelenih streh, do rastlinskih čistilnih naprav, medovitih in zeliščnih vrtov, cvetočih travnikov, za vrtove in javne nasade, že desetletja gojimo v vrtnariji Trajnice Golob-Klančič. Odlikuje jih trpežnost, utrjenost, asketska vzgoja v navadni vrtni prsti in minimalen ogljični odtis.

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com

Zavod za gradbeništvoZačetek projekta CinderelaZavod za gradbeništvo (ZAG) je bil s projektom o novih krožnih poslovnih modelih za trajnostno urbano gradbeništvo uspešen na razpisu Obzorje 2020 in 1. junija 2018 so pričeli izvajati projekt Cinderela – New Circular Economy Business Models for More Sustainable Urban Construction (Novi krožni gospodarski poslovni modeli za bolj trajnostno urbano gradbeništvo). V projektu bo oblikovan krožni model, ki bo za 20 % zmanjšal okoljske vplive vzdolž vrednostnih in dobavnih verig krožnega urbanega gradbeništva ter hkrati za 30 % povečal recikliranje odpadkov iz gradbeništva in rušenja, 13 % izbranih industrijskih odpadkov, 100 % težke frakcije iz predelave komunalnih odpadkov ter 25 % blata iz čistilnih naprav. Projekt bo trajal od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021 in bo pomembno vplival na prehod k bolj trajnostnemu gospodarstvu v Evropi in Sloveniji. Poleg koordinatorja ZAG v projektu iz Slovenije sodeluje še komunalna gospodarska družba Nigrad, skupaj s povezanim partnerjem Inštitutom Wcycle Maribor, katerega soustanovitelj je. To je prvi tovrstni projekt, ki slovenskim partnerjem prinaša evropsko sofinanciranje v višini skoraj 1,7 mio EUR v štirih letih trajanja projekta. Projekt je bil uspešen na razpisu H2020-CIRC-2016-2017, Sistemski, eko-inovativni pristopi za krožno ekonomijo: veliki demonstracijski projekti.

Slovensko logistično združenje v okviru Logističnega kongresa že tradicionalno nagrajuje posebne dosežke s področja logistike. Logista leta sta postala Aleš in Franc Erčulj, direktor in prokurist Frigologa, vodilnega slovenskega podjetja na področju hladne logistike živil. Priznanje Logist leta je častno priznanje najuspešnejšemu slovenskemu logistu, ki je s svojim znanjem in delom v preteklem letu dosegel izjemne dosežke na področju logistike. »Naziv Logist leta 2017 nam daje potrditev, da so spremembe, ki smo jih v podjetju uvedli v prejšnjem letu, dobre in da gremo v pravo smer. Hkrati pa daje moji ekipi in meni nov zagon, da bomo še boljši in uspešnejši servis za svoje naročnike,« je povedal Aleš Erčulj, direktor Frigologa. »Podjetje smo lani preselili v nov logistični center v PC Komenda, kjer smo skladiščne kapacitete povečali za dvakrat, v delu zamrznjenih živil celo desetkrat. Popolnoma smo prenovili informacijski sistem in uvedli sistem jasnega ter preglednega informiranja vseh zaposlenih, kar nam danes že omogoča aktivno vključitev v sistem 4PL. Po letu dni delovanja v novem logističnem centru ocenjujemo, da imamo približno 50-odstotne prihranke pri vnosu blaga v skladišče in pri pretovarjanju. Učinkovitejše so tudi komisionirne poti, drugačna postavitev skladišča pa omogoča učinkovitejše obvladovanje skladišča,« je povedal Franc Erčulj, prokurist podjetja. Nov logistični center je bistveno izboljšal energijsko učinkovitost. Ocenjujemo, da na 1 kg blaga porabimo do 40 odstotkov manj energije.

Frigologo d.o.o.
www.frigologo.si