All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Consensus brosura_CP_HREOL117Poročanje je izjemno pomemben del vsakega poslovnega procesa. Zakaj? Zagotovo ne zato, ker to zahtevajo računovodski standardi. Zdrava pamet nam jasno razloži pomen poročanja. V vsakdanjem življenju poročamo različnim deležnikom: na primer svoji družini o načrtih v prostem času, delodajalcu o poslovnih zadevah in zdravniku o našem počutju. Z njimi želimo ustvariti in ohranjati konstruktiven odnos. Poročanje pa je lahko samo celovito. Če namreč ne poročamo o vseh dejavnikih našega uspeha in njihovih medsebojnih povezavah, tako poročanje ne ustvari realne slike o tem, kako in za koga ustvarjamo vrednost. Consensus je v sodelovanju z IIRC - Mednarodnim svetom za celovito poročanje (www.theiirc.org) pripravil publikacijo o celovitem poročanju, ki je prosto dostopna na spletni platformi www.celovitoporocanje.si. Celovito poročanje uvajamo pri nekaterih naročnikih, med drugim v Skupini Gorenje. Ta je na natečaju Poslovne akademije Finance za Naj letno poročilo 2015 prejela nagrado za najboljše letno poročilo.

Consensus d.o.o.
www.consensus.si

Cinkarna-CeljeEOL117Sodobni cilj vsakega dobrega gospodarja je energetska učinkovitost. Tega se dobro zavedajo tudi v celjski Cinkarni – energetsko intenzivnem podjetju, kjer stroški za energijo predstavljajo skoraj 10-odstotni delež vseh stroškov. V skrbi za konkurenčnost na trgu in okolju prijazno delovanje je podjetje že pred leti začelo izvajati projekt Optimiranje rabe energije (ORE). Najprej so namestili dodatna merilna mesta in vzpostavili računalniško proizvodno energetski informacijski sistem. Vsako jutro pristojna služba začne s pregledom energetskega stanja. Vse to poteka ob veliki podpori vodstva in spremenjeni miselnosti zaposlenih, ki preko programa CC UM prispevajo tudi predloge za izboljšave. Lani so Cinkarnarji prispevali 203 koristne predloge za delo v podjetju – 144 so jih že izvedli, preostali so v teku. Naložbe v varčevanje z energijo so podjetje sicer zadnja leta stale približno dva milijona evrov, ukrepi pa so prinesli 6 milijonov evrov prihrankov.

Cinkarna Celje, d.d.
www.cinkarna.si

JP-CČN-Domžale---KamnikEOL117V JP CČN Domžale - Kamnik bodo v okviru Meseca znanja v letošnjem maju ponovno organizirali strokovna izobraževanja s področja čiščenja odpadne vode. Temelj trajnostnega razvoja je zmanjševanje deleža neprečiščene odpadne vode in hkrati povečevanje učinkovitosti ravnanja z odpadno vodo ob zavedanju njene vrednosti. Strokovna izobraževanja, namenjena upravljavcem, operaterjem, tehnologom in vodjem čistilnih naprav, v JP CČN Domžale - Kamnik organizirajo že od leta 2006. V preteklih desetih letih jih je obiskalo skoraj 600 domačih in tujih udeležencev. V letu 2015 so strokovna srečanja, ki organizacijsko in izvedbeno presegajo klasične seminarje in delavnice, prvič projektno poimenovali Mesec znanja, saj potekajo enkrat letno v izbranem mesecu. S tem prispevajo k širjenju znanja o vodenju čistilnih naprav na celotnem območju Slovenije, saj novi pristopi in tehnologije ponujajo optimalnejše rešitve na področju odpadnih voda in njihove ponovne uporabe. CČN Domžale – Kamnik kot vodilna na tem področju podpira uvajanje novih tehnologij ter stremi k povezovanju stroke in bolj učinkovitemu vodenju procesov v praksi. Letošnje osrednje teme bodo predvidoma vključevale meritve in vodenje procesov, vodenje mehanske in aerobne biološke stopnje, vodenje anaerobne biološke stopnje ter strojno zgoščanje blata.

JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.
www.ccn-domzale.si

Biotehniška-šola-MariborEOL117Ponovna uporaba tekstilaV okviru projekta Pozor(!)ni za okolje smo se odločili, da se lotimo ponovne uporabe tekstila. Do odpadnega tekstila smo ljudje vse premalo pozorni. Na srečo je vedno več akcij, s katerimi osveščajo ljudi, da tekstil ne spada med odpadke, ampak ga je možno na različne načine ponovno uporabiti, v najslabšem primeru tudi za kurjavo. Dijaki so izbrali okolju prijaznejši način, zato so se lotili izdelave različnih uporabnih izdelkov. Pogosto se izgovarjamo, da nekaj ne znamo izdelati. V resnici pa nimamo volje in želje, da bi se tega lotili. Dijaki pa niso pokazali le volje in želje, ampak tudi ideje. Začeli so nastajati različni uporabni izdelki: torbice iz jeansa, nakupovalne torbe iz majic in dežnika, predpasniki, prevleke za blazine, peresnice, punčke iz cunj in drugi. Končni rezultat projekta niso samo uporabni izdelki, ampak tudi zmanjšanje osebnega ogljičnega odtisa. Dijaki so dokazali, da lahko vsakdo doda svoj delček k čistejšemu okolju.

Zapisal: Simon Gračner


Biotehniška šola Maribor
www.bts.si

Belinka-oljaEOL117Ponudba olj za lesBelinka je letos prenovila in dopolnila ponudbo olj za zaščito lesa, zato je od sedaj na voljo pet različnih olj, s katerimi lahko zaščitimo zunanje pohodne površine in vrtno pohištvo, lesene dele na plovilih, notranje lesene elemente, les v savnah in les, ki pride v stik z živili. Oljenje je najstarejši in najbolj ekološki način zaščite lesa, ker so osnova vseh olj naravne sestavine, ki so biološko razgradljive. Olje prepoji pore lesa, jih zapolni in prepreči vpijanje vode in drugih tekočin. Olje ne naredi zaščitnega filma, površina lesa ostane paroprepustna in les lahko diha, ker se vlažnost uravnava z vlago v okolici. Olje poudari teksturo in naravno barvo lesa. Olja, ki jih uporabljamo za zunanje lesene elemente in plovila, zgornjo plast lesa tudi nekoliko utrdijo in tako nudijo zmerno odpornost proti uporabi. Za učinkovito zaščito lesa priporočamo, da nov les naoljimo dvakrat z vmesnim sušenjem, nato pa pazimo na pravočasno obnovitveno oljenje.

Belinka belles d.o.o.
www.belinka.si