All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Komunala-TržičEOL117Župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic, direktor Zeosa, mag. Emil Šahić, in direktor Komunale Tržič, Primož Bajželj (od leve proti desni)V Komunali Tržič smo z veseljem pristopili k projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, v okviru katerega nam je družba Zeos, d.o.o. predala v uporabo deset uličnih zbiralnikov za zbiranje malih e-odpadkov in odpadnih baterij. Postavili smo jih na lokacijah širom občine. S pridobljeno infrastrukturo bomo gospodinjstvom približali ločeno zbiranje teh odpadkov in s tem pripomogli k čistejšemu in varnejšemu okolju. Odpadki se bodo oddali v nadaljnjo predelavo, posledično jih bomo manj odložili na deponiji. Ulični zbiralniki podjetja Zeos že stojijo v polovici slovenskih občin, njihove lokacije najdete na spletnem zemljevidu na spletni strani projekta. Zbiralnike so v nekaterih občinah že praznili in povprečno zbrali okoli 150 kilogramov na posamezni ulični zbiralnik. Občani so jih dobro sprejeli, saj so bili zbrani odpadki dobro ločeni, le 2 % je bilo odloženih ostalih odpadkov, torej tistih, ki tja ne spadajo. V Komunali Tržič se bomo še naprej trudili z ozaveščanjem naših uporabnikov glede pravilnega ločevanja odpadkov in verjamemo, da bo trud obrodil sadove.

Pripravila: Metka Žumer

Komunala Tržič d.o.o.
www.komunala-trzic.si

KerberEOL117Osvetlitev z naravno svetloboSolatube je inovativni sistem, ki omogoča učinkovito razsvetljevanje prostorov z naravno svetlobo. Primeren je tako za vgradnjo v poslovne in industrijske kot tudi v bivanjske objekte. Optično učinkovita zasnova sistema omogoča prenos večje količine svetlobe skozi manjšo odprtino v plašču zgradbe, kot jo zagotavljajo okna ali strešne line, kar pomeni manjše toplotne izgube ali toplotne presežke. Vgradnja sistemov Solatube na vse vrste streh je hitra in preprosta, sistem ne potrebuje vzdrževanja, naložba v energijsko varčen sistem pa se investitorju povrne že v nekaj letih. Sistemi serije SolaMaster (premera 53 cm) se vgrajujejo v poslovne in industrijske objekte z montažo na trde ali spuščene strope ter odprte stropne konstrukcije. Z enim svetlobnikom se učinkovito razsvetli 25 m² prostora, saj ima razvita površina strešne kupole na voljo kar 5 m² za prestrezanje svetlobe. Filter v strešni kupoli preprečuje vdor IR žarkov, ki povzročajo neželeno dodatno segrevanje prostora. Cevi sistema je mogoče podaljševati do dolžine 16 m. Sistema sta zelo primerna tudi za naknadno vgradnjo v nizko energijske objekte, trgovske centre in prodajne salone, pisarne, šole, vrtce, zdravstvene in druge javne ustanove, skladišča, proizvodne in industrijske obrate ter športne dvorane.

Kerber d.o.o.
www.kerber.si

interseroh-tusEOL117Družba Interseroh je v začetku leta 2017 na področju odgovornega ravnanja z odpadno embalažo pričela sodelovati s skupino Tuš, ki se pripravlja na uvedbo prožnejšega in bolj trajnostno usmerjenega sistema ravnanja z odpadnimi surovinami. Ta v odpadnih surovinah ne vidi neuporabnih odpadkov, temveč snovi, ki jih je mogoče predelati in ponovno uporabiti. Sistem temelji na načelih učinkovite rabe naravnih virov, prevzemanja odgovornosti za odstranjevanje proizvodov, ki so postali odpadek, in na spremembi odnosa do ravnanja z odpadki. V ta namen so v skupini Tuš investirali v nakup treh stiskalnic, s katerimi bodo zmanjšali volumen embalaže, racionalizirali število prevozov odpadne embalaže in posledično zmanjšali tudi izpust ogljikovega dioksida v okolje, družba Interseroh pa je za zaposlene pripravila izobraževanja za lažji in učinkovitejši prehod na novi sistem gospodarjenja z odpadno embalažo. Z nadgradnjo obstoječega sistema ravnanja z odpadki se bo skupina Tuš postavila ob bok najbolj ozaveščenim gospodarskim družbam v svetovnem merilu in hkrati znižala stroške ter ustvarila prihranek.

Interseroh d. o. o.
www.interseroh-slo.si

Inštitut-za-celulozo-in-papirEOL117Evropska komisija je prepoznala potencial konzorcija osmih slovenskih partnerjev, ki ga vodi Univerza na Primorskem, eden izmed partnerjev je tudi Inštitut za celulozo in papir. Dodelila mu je skoraj 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za vzpostavitev Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE) v okviru razpisa Evropskega programa Teaming. Dodatno bo projekt pridobil še sredstva za investicijo v raziskovalno infrastrukturo v Sloveniji, saj se je Vlada RS zavezala k sofinanciranju slovenskih projektov, ki bodo uspeli v ostri mednarodni konkurenci. S tem bodo zagotovljeni pogoji za vzpostavitev in dolgoročno delovanje novega centra. Namen projekta je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Z njegovim delovanjem želimo omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Izkoriščajoč raznoliko znanje in veščine partnerjev konzorcija ter partnerstvo z mentorskim inštitutom Fraunhofer WKI bo InnoRenew CoE razvijal nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije.

Inštitut za celulozo in papir
http://icp-lj.si

IDentiksEOL1173D darilaVirtualna resničnost (VR) je v naglem komercialnem vzponu. Že vse od začetkov v letu 1972 se uporablja v številnih industrijah, rešitvah in izdelkih. Eden izmed teh izdelkov so tudi draga visokotehnološka 3D/VR očala. Da bi izkušnjo VR lahko izkusila širša množica, smo v Identiksu na slovenski trg pripeljali prilagojeno verzijo, in sicer kartonasta 3D/VR očala. S tem inovativnim eko izdelkom smo združili okolju prijazne materiale in zabavo v eno. Karton je namreč stoodstotno razgradljiv, pri proizvodnji pa se porabi manj energije kot za primerljive PVC izdelke. Sama uporaba je nadvse enostavna – vse, kar potrebujemo, je pametni telefon in virtualni video, ki ga lahko najdemo na spletu. Pametni telefon namestimo v očala in že smo pripravljeni na popotovanje po virtualnem svetu. Zaradi številnih možnosti personalizacije – tako očala kot video vsebina so lahko prilagojeni posameznim izdelkom in blagovni znamki – so 3D/VR očala lahko dobro orodje za promocijo podjetja.

IDentiks kartični sistemi d.o.o.
www.identiks.si