All in one search

Ime podjetja

Create date

-

ERICo 114_115Okoljski monitoringiERICo dve desetletji in pol opravlja okoljske monitoringe na področju zraka, voda, tal in drugih sestavin okolja za naročnike iz industrije, komunalnih podjetij, ustanov, organizacij in za posameznike. Usposobljeni strokovnjaki so zadolženi za spremljanje novosti na njihovih področjih in skrbijo za sprotno posodabljanje sistemov vzorčenja, analitskih metod ter opreme, kar je osnova za vzdrževanje pooblastil. ERICo poleg izvajanja meritev pomaga tudi pri izboljšavah za zniževanje emisij in s tem tudi stroškov. Jeseni je ERICo s strani Agencije RS za okolje Ministrstva RS za okolje pridobil šestletno podaljšanje pooblastil za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda ter za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja za delce PM10. Tako ostaja med vodilnimi ponudniki obratovalnih monitoringov, z bogatimi izkušnjami na področju najboljših razpoložljivih tehnologij, dobrega poznavanja nosilnosti okolja in okoljske zakonodaje.


ERICo d.o.o.
www.erico.si

Enjo 114_115Čiščenje brez kemikalijV Sloveniji so zastrupitve tretji glavni vzrok za sprejem mlajših otrok v bolnišnico zaradi nezgod. Več kot 90 % zastrupitev otrok se zgodi v domačem okolju, vzrok pa so snovi, ki jih hranimo doma, npr. zdravila, čistila, organska topila (Miller in sod. 2002; Hattis in sod. 2003). Enostaven in varen način čiščenja brez kemikalij po metodi Enjo je učinkovita ekološka rešitev, kjer se takšnim zastrupitvam otrok lahko izognemo. Gre za visoko razvito tkanino Enjotex iz Avstrije, ki že 25 let čisti vse površine globinsko in temeljito samo s pomočjo vode, brez kemikalij, po HACCAP kriterijih. V šoli eko čiščenja lahko pridobite praktične in koristne nasvete in strokovno podporo za čiščenje brez kemikalij. Pridobljeno znanje lahko trajno uporabite pri čistem bivalnem ali delovnem okolju. Metoda Enjo je primerna za podjetja, ustanove, šole ali družine, za vsa področja čiščenja. Gre za varnost, za zdravje zaposlenih, zdravje otrok in hišnih živali. Gre za trajnostno rešitev: brez kemikalij, brez embalaže, varčujemo s pitno vodo in ohranjamo naravo.

Enjo, Alenka Kügerl s.p.
www.enjo.com

Enekom 114_115Družba Enekom je v letu 2016 izvedla oziroma izvaja energetske preglede v devetih večjih slovenskih industrijskih družbah – Cimos d.d., Elan, d.o.o., Eta d.o.o. Cerkno, Eti Elektroelementi d.d., Filc d.d., Krka, d.d., Pivovarna Laško Union d.o.o., Poclain Hydraulics d.o.o. in Revoz, d.d. Večina omenjenih podjetij kontinuirano izvaja energetske preglede, ki predstavljajo ciklično aktivnost za določanje akcijskih planov v energetsko učinkovitost. Potrebo po cikličnem izvajanju energetskih pregledov je prepoznala tudi EU. Velike industrijske družbe so namreč v skladu z evropsko direktivo o energetski učinkovitosti dolžne izvesti energetski pregled na vsake štiri leta oziroma najkasneje do 31. decembra 2017. Energetski pregled je potrebno izvesti skladno z junija letos izdanim Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebino energetskega pregleda (U.L. RS št. 41/16). Evropska direktiva pri izvajanju energetskih pregledov zahteva stroškovno učinkovitost in strokovno neodvisnost. Energetski pregled mora celostno določiti možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Enekom, d.o.o.
www.enekom.si/sl

Ekora 114_115Mobilna balirkaZbiralci in predelovalci odpadkov se pogosto srečujejo s problemom, ko je na posameznih lokacijah premalo odpadkov, da bi bila stalna namestitev stiskalnice za baliranje upravičena, zato odpadke odvažajo v nestisnjenem stanju. Seveda so temu primerni tudi stroški transporta in nepotrebno obremenjevanje okolja. Mobilna balirka PR 27, ki jo je razvil naš partner, podjetje Idromec, rešuje ta problem. Nameščena je na platformi prirejeni za prevoz s kotalnim prekucnikom, s katerim jo pripeljemo na poljubno lokacijo. Ne potrebuje temeljev in ima lasten pogonski agregat, tako da ni potreben niti električni priključek. Velik vsipni jašek omogoča polnjenje z nakladalnimi napravami. Povezovanje je avtomatsko, teža bale in zmogljivost pa je do 500 kg oziroma 2-12 t/h, odvisno od materiala. Odpornost proti obrabi zagotavlja stiskalni kanal izdelan iz Hardoxa, dno je izmenljivo. Stiskalnica je novost v svetovnem merilu in je bila prvič predstavljena novembra na sejmu Ecomondo.

Ekora d.o.o.
http://ekora.si

Coca-Cola 114_115VodeCDP (Climate Disclosure Reporting) je edini globalni sistem razkrivanja, namenjen podjetjem, mestom, državam in regijam z namenom, da upravljajo svoje vplive na okolje ter investitorjem in kupcem, da lahko ocenijo okoljske informacije in jih uporabijo pri finančnih odločitvah. Letos se je v CDP poročilu o vodah (CDP Water 2016 report) na vodstveni nivo uvrstilo zgolj 24 podjetij iz celega sveta, med njimi tudi Coca-Cola HBC. Številne analize vodnega odtisa so pokazale, da evropski partnerji družbe Coca-Cola (Coca-Cola European Partners) približno 80 % vodnega odtisa svoje vrednostne verige ustvarijo na podlagi kmetijske dobavne verige oziroma produktov, kot so pesa, sladkorni trs, sadni sokovi, kava, pulpa in izdelki iz papirja. V prihodnje si bodo prizadevali, da bodo do leta 2020 kar 100 % vseh svojih kmetijskih produktov pridobivali iz trajnostnih virov. V ta namen so v sodelovanju z družbo The Coca-Cola Company vzpostavili vodilna načela trajnostnega kmetijstva in pričakujejo, da jih bodo upoštevali tudi njihovi ključni dobavitelji.

Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.
http://en.coca-colahellenic.si