All in one search

Ime podjetja

Create date

-

store SteelElektrično cestno vozilo DTA za prevoz valjancevNajširša oblika industrijskega razvoja je industrijska proizvodnja, ki je ves čas usmerjena v iskanje tehničnih, tehnoloških, vodstvenihin strokovnih rešitev, ki bodo omogočile izboljšavo procesov proizvodnje, pripomogle k boljšemu izdelku/storitvi in obenem omogočile zniževanje stroškov celotnega procesa proizvodnje. Trajnostni razvoj pomeni zadovoljevanje potreb sedanjosti, ne da bi pri tem ogrozili prihodnje generacije pri njihovem zadovoljevanju potreb. Predstavlja most, ki povezuje ekonomijo, ekologijo in etiko. V podjetju Štore Steel sledimo smernicam trajnostnega razvoja. Iščemo optimalne rešitve pri izrabi naravnih virov v proizvodnji. Znižujemo izpuste toplogrednih plinov v zrak, kar smo pred več kot desetimi leti dosegli z nabavo kombiniranih cestno-železniških vozil, nato z zamenjavo dizel viličarjev z električnimi v primerih, ko je šlo za manjše nosilnosti npr. do 2,5 ton. V maju pa smo nabavili električno cestno vozilo, ki ima nosilnost 50 ton in se uporablja za interni transport v proizvodni logistiki. Na vsako »izmenljivo kaseto« (prototip smo izdelali sami) bo možno naložiti cca. 45 ton valjancev. Proizvajalec DTA iz Španije je vozilo naredil skladno z našimi željami in možnostjo nadgradnje z izvedbo AGV (Automated Guided Vehicle). Dodana vrednost vozila je hidravlična dvižna platforma, ki omogoča mobilno skladiščenje medfaze z izločitvijo nepotrebnih operacij prekladanja, kar prispeva k nadaljnjemu razvoju »vitke logistike«. Z interdisciplinarnim pristopom in vključevanjem Fakultete za logistiko tudi v prihodnje načrtujemo sistematično optimizacijo procesov logistike z avtomatizacijo (avtomatsko regalno skladišče) in posledično učinkoviti povezavi proizvodnih procesov v podjetju Štore Steel.Zapisala: Matej Kač, obratovodja, in dr. Matjaž Štor, vodja logističnih storitev

Štore Steel d.o.o.
www.store-steel.si

Renault NissanElektrično gospodarsko voziloRenault EZ-FLEX je poskusno električno in povezljivo lahko gospodarsko vozilo, ki je kompaktno in okretno. Zamišljeno in zasnovano je za trajnostno urbano mobilnost in učinkovito dostavo v mestnem okolju. Je več kot zgolj vozilo: je pravo delovno orodje za dostavne službe. Renault bo to konceptno vozilo posodil raznim poklicnim uporabnikom v Evropi, da bi zbrali številne uporabne podatke in na podlagi tega bolje razumeli vsakdanje potrebe dostave v mestih. Obseg prevoženega blaga naj bi se do leta 2050 namreč početveril. Zato Renault nadaljuje priprave na prihodnost z električnim in povezljivim vozilom EZ-FLEX, ki bo služilo za raziskovanje novih vrst uporabe pri dostavi do vrat.

Renault Nissan Slovenija, d.o.o.
www.renault.si

Pilotna linija ResyntexPodjetje IOS skupaj z Univerzo v Mariboru ter podjetjem Tekstina in ostalimi partnerji iz 10 evropskih držav zaključuje štiriletni evropski projekt RESYNTEX (http://www.resyntex. eu/). Cilj projekta je bil ustvariti nov koncept krožnega gospodarstva, ki omogoča zbiranje, sortiranje ter predelavo odpadnih tekstilnih materialov v nove tržne surovine. Te bodo primerne za nadaljnjo uporabo v kemični ter tekstilni industriji. Demonstracijska linija je postavljena v Mariboru (na Pobrežju) in je edinstvena v Evropski uniji in na svetu ter pomeni velik doprinos Vzhodne kohezijske regije in celotne Slovenije h globalni problematiki reševanja odpadkov. Namenjena je vsem zainteresiranim podjetjem, ki bi želela preizkusiti demonstracijsko linijo za raziskave in za razvoj pridobivanja sekundarnih surovin iz različnih vrst odpadkov, ne samo tekstilnih, temveč tudi plastičnih, živilskih in lesnih.

RESYNTEXT logo
IOS, d.o.o.
www.ios.si

Optimizacija energetskih sistemovEnergetski sistemEden ključnih ciljev gospodarnega upravljanja javnih stavb je vzpostaviti takšen sistem energetskega upravljanja, ki bo učinkovit in bo omogočal doseganje dodatnih prihrankov energije ter bo hkrati zagotavljal primerne bivalne pogoje uporabnikom stavb. Učinkovito energetsko upravljanje stavb temelji na rednem spremljanju rabe energije in nekaterih drugih parametrov, kot je npr. temperatura posameznih prostorov. Priporoča se, da je zbiranje podatkov avtomatizirano in da so časovni intervali spremljanja čim pogostejši, saj se le na ta način, v okviru analize podatkov, pridobi primeren vpogled v delovanje obstoječih energetskih sistemov v stavbi. To predstavlja osnovo za načrtovanje ustreznih optimizacijskih ukrepov, ki imajo pomembno vlogo pri doseganju dodatnih prihrankov. V večini primerov so to neinvesticijski ukrepi, kot npr. optimizacija ogrevalne krivulje, uravnoteženje prezračevalnega sistema, namestitev tipal za regulacijo notranje temperature. Samo s pravilnimi nastavitvami lahko dosežemo med 5 in 10% prihranke. V Energetski agenciji za Podravje izmenjujemo znanje in izkušnje s področja učinkovitega energetskega upravljanja s tujimi partnerji v okviru mednarodnega projekta MEM (Municipal Energy Management), sofinanciranega s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, stavb in nuklearne varnosti ter evropske iniciative »Europaische Klimashutzintiative – EUKI«. Več o projektu na https://www.euki-mem.eu/.

EUKI ENG bmu supported

EUKI mem Logo trans
EnergaP - Energetska agencija za Podravje
www.energap.si

Otvoritev skupnostnega vrta foto roman bor s pOtvoritev skupnostnega vrtaZ junijem 2019 se zaključuje projekt AgriGo4Cities oziroma urbano kmetijstvo za razvoj mest, ki je 85 % sofinanciran iz programa Interreg Podonavje. Namen projekta je vključevanje različnih deležnikov in prebivalstva s poudarkom na ranljivih skupinah ter krepitvi zmogljivosti javne uprave in odločevalcev z metodami načrtovanja prostora na vključujoč način. V 16 članskem partnerstvu iz 8 držav je sodelovala tudi Mestna občina Velenje z vlogo pilotnega območja, kjer smo ob dnevu Zemlje odprli skupnostni vrt in ga predali v upravljanje Zvezi prijateljev mladine Velenje. Z visokimi gredami smo obogatili dvorišča več organizacij, ki delajo z ranljivimi skupinami, z namenom izobraževanja in terapij. Lokacije so bile določene na participativnih delavnicah z več kot 150 udeleženci, predvsem predstavniki ranljivih skupin. Skupaj z novim znanjem, ki smo ga pridobili z izvajanjem projektnih aktivnosti, smo s pilotnim ukrepom nadgradili stalne vrtičkarske prakse, ki so del razvoja Velenja od samega začetka.

Mestna občina Velenje 
www.velenje.si