All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Kronoterm hisaEnergetsko varčna hišaKrono Multi S je Kronotermova najvarčnejša hibridna toplotna črpalka doslej, z ultra tihim delovanjem in možnostjo izkoriščanja dveh različnih toplotnih virov - obnovljivega vira toplote zemlje in toplote zraka. Je tudi nagrajeni Okolju prijazen izdelek leta 2018. Delovanje tako v primerjavi z ogrevanjem na fosilna goriva omogoča do 65 % višje prihranke pri ogrevanju. Deluje tudi v kombinaciji s sončno elektrarno. Če hišo nadgradimo z lastno sončno elektrarno, iz katere se bo napajala tudi toplotna črpalka, se prihranek lahko podvoji. Kaj kaže primer izračuna za hišo, ki so jo prej ogrevali s kurilnim oljem? Za ogrevanje hiše velikosti 180 m2 in povprečne izolacije so znašali letni stroški ogrevanja približno 2.500 evrov. Z nakupom hibridne toplotne črpalke Krono Multi S se je strošek ogrevanja zmanjšal za polovico in je znašal približno 1.200 evrov letno. Ko so hiši dodali še lastno sončno elektrarno, je strošek znašal 200 evrov letno. To za družino pomeni prihranek na letni ravni v višini 2.300 evrov. Po tem izračunu bo prihranek v sedmih letih znašal 16.000 evrov, kar je približni znesek, ki so ga po pridobitvi subvencije pri Eko skladu odšteli za celotno investicijo. Izračun je informativne narave in velja za hišo lastnosti iz navedenega primera. 

Kronoterm d.o.o.
www.kronoterm.com

Komunala Slovenj GradecIzdelki za izmenjavoV Javnem komunalnem podjetju Slovenj Gradec d.o.o. smo v lanskem letu izvedli projekt Prinesi – odnesi. Osnovni cilj projekta je bil uporabnike spodbuditi k ponovni uporabi izdelkov ter odgovornejši, bolj kritični in preudarni trajnostno naravnani potrošnji. Pretirano potrošništvo po načelu kupi, uporabi, zavrzi ter spet kupi nekaj novega je dolgoročno nevzdržno, zato si ga prizadevamo zamenjati z bolj odgovornim in trajnostno naravnanim, ki vključuje tudi ponovno uporabo. V sklopu izgradnje novih garaž in objektov za zimsko službo smo uredili in opremili prostor, ki je namenjen ponovni uporabi izdelkov. Občani lahko prinesejo rabljene, vendar še uporabne izdelke ter odnesejo izdelke, ki jih potrebujejo. Izmenjava izdelkov je brezplačna, njihova uporaba pa je na lastno odgovornost. Največ povpraševanja je za male gospodinjske aparate, posodo, okrasne izdelke, sledijo igrače ter obutev in oblačila. Ker zaradi omejenega prostora ni možno izmenjevati pohištva in drugih večjih izdelkov, letos načrtujemo izdelavo spletne in mobilne aplikacije, s katere bodo občani lahko oddali oglas za kosovno pohištvo. Projekt Prinesi – odnesi je med občani dobro sprejet, kar je posledica ustrezne komunikacije in predstavitve projekta v okviru Dneva odprtih vrat Komunale. Projekt smo predstavili tudi preko drugih medijskih kanalov in v naši mobilni aplikaciji, ki je brezplačno na voljo v trgovini Google Play. Zapisala: Teja Račnik 

Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
www.komusg.si

GEN ISončna elektrarnaSlovenci se zelo dobro zavedamo, da moramo temeljito spremeniti svoj odnos do okolja. Vedno pomembnejša je tudi samooskrba — področje energetike pri tem ni nobena izjema. Lastna sončna elektrarna GEN-I Sonce pomeni praktično popolno neodvisnost od nihanja cen električne energije na trgu, na dolgi rok pa velik prihranek pri stroških elektrike in omembe vreden vložek v prihodnost našega planeta. Za tak korak se je doslej odločilo že več kot 700 gospodinjstev, ki so s svojimi sončnimi elektrarnami proizvedla več ko 5 GWh čiste, okolju prijazne zelene električne energije in prispevala k znižanju emisij CO₂ za 2,5 milijona kg. Odločitev za domačo sončno elektrarno GEN-I Sonce je lažja tudi zato, ker je možno pridobiti ugodno GEN-I financiranje. Uredimo vse potrebno za pridobitev subvencij Eko sklada, kakovost rešitev in izvedbo pa jamčimo z dolgoročnimi garancijami in celovito podporo naših strokovnjakov.

GEN-I, d.o.o.
www.gen-i.si

JP CCN Domzale Kamnik kapljicaKapljica vodeJP CČN Domžale-Kamnik je ena večjih in modernejših čistilnih naprav v Sloveniji. Poleg čiščenja odpadne vode deluje tudi kot učni, izobraževalni in svetovalni center. Ker si čistilne naprave, ki skrbijo za ohranjanje vodnih virov, zaslužijo pomembno mesto v naravnem in socialnem okolju, smo se odločili za širšo akcijo, s katero želimo skozi kreativne, humorne in zanimive zgodbe v grafični ali video obliki v javnosti izboljšati poznavanje in razumevanje posameznih procesov, ki potekajo na čistilni napravi. S tem povečujemo prepoznavnost dejavnosti čiščenja odpadnih voda. Z namenom spodbujanja odgovornega ravnanja z vodo na njeni poti od izvira do izliva smo v januarju razpisali natečaj o vodi. K sodelovanju vabimo posameznike in skupine, da na inovativen način predstavijo pojmovanja vode in pot onesnažene odpadne vode skozi čistilno napravo. Pri tem si lahko pomagajo z ogledom in posnetki čistilne naprave Domžale-Kamnik. Prispevke v dolžini do 5 minut je potrebno oddati v elektronski obliki na CD-ju ali USB-ključku do 25. aprila 2019 na naslov JP CČN Domžale-Kamnik, Študljanska 91, 1290 Domžale. Nagrajenci bodo znani na Dnevu odprtih vrat, ki ga organiziramo v maju. Več informacij o natečaju je na www.ccn-domzale.si.

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
www.ccn-domzale.si

Bent excellentSanitarno čistiloV podjetju Bent nam je mar za okolje in za ekonomičnost pri porabi čistilnih sredstev. V svoj program vnašamo inovativna čistila, ki pri čiščenju prispevajo k manjši porabi časa, denarja in ne puščajo negativnih posledic na okolju. Prosan Green Power je naše novo sanitarno čistilo, ki temelji na metansulfonski kislini, pogovorno je to zelena kislina. Čistilo nima korozivnega vpliva na kovine, kar omogoča, da ga lahko uporabimo pri celotnih sanitarijah. Tudi na armaturah iz občutljivih materialov (npr. kromirane armature), ki jih veliko drugih sanitarnih čistil razjeda. Za učinkovito čiščenje ni potrebna uporaba različnih čistil. Prednost metansulfonske kisline je, da je enako močna kot druge kisline v sanitarnih čistilih, a nima neprijetnega vonja in dalj časa ohranja dišave čistila.

Bent excellent d.o.o. Domžale
https://bent.si