All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Steklarna Hrastnik-friends-druzinaSteklarna Hrastnik ima novo čistilno napravoV Steklarni Hrastnik si pri svojem delu vseskozi prizadevamo, da smo pri poslovanju odgovorni ter pozorni na družbene in okoljske vplive. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem smo v juliju 2011 pristopili k izgradnji čistilne naprave proti prekomernemu emitiranju prašnih delcev v okolje. Na čistilno napravo smo priključili vse štiri talilne objekte na lokaciji Cesta 1. maja 14. V decembru 2011 je čistilna naprava začela delati. Ob upoštevanju vse višjih standardov varovanja okolja si prizadevamo najti še boljše dolgoročne rešitve. Ker imajo dimni plini, ki prihajajo iz peči, temperaturo cca 400 °C, smo se odločili, da bomo odpadno toploto koristili za ogrevanje sanitarne vode in prostorov upravne zgradbe ter jo vračali neposredno v dve steklarski peči. Pri tem so predvideni prihranki pri koriščenju odpadne toplote za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ocenjeni na cca 150.000 Nm3 zemeljskega plina na letni ravni (cca 60.000 EUR/letno), pri vračanju odpadne toplote (zrak) na peči G in H pa je ocena prihranka za cca 430.000 Nm3 zemeljskega plina letno (cca 170.000 EUR/letno). Vrednost investicije je znašala cca 1,1 milijonov evrov.

Steklarna Hrastnik, d. d.
www.steklarna-hrastnik.si

Podjetje Europapier Slovenija, d. d., ima kot vodilni trgovec s papirjem v Sloveniji nesporno odgovornost do okolja. V zadnjih letih nenehno povečujemo sodelovanje s certificiranimi papirnicami in podpiramo ter spodbujamo trajnostni razvoj. Biti zeleno podjetje je ena naših velikih zavez, zaradi česar smo ključni trgovec z okoljsko certificiranimi papirji.

Pri odločitvi za pravilen izbor ekološko certificiranega papirja uporabite Europapierjev okoljski kalkulator, ki ga najdete na spletni strani www.europapier.si. Potrebno je vnesti le nekaj parametrov, kot so: koliko papirja nameravate uporabiti za vaš projekt, zahtevani odstotek recikliranega dela vsebnosti papirja, ali je papir premazan ali nepremazan itd. Rezultat bo prikazal vaše okoljske prihranke glede na vnešene parametre, kar vam bo olajšalo odločitev pri izboru primernega ekološkega papirja za vaš projekt.

Europapier Slovenija, d. d.
www.europapier.com/si/start

Kot družbeno odgovorno podjetje smo se pridružili projektu Razvoj inovativne vrednostne verige za trajnostno plastiko v Srednji Evropi (PLASTiCE), katerega namen je promocija novih, okolju prijaznejših in trajnostnih vrst plastike.

Za aktivno sodelovanje v projektu smo se odločili, ker med izvajanjem lastne dejavnosti uporabljamo in na trg posredujemo večje količine embalaže. Naš interes je, da bi se embalažo z manjšim okoljskim odtisom, ki bo strokovno potrjen, vključilo v celotno oskrbno verigo. Tako jo bomo lahko ponudili tudi našim kupcem in jih hkrati ozaveščali o prednostih in slabostih uporabe različnih vrst plastike.

Več o projektu na http://www.plastice.org.

Mercator, d. d.
www.mercator.si

Eko igrala_debeli_rtiEko igrala na Debelem rtičuMladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič je z nakupom Eko igrala naravo obvarovalo pred izpustom 82 kg CO2, ki bi se sicer izpustil v ozračje v primeru nakupa konkurenčnega igrala iz klasične proizvodnje. V vodstvu letovišča pravijo: »Naše zdravilišče letno obišče 15.000 otrok. Novo igralo in trim steza sta postala nova koščka mozaika k izpolnitvi, nam vsem tako pomembnega cilja – nasmeha in sreče zdravega otroka.«

Eko igrala d.o.o. smo edini ponudnik ekoloških otroških igral v Sloveniji. Priznani proizvajalec Legnolandia, katerega zastopamo, v ozračje letno NE izpusti 515.000 kg CO2, ki bi se sicer izpustil pri klasični proizvodnji igral. Stebri ekološke proizvodnje so: termična energija je pridobljena iz modernega sistema na biomaso; surovine se nahajajo v neposredni bližini proizvodnih obratov; električna energija je pridobljena iz hidroelektrarn; uporabljene materiale se lahko reciklira; uporabljene so zaščite na vodni osnovi.

Eko igrala d.o.o. Eco play l.l.c.
www.zunanja-igrala.si

INPAK 2012_transparentno_-_pomanjanoSlovenski oskar za embalažo 2012Oblikovalci, izumitelji, konstruktorji, proizvajalci, uporabniki in avtorji tehničnih izboljšav ste vabljeni, da potrdite izvirnost, skrb za zaščito vsebine, potrošnika in narave, praktičnost, tehnično dovršenost in odličnost vizualne identitete na področju embalaže!

- Rok za prijavo izdelkov na ocenjevanje: 22. marec 2012

- Strokovno ocenjevanje: 16. maj 2012

- Slovesna razglasitev rezultatov in podelitev priznanj: 18. mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike INPAK ter 50. jubilejni mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, v Gornji Radgoni od 25. do 30. avgust 2012

- Na posebni razstavi v okviru sejmov bodo predstavljeni vsi sodelujoči izdelki, ki si jih bo lahko ogledalo kar 120.000 obiskovalcev!

Pomurski sejem d.d.
www.pomurski-sejem.si