All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Simobil-SivodaSi.mobil Si.vodaSklad Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode, je pred kratkim praznoval četrto obletnico delovanja. Od 30. marca 2008 naprej se v duhu Simobilove družbeno odgovorne filozofije Re.misli zavod zavzema za to, da bo čista pitna voda na voljo tudi prihodnjim generacijam. Zato finančno podpira projekte, ki dejavno rešujejo problematiko kakovosti vode. Lani je zavod finančno podprl dva nova projekta v skupni vrednosti več kot 93.000 EUR in tako omogočili vzpostavitev sistema zbiranja deževnice v ljubljanskem Vrtcu Hansa Christiana Andersena in gradnjo rastlinske čistilne naprave na Lisci nad Sevnico. Pred tem je pomagal že pri gradnji rastlinske čistilne naprave v sklopu učilnice v naravi v Poljčanah in rastlinske čistilne naprave v Kozjanskem parku. Za (so)financiranje projektov, ki se nanašajo na varstvo in zagotavljanje čiste pitne vode, lahko kandidirajo tisti, ki pripravljajo projekt za izboljšanje kakovosti voda v Sloveniji. Povabilo k prijavi projektov za sofinanciranje v letu 2013 je objavljeno na spletni strani www.skladsivoda.si.

Si.mobil, d. d.
www.simobil.si

Eko sklad, j. s., tudi letos dodeljuje ugodne kredite občanom in pravnim osebam za različne okoljske naložbe.

Občani lahko kandidirajo za pridobitev ugodnega kredita po javnem pozivu 49OB13, na katerem je na voljo 5 milijonov evrov ugodnih kreditov, pravne osebe pa po javnem pozivu 50PO13, na podlagi katerega je na voljo 24 milijonov EUR ugodnih kreditnih sredstev. Ekosklad občanom in pravnim osebam ponuja kredite po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,5 %. Občanom za izvedbo enega ali več ukrepov, katerih vrednost presega 10 tisoč EUR, in za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe omogoča nepovratno finančno spodbudo in najem ugodnega kredita, če naložba izpolnjuje zahteve veljavnega javnega poziva za kreditiranje in veljavnega javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Pri tem velja, da nepovratna finančna spodbuda in kredit skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Več informacij o vseh javnih pozivih Eko sklada z dokumentacijo za prijavo je na voljo na spletni strani sklada.

Eko sklad, j. s.
www.ekosklad.si

Saubermacher-odpadno-oljeSaubermacher odpadno oljePodjetje Saubermacher Slovenija, d.o.o., je leta 2005 od Agencije RS za okolje prejelo dovoljenje za zbiranje odpadnih motornih in industrijskih maziv. Skrb za odgovorno ravnanje do okolja nas je vodila, da smo dodatno dvignili zavest in tržno vrednost »surovini«, ki na trgu velja kot odpadek. Na osnovi opravljene vhodne kontrole smo se odločili zbirati motorna in industrijska maziva kvalitete A. Da bi zagotovili ustrezno kvaliteto izrabljenih olj, je bilo pri strankah potrebno spremeniti miselnost o slednjih kot odpadku, jih seznaniti o pravilnem zbiranju in jim zagotoviti tehnične možnosti zbiranja (primerne zbirne posode). Potrebno je bilo poiskati pravi način za motivacijo strank za dosledno in pravilno zbiranje odpadnih olj, jim ponuditi možnost oddaje odpadnih olj pooblaščenim zbiralcem ter strankam prisluhniti in jim svetovati. V prihodnje tako naš namen ostaja ponuditi celoten paket ekoloških storitev in skrbno zagotavljati kakovostno okolje za življenje.

Saubermacher Slovenija, d.o.o.
www.saubermacher.si

ogrevanjeOgrevanjeNov javni poziv Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb z oznako 49OB13 občanom ponuja 5 milijonov evrov ugodnih kreditov za financiranje različnih okoljskih naložb, kot so vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, vgradnja solarnih sistemov, toplotnih črpalk, postavitev naprav za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, zamenjavam zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija zunanjega ovoja stavbe pri obnovi stanovanjske stavbe, gradnja nizkoenergijskih in pasivnih hiš, nakup gospodinjskih aparatov energijskega razreda A+ ali višji, nakup vozil na električni ali hibridni pogon, zamenjava azbestne strešne kritine, nakup hišnih kompostnikov, priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, gradnja malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode ali namestitev zbiralnikov deževnice in naprav za čiščenje pitne vode. Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, odplačilna doba je do 10 let. Posamični kredit lahko znaša od 1.500 do 20.000 evrov, za obsežnejše naložbe do 40.000 evrov.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si

GIZ-DZP-brosura naslovnicaNaslovnica brošureGospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) je pripravilo spletno brošuro »Vozila na stisnjen zemeljski plin (CNG)«. Publikacija je priročno informativno gradivo o prednostih upo-rabe vozil na CNG pogon za voznike osebnih in gospodarskih vozil ter upravljavce voznega parka v podjetjih in javnih ustanovah. V evropskih državah, kot so Italija, Avstrija in Nemčija, je na cestah prisotnih veliko število osebnih in gospodarskih vozil s pogonom na CNG. V Sloveniji je največ vozil na stisnjen zemeljski plin v uporabi v ljubljanskem potniškem prometu. Prav tako na slovenskih cestah lahko zasledimo voznike osebnih vozil, ki so že prepoznali cenovne in okoljske prednosti CNG. V brošuri je več informacij o prednostih uporabe CNG v prometu, lastnostih goriva, o polnilnih mestih v Sloveniji ter sosednjih državah in primerih tovarniških modelov vozil, ki so dostopni na slovenskem trgu.

GIZ DZP, g.i.z.
www.zemeljski-plin.si