All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Aplikacija za hrup Aerodroma LjubljanaAplikacija za hrup Aerodroma LjubljanaNa spletni strani Aerodroma Ljubljana je mogoče prek posebne aplikacije v živo spremljati aktualne podatke o hrupu, ki ga v okolici letališča povzročajo letala. Aplikacija poleg prikaza trenutnega stanja omogoča tudi vpogled v stanje preteklih 24 ur in identifikacijo letal. Vsi uporabniki interneta lahko tako enostavno grafično spremljajo raven hrupa in identificirajo njegove vire oz. povzročitelje. Osnova za prikazovanje so radarski podatki o posameznih letih in podatki o hrupu, pri katerih merjenje poteka stalno na štirih merilnih postajah na točkah v okolici letališča, ki so najbolj obremenjene s hrupom: Šenčur (dve postaji), Lokarje in Lahovče. Vzpostavljeni sistem monitoringa hrupa je odraz odgovornosti in del celovitega pristopa k urejanju problematike hrupa in izboljšanju kakovosti življenja v okoliških občinah.

Aplikacijo si oglejte na: http://www.lju-airport.si/o-podjetju/varstvo-okolja/varstvo-pred-hrupom.

Aerodrom Ljubljana, d. d.
www.lju-airport.si

vodomerVodomer Mariborskega vodovodaMariborski vodovod ima vgrajenih več kot 42 tisoč vodomerov. Zaradi potreb mesečnega odčitavanja porabe vode smo leta 2003 pričeli s testiranjem sistema daljinskega odčitavanja vodomerov. V okviru pilotskega projekta smo vgradili manjše število vodomerov na daljinsko odčitavanje. Pokazale so se številne prednosti sistema: omogoča hkratni tehnični nadzor nad delovanjem vodovodnega sistema, odčitavanje ne moti uporabnika in je popolnoma neodvisno od človeškega dejavnika, obračun vodarine je hiter in zanesljiv. Osnova za sistem daljinskega odčitavanja je vodomer, opremljen z ustreznim impulznim ali drugim elektronskim izhodom. S tem je izločena napaka pri prepisovanju podatkov, hkrati pa so odčitani podatki lahko izvoženi neposredno v obračunski program. Nekontroliran iztok vode je možno ugotoviti v krajšem času, saj se popis stanja vodomerov izvaja mesečno. S tem ne le omogočamo natančno odčitavanje porabe vode, ampak pripomoremo k učinkovitejši rabi naravnega vodnega bogastva.

Napisal: Andrej Herodež

Mariborski vodovod, javno podjetje, d. d.
www.mb-vodovod.si

Kozarci Steklarne HrastnikKozarci Steklarne HrastnikSlovenija se že več let srečuje s problematiko kakovosti zunanjega zraka. Eden največjih problemov je onesnaženost z delci PM10. Na območju Zasavja, v katerem se nahajata naši tovarni, je v pripravi Načrt za kakovost zraka. Ker si prizadevamo za odgovorno okoljsko ravnanje, se skupaj z ostalim gospodarstvom aktivno udeležujemo priprave ukrepov in jih tudi aktivno izvajamo. Posebno pozornost namenjamo transportu, pretovoru in ravnanju s sipkimi trdnimi snovmi. Zagotavljamo zaprte in zatesnjene prostore za skladiščenje z ustreznimi filtri, zaprte transportne trakove in naprave, uporabljamo tehnike vlaženja zmesi in izvajamo stalen nadzor nad razpršenimi emisijami. Emisije iz nepremičnih virov onesnaževanja vodimo preko najsodobnejše čistilne naprave, ki ustreza najboljšim razpoložljivim tehnikam v steklarski industriji. Naš vpliv na onesnaženost zraka z delci PM10 smo zmanjšali na najmanjšo možno raven, k čemur bomo stremeli tudi v prihodnje in s tem pripomogli h kvalitetnejšemu življenju v lokalni skupnosti.

Steklarna Hrastnik, d. d.
www.steklarna-hrastnik.si

Recikliran papir Mohawk PanoramicRecikliran papir Mohawk PanoramicPodjetje Europapier Slovenija je na tiskarskem trgu predstavilo edinstven 100-odstotno recikliran papir Mohawk Panoramic. Nova linija papirjev je usmerjena na hitro rastoči segment digitalnih tiskovin. Posebnost papirjev je premaz, ki omogoča inovativen in enostaven postopek vezave. Tiskovina na papirju Panoramic tako rekoč leži ravno in omogoča fantastičen prikaz fotografske reprodukcije brez vidnega notranjega roba tiskane strani in natančen nanos barv. S certifikatom FSC, ki obsega nabor zahtev za odgovorno gospodarjenje z gozdovi, in izdelavo iz 100 odstotkov že uporabljenih surovin papir Mohawk Panoramic prispeva k skrbi za okolje.

Europapier Slovenija, d. d.
www.europapier.si

Cinkarna-Celje--uporaba-bele-sadre- Calcin-S_-v-poljedelstvuCinkarna Celje: uporaba bele sadre (Calcin S) v poljedelstvuCinkarna Celje se v svoji strategiji močno usmerja na področje t. i. zelene kemije. Cilji svetovnega programa zelene kemije so strnjeni v dvanajstih načelih, v katera sta umeščena tudi razvoj novih tržnih proizvodov iz stranskih proizvodov osnovne proizvodnje ter razvoj materialov in tehnologij za čiščenje okolja. Prav tema dvema področjema je Cinkarna Celje v svojih razvojnih načrtih namenila največji poudarek. Z vrsto razvojnih projektov želi doslej neizkoriščenim stranskim proizvodom določiti nove lastnosti, ki jim bodo dale novo vrednost in omogočile njihovo ponovno uporabo v vrsti aplikacij. Prav tako razvija nove tehnologije in naprave na osnovi ultrafinega titanovega dioksida, in to tako za čiščenje zraka in vode, dezinfekcijo kot tudi za fleksibilne sončne celice in nove generacije baterij. S to razvojno dejavnostjo Cinkarna dokazuje, da se je mogoče s pravilno strategijo in razvojno dejavnostjo usmeriti v najsodobnejše tehnologije za izboljševanje okoljskih vplivov in se pri njih tudi konkurenčno uveljaviti.

Cinkarna Celje, d. d.
www.cinkarna.si