All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Okoljske delavnice_v_Savinjski_regijiOkoljske delavnice v Savinjski regijiNa Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja smo v šolskem letu 2011/2012 začeli z dvema vrstama tematskih delavnic za osnovne šole. V delavnici, ki jo izvaja profesor Iztok Gornjak, učenci spoznajo, kako se da z majhnimi koraki prispevati h globalnemu boju s podnebnimi spremembami in hkrati privarčevati denar pri plačevanju računov za elektriko ter ogrevanje. Vse okoljske parametre, ki vplivajo na podnebne spremembe, kot so: temperatura, vlaga, osvetljenost, hrup, O2, CO2 in radioaktivnost, merimo z instrumenti, s pomočjo katerih ugotovimo njihove trenutne vrednosti v okolju. Učenci izračunajo tudi svoj ogljični odtis. V drugi delavnici, ki poteka pod vodstvom profesorice Janje Čuvan in v kateri sodelujejo tudi dijakinje s smeri okoljevarstveni tehnik (Urška Koštomaj, Jasna Funtek, Nena Kotnik in Lea Krajnc), učence učimo pravilnega ravnanja z odpadki v praksi, saj le-ti predstavljajo vedno večji problem današnje družbe. V letošnjem šolskem letu smo delavnice izpeljali že v osmih osnovnih šolah, od koder smo dobili same pohvalne odzive. Za izvedbo delavnic se odločajo predvsem šole Savinjske regije, priporočamo pa jo predvsem učencem 8. in 9. razredov.

Šolski center Celje
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
www.sc-celje.si/gr

Trajnostni razvoj_v_Občini_VrhnikaTrajnostni razvoj v Občini VrhnikaV Občini Vrhnika si vselej prizadevamo k trajnostnemu razvoju naše občine. Kot prva občina v Sloveniji smo uspešno začeli z ločenim zbiranjem odpadkov in na tem področju postali vzorčni primer. Za doseganje pojma zelena občina skrbimo tudi tako, da učinkovito ravnamo z energijo na način, da ljudem predstavimo učinkovite rabe energentov in vplivamo na zmanjšanje ogljičnega odtisa stavb. V nekaterih šolah in zavodih so bile uspešno izvedene investicije v izboljšanje toplotnega ovoja in obnovo kotlovnic. V okviru akcije Modro je imeti zemeljski plin občane seznanjamo s prednostmi uporabe zemeljskega plina. Ker je promet eden večjih onesnaževalcev, se zavedamo pomena trajnostnih načinov mobilnosti, zato poleg že obstoječih 2,8 kilometra kolesarskih prog načrtujemo nove, prav tako pa se lahko lastniki vozil na električni pogon brezplačno oskrbijo z energentom. Na travnatih površinah in ob sprehajalnih poteh je poskrbljeno tudi za pasja stranišča, investicije v prihodnosti pa bodo usmerjene tudi v izgradnjo kanalizacijskega omrežja in postavitev biološke čistilne naprave.

Občina Vrhnika
http://www.vrhnika.si

Zelena bazna postajaZelena bazna postajaV lanskem letu je Si.mobil prenovil in nadgradil svoje omrežje, s čimer se ni izboljšala le pokritost in posledično uporabniška izkušnja, ampak se je ozelenilo tudi omrežje, ki je energetsko učinkovitejše in okolju prijaznejše. Poleg nadgradnje omrežja z energetsko učinkovito opremo smo v Si.mobilu na trajnosten način, v okviru filozofije Re.misli in okoljskega certifikata ISO 14001, uvedli tudi nekaj preprostih, a učinkovitih ukrepov. Na nekaterih lokacijah baznih postaj smo zamenjali stare klimatske naprave s sistemom prezračevanja, ki za hlajenje prostora in aparatur izrablja zunanja temperaturna nihanja. Kjer so aparature potrebovale klimatsko hlajenje z majhnimi zunanjimi enotami, prosto nameščenimi na antenske stolpe in brez potrebe po dodatnem hlajenju, smo zamenjali določene lokacije baznih postaj. Postavili smo solarno bazno postajo, ki podnevi deluje na sončno energijo, ponoči pa porablja elektriko po nižji tarifi. Na dveh lokacijah smo postavili bazno postajo v obliki smreke, ki se lepo zliva z okoliškimi gozdovi. Kljub 11-odstotnemu povečanju števila baznih postaj ter nadgradnji 89 odstotkov 3G baznih postaj in omrežnih elementov je poraba električne energije ostala na enaki ravni oz. je celo nekoliko nižja.

Si.mobil, d. d.
www.simobil.si

Prikaz meritve_fotonapetostnega_sistemaPrikaz meritve fotonapetostnega sistemaŠolski center Velenje je slovenski predstavnik v mednarodnem projektu Install+RES programa Intelligent Energy Europe. V projektu Install+RES bomo izvedli prve tečaje v EU za inštalaterje malih sistemov obnovljivih virov energije. Install+RES sloni na Direktivi Evropske komisije 2009/28/EC/čl. 14, Annex IV, ki govori o spodbujanju uporabe OVE, obenem pa zahteva, da ima vsaka država vzpostavljen sistem certificiranja inštalaterjev majhnih kotlov in peči na lesno biomaso, sončnih fotovoltaičnih in sončnih termalnih sistemov, plitvih geotermalnih sistemov ter toplotnih črpalk.

Na ŠC Velenje smo januarja 2012 pričeli z izvajanjem preizkusnega usposabljanja za inštalaterje fotonapetostnih sistemov, kasneje pa se bodo zvrstila usposabljanja za inštalaterje termosolarnih sistemov, toplotnih črpalk in sistemov biomase.
Več informacij o projektu Install+RES je mogoče dobiti na http://www.resinstaller.eu.

ŠC Velenje
www.scv.si

Steklarna Hrastnik-friends-druzinaSteklarna Hrastnik ima novo čistilno napravoV Steklarni Hrastnik si pri svojem delu vseskozi prizadevamo, da smo pri poslovanju odgovorni ter pozorni na družbene in okoljske vplive. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem smo v juliju 2011 pristopili k izgradnji čistilne naprave proti prekomernemu emitiranju prašnih delcev v okolje. Na čistilno napravo smo priključili vse štiri talilne objekte na lokaciji Cesta 1. maja 14. V decembru 2011 je čistilna naprava začela delati. Ob upoštevanju vse višjih standardov varovanja okolja si prizadevamo najti še boljše dolgoročne rešitve. Ker imajo dimni plini, ki prihajajo iz peči, temperaturo cca 400 °C, smo se odločili, da bomo odpadno toploto koristili za ogrevanje sanitarne vode in prostorov upravne zgradbe ter jo vračali neposredno v dve steklarski peči. Pri tem so predvideni prihranki pri koriščenju odpadne toplote za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ocenjeni na cca 150.000 Nm3 zemeljskega plina na letni ravni (cca 60.000 EUR/letno), pri vračanju odpadne toplote (zrak) na peči G in H pa je ocena prihranka za cca 430.000 Nm3 zemeljskega plina letno (cca 170.000 EUR/letno). Vrednost investicije je znašala cca 1,1 milijonov evrov.

Steklarna Hrastnik, d. d.
www.steklarna-hrastnik.si