All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Slovensko logistično združenje v okviru Logističnega kongresa že tradicionalno nagrajuje posebne dosežke s področja logistike. Logista leta sta postala Aleš in Franc Erčulj, direktor in prokurist Frigologa, vodilnega slovenskega podjetja na področju hladne logistike živil. Priznanje Logist leta je častno priznanje najuspešnejšemu slovenskemu logistu, ki je s svojim znanjem in delom v preteklem letu dosegel izjemne dosežke na področju logistike. »Naziv Logist leta 2017 nam daje potrditev, da so spremembe, ki smo jih v podjetju uvedli v prejšnjem letu, dobre in da gremo v pravo smer. Hkrati pa daje moji ekipi in meni nov zagon, da bomo še boljši in uspešnejši servis za svoje naročnike,« je povedal Aleš Erčulj, direktor Frigologa. »Podjetje smo lani preselili v nov logistični center v PC Komenda, kjer smo skladiščne kapacitete povečali za dvakrat, v delu zamrznjenih živil celo desetkrat. Popolnoma smo prenovili informacijski sistem in uvedli sistem jasnega ter preglednega informiranja vseh zaposlenih, kar nam danes že omogoča aktivno vključitev v sistem 4PL. Po letu dni delovanja v novem logističnem centru ocenjujemo, da imamo približno 50-odstotne prihranke pri vnosu blaga v skladišče in pri pretovarjanju. Učinkovitejše so tudi komisionirne poti, drugačna postavitev skladišča pa omogoča učinkovitejše obvladovanje skladišča,« je povedal Franc Erčulj, prokurist podjetja. Nov logistični center je bistveno izboljšal energijsko učinkovitost. Ocenjujemo, da na 1 kg blaga porabimo do 40 odstotkov manj energije.

Frigologo d.o.o.
www.frigologo.si

TimoCom 1Pri prevozniški platformi TimoCom smo v poslovnem letu 2017 nadaljevali svojo rast. Z 90,7 milijoni ponudb tovora in tovornih vozil (2016: 68,3 milijonov) smo kot ponudnik IT tehnologije, s sedežem v nemškem Erkrathu, v preteklem letu dosegli rekordno število objavljenih ponudb. Na platformi je bilo leta 2017 v Evropi ponujenih okoli 1,4 milijard ton tovora. Število uporabnikov, ki svoje prevoze upravlja digitalno na IT platformi, je z več kot 127.000 v primerjavi s preteklim letom (2016: 110.000) ponovno naraslo. Prihodek se je v letu 2017 povečal na 67,9 milijonov evrov. S tem smo od leta ustanovitve (1997) dosegli največji prihodek. Zaupa nam več kot 40.000 strank. V letu 2017 smo ponudbo prevozniške platforme razširili z aplikacijo TC Transport Order®. S tem imajo podjetja možnost, da svoje povpraševanje po prevozu digitalno posredujejo več ponudnikom prevozniških storitev hkrati, povprašajo po cenah in dodelijo naročila. Od uvedbe na tržišču v juliju 2017 je bilo poslanih že 12.900 naročil prevoza. Uporabniki imajo tudi možnost, da preko vmesnikov prenesejo podatke o položaju kratkoročnih prevozniških partnerjev v lastni sistem za upravljanje prevozov, jih tam obdelajo ter tako povečajo kakovost storitve in zadovoljstvo strank pri naročilih prevozov. Letos poleti se bomo na sedežu podjetja v Erkrathu preselili v novozgrajeno stavbo. Na tej in treh ostalih lokacijah, na Poljskem, Češkem in Madžarskem, bo tako več kot 460 zaposlenih iz 34 držav delalo na nadaljnjem razvoju največje prevozniške platforme v Evropi.

TimoCom Soft- und Hardware GmbH
www.timocom.si

Tift 1Označevanje izdelkov z novo tehnologijoHitachi UX-Twin je nov inovativen model CIJ tiskalnika za označevanje izdelkov in lahko z dvojno šobo in dvojno hitrostjo v enojnem prehodu označi izdelek z več podatki ali napiše več vrstic z večjo hitrostjo. Zahteve glede sledljivosti embalaže ustvarjajo potrebo po vse več informacijah na izdelkih, ki jih je potrebno natisniti. To so dodatne oznake za ribe in meso, ki vključujejo obdobje zamrzovanja in ribolovno območje ter predstavljajo izziv za tiskalnike. Hitachijev industrijski tiskalnik z inovativno tehnologijo dvojne šobe lahko natisne več vrstic besedila, da ustreza zahtevam sledljivosti brez sprememb na proizvodni liniji ali brez zmanjšanja hitrosti. Obe šobi je mogoče upravljati neodvisno. Nastavitve tiskanja in različne velikosti pisave se lahko nastavijo po želji. Zaradi velike količine razpoložljivih pik na znak obstaja veliko novih možnosti za oblikovanje logotipov in pisav. Tiskalnik je namenjen tistim z visokimi standardi pri večvrstičnem tisku in kompleksnih kodah z besedilom, ki vsebujejo logotipe in črtne kode. Idealen za uporabo je tudi v mlečni industriji, kjer kratki roki trajanja in osredotočenost na higieno ustvarjajo dodaten pritisk na zahteve glede embalaže. Edinstvena možnost v novem tiskalniku je sposobnost združevanja tiska obeh šob. Med izpisom prve in druge šobe ni razmaka in besedilo izgleda tako, kot da je natisnjeno z eno šobo. Rezultat tega so znaki, ki so večji in bolj poudarjeni kot v primeru posamezne šobe.

Tift d.o.o.
www.tift.si

23737832 951392578332511 2276569370613078436 oDejstvo, kako oblikovalci zasnujejo elektronske izdelke, bistveno vpliva na okolje. Tega se zavedamo tudi v Razvojnem centru za orodjarstvo TECOS, kjer smo koordinator mednarodnega projekta Eko-inovacijske spretnosti za evropske oblikovalce (ECOSIGN). Glavni cilj projekta, v katerem s strani Slovenije sodelujeta še Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru - FERI ter Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje – CPI, je, da industrijski oblikovalci s pridobitvijo novih znanj, veščin in spretnosti na področju eko inovacij zmanjšajo vpliv na okolje v življenjskem ciklu izdelkov, vključno z uporabo surovin in naravnih virov, izdelave, pakiranja, transporta, odlaganja in recikliranja. S tem namenom se je v Sloveniji pripravil program e-usposabljanja EKO-dizajner v elektrotehniki, ki je sestavljen iz dveh modulov; osnovnega Ekološko snovanje in specifičnega Ekološko snovanje elektronskih naprav, v skupnem trajanju 80 pedagoških ur. Trenutno poteka pilotna izvedba e-usposabljanja, v nadaljevanju pa bo usposabljanje možno preko programa usposabljanja za pridobitev dodatne kvalifikacije. Obdobje trajanja projekta je 1. 11. 2015 – 31. 10. 2018. Projekt se izvaja v okviru programa ERASMUS+; Cooperation and Innovation for Good Practices (KA2); Sector Skills Alliances, v njem sodeluje 12 partnerjev iz Slovenije, Španije, Italije in Romunije. Več informacij o projektu na www.ecosign-project.eu.

logo ecosign def

LogosBeneficairesErasmusLEFT SL

 

 

TECOS, Razvojni center orodjarstva      
Slovenije
www.tecos.si

IMG 0349Z razvojem skupnih orodij (kriterijev in indikatorjev) za presojo trajnosti, ki bodo služila kot  podpora različnim ustanovam pri oceni trajnosti območij, opredelitvi jasnih in objektivnih ciljev v postopkih načrtovanja na lokalnem/regionalnem nivoju ter izvajanju in spremljanju učinkovitosti nizkoogljičnih strategij, bo projekt CESBA Alps doprinesel k izboljšanju trajnostnega razvoja alpskega grajenega okolja. Glavni mejniki projekta so: vzpostavitev inovativnih politik za trajnostni razvoj na lokalni /regionalni ravni; orodja za ocenjevanje trajnosti alpskih območij; pilotno testiranje v 9-ih pilotnih območjih evropskega alpskega prostora: lokalna/regionalna ocena trajnosti in usposabljanje; pilotno območje za Slovenijo je Mestna občina Velenje. Projekt CESBA Alps je del širše iniciative CESBA, katere cilj je širjenje trajnostnih načel grajenega okolja na podlagi uporabe enotnih okvirjev za celovito presojo grajenega okolja.

logo CESBA Alps landscape small 

 

 

E-zavod, Zavod za projektno svetovanje,
raziskovanje in razvoj celovitih rešitev
www.ezavod.si