All in one search

Ime podjetja

Create date

-

20180123 vzorci 1 5 AD1 EOL126VzorciV okviru razvojnega evropskega projekta SaltGae v družbi Koto demonstrirajo tehnologijo čiščenja odpadne organsko obremenjene slane odpadne vode. V januarju so sistem z odprtim bazenom z mikroalgami posodobili in nadgradili s predpripravo z anaerobno razgradnjo ter zagnali pilotno napravo. Voda, ki nastaja v skladišču kož, se očisti v več fazah: na situ, v dvostopenjskem granularnem anaerobnem filtru in nadalje z mikroalgami. Predvidena je še vgradnja enote za razsoljevanje, v algni obdelavi pa bo uporabljen izpušni plin iz motorja, na katerem se izkoriščata bioplin in odpadna toplota tako za ogrevanje reaktorjev kakor tudi bazena. Pri projektu sodeluje 19 partnerjev. Pilotne preskuse bodo izvajali tudi v Italiji (odpadna voda iz mlekarne) in Izraelu (odpadna voda iz ribogojnice), kjer so ugodni geografski pogoji za izrabo energije sonca za visok prirast mikroalg. Projektni partnerji raziskujejo možnosti za izrabo mikroalgne biomase in rešitve, ki bodo uporabne za obdelavo odpadnih voda iz živilske industrije. Več o projektu na www.saltgae.si.

Koto d.o.o.         logo1 EOL126       
www.koto.si

 

3 Maskota ECI in klovn dr EOL126Rdeči noski in stari aparatiDružba Zeos, d.o.o., je za letošnje leto pripravila novo zbiralno akcijo z naslovom Stari aparati za otroški smeh. Namen akcije je zbiranje starih aparatov, sijalk in baterij v posebnih zelenih kotih v nekaterih večjih tehničnih trgovinah po državi. Izkupiček od zbranega bodo organizatorji namenili Društvu Rdeči noski. Akcija bo trajala celo leto, sodeluje pa lahko vsak, ki ima doma stare aparate, sijalke ali baterije. Gre za zbiranje starih aparatov v zelenih kotih za otroški smeh, ki ga bolnim otrokom in drugim bolnikom pričarajo bolnišnični klovni iz Društva Rdeči noski. S tem ne naredimo nekaj dobrega samo za okolje, ampak tudi za družbo. Ker gre za okoljsko prijazno in stroškovno učinkovito mrežo zbiranja, bodo v družbi Zeos, d.o.o., za vsak kilogram oddanih e-odpadkov in odpadnih baterij v zelene kote Društvu Rdeči noski podarili 1 cent. V enem letu se lahko tako zanje zbere vsaj 10.000 evrov! Med izvajanjem akcije bomo na vseh lokacijah zelenih kotov izvajali tudi spremljevalne dogodke, na katerih bomo potrošnike obveščali o akciji. Več na www.otroskismeh.si.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si

Zavod za gradbeništvo EOL126Razstava "Nema proza"Do začetka februarja je bila v galeriji ZVKDS na ogled razstava »Nema proza«, kjer je bil beton predstavljen kot dekorativni element in prvina v umetnosti. Mentor razstave doc. dr. Matej Blenkuš (Fakulteta za arhitekturo) je povedal: »Na podlagi analize in interpretacije krajših odsekov romanov znamenitih avtorjev sodobne proze smo na ZAG izdelali betonske odlitke iz visoko kakovostnega betona. Pri oblikovanju betonskih odlitkov smo uporabili različne procese transformacije izvornega materiala kalupa – mehansko, termično in elektrokemično obdelavo. Kalupe smo prešali, segrevali, raztapljali, utekočinjali, talili in jih izpostavljali visoki napetosti. V končnem koraku, grafičnem odtisu betonske matrice, se z likovno tehniko vrnemo nazaj k izvoru nastanka knjige, k tisku. Skozi menjavo izraznega medija in materiala se v študijski vaji premikamo iz ne-prostora v prostor, iz prostora v ravnino. Postopna negacija pojmov v resnici odstira njihovo bistvo. Prehajanje med dimenzijami je prav tako opredmeteno tudi z razsežnostjo časa. Betonski odlitek je večen in dokončen. Izgovorjene besede pa v trenutku, ko so izrečene, izginejo.«

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si

Ursa goes green EOL126Z »URSA goes green« želimo poudariti večjo ozaveščenost uporabnikov pri izboru boljših izolacijskih materialov. Podjetje URSA z izdelki za izolacijo stavb nadaljuje tradicijo razvoja inovativnih izolacijskih materialov in tvorno sodeluje v zavezi EU za 20 odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ozračje do leta 2020. Inovativni izdelki BiOnic, ki smo jih na trg lansirali v preteklem letu, so izdelani iz obnovljivih in recikliranih naravnih virov. URSA izdelki nudijo energetsko učinkovitost v stavbah in izboljšujejo kakovost življenja ljudi. Da bi dodatno poudarili naš delež k zmanjševanju CO2 v globalnem in lokalnem okviru, smo se odločili, da bomo na naši spletni strani prikazali prihranek CO2 z upoštevanjem prodaje toplotne izolacije URSA in aktivnostjo zaposlenih. Kako prepoznati boljše izdelke? Zelena barva naše embalaže poudarja boljše izdelke v naši ponudbi. Z nakupom teh izdelkov lahko vsak prispeva svoj kamenček v mozaiku zmanjševanja CO2.

URSA Slovenija d.o.o.
www.ursa.si

ŠC Celje SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja EOL126Dijaki na občinskem oddelku za okolje in prostorSrednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja že vrsto let sodeluje z Mestno občino Celje. V decembru 2017 smo za dijake programa okoljevarstveni tehnik izvedli pouk na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo. Vsebine, ki jih spoznavamo v okviru strokovnega predmeta gospodarjenje z okoljem, smo nadgradili s predstavitvijo prednostnih nalog in spoznavanjem pristojnosti občine na področju urejanja prostora in varovanja okolja. Spoznali smo glavne strateške cilje nove Celostne prometne strategije Mestne občine Celje in poglavitne naloge na področju varovanja okolja, kamor sodi Program operativnih ciljev za doseganje strateških okoljskih ciljev. Namen Celostne prometne strategije je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni. To bo za Celjane pomenilo boljšo kakovost bivanja, možnost razvoja javnega prometa ter več priložnosti za kolesarjenje in hojo. Prinaša tudi večjo bivalno urbano kulturo in s tem nove priložnosti za razvoj turizma. Cilj je uravnotežen trajnostni promet, kar pomeni, da vodilno vlogo prevzamejo pešci, sledijo jim kolesarji, javni potniški promet in na koncu osebni avtomobili. Seznanili smo se tudi z ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka v Mestni občini Celje. Dijaki so bili s posredovanimi informacijami in predstavitvijo posameznih nalog presenečeni, tako glede obsega del kot tudi v spoznanju interdisciplinarnosti strokovnih služb MOC.

ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
http://gvo.sc-celje.si