All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Eurofins Erico EOL 124 125Laboratorij Eurofins ERICoOdkar je ERICo prišel pod okrilje Eurofinsa in postal del njegove svetovne laboratorijske mreže, na svojem sedežu v Velenju ponuja zelo širok spekter laboratorijskih storitev. Mednarodna korporacija Eurofins ima namreč na voljo kar 130.000 analitskih metod. Preko načela One-Stop-Shop lahko zainteresirani v Sloveniji do njihove celotne ponudbe dostopajo preko Eurofins ERICo, kjer uredimo vse potrebno, da stranka zanesljive rezultate dobi v kar najkrajšem možnem času in ima za vse samo eno kontaktno osebo. Eurofins je ena največjih skupin neodvisnih laboratorijev na svetu. Njihova ponudba poleg okoljskih testiranj obsega še testiranja hrane, krme in kozmetike, farmacevtska in biološka testiranja ter klinično diagnostiko, preskušanje raznih produktov in industrijskih materialov ter forenzične preiskave. V času od pripojitve smo na Eurofins ERICo že pridobili nekaj naročil za testiranje materialov s strani avtomobilske industrije in prva povpraševanja po testiranju gradbenih materialov.

Eurofins ERICo d.o.o.
www.erico.si

Za doseganje dolgoročne uspešnosti v današnjem visoko konkurenčnem okolju narašča pomembnost vključevanja trajnostnih in družbeno naravnanih vidikov v poslovanje organizacije. Raziskave potrjujejo, da sistematično in celovito obvladovanje vidikov trajnostnega razvoja organizacije vodi v večjo učinkovitost in uspešnost. Izsledki nedavne raziskave Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, ki je bila izvedena v mednarodnem okolju, kažejo, da vključevanje trajnostnih vidikov v procese organizacije pozitivno vpliva na kakovost, okoljsko in družbeno učinkovitost, učinkovitost na področju inovativnosti in nenazadnje na finančno uspešnost organizacije. Uspešne organizacije se morajo osredotočiti na rešitve, ki temeljijo na pričakovanjih kupcev in družbe, ter na rešitve, ki prinašajo priložnosti za razvoj trajnostnih poslovnih modelov. Tehnološki trendi, kot je industrija 4.0 in internet stvari (IoT), pa odpirajo dodatne poti za inovativne in trajnostno naravnane poslovne modele.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
www.fov.um.si

Fraport Slovenija EOL 124 125Nagrada za najboljše trajnostno poročiloDružba Fraport Slovenija je prejela nagrado za najboljše letno poročilo na področju trajnostnega razvoja na 18. tekmovanju za strokovne nagrade na področju poslovnega in računovodskega poročanja, ki ga organizira časnik Finance. Tekmovanje je platforma za najvišje standarde v pripravi letnih poročil. Poročila ocenjuje neodvisna komisija, vsako poročilo pa je ocenjeno s točkami po posameznih področjih vsebine poročila in komunikacijskega vidika. Nagrada je vsekakor priznanje vsem, ki so pri poročilu sodelovali, predvsem pa prizadevanjem Fraporta Slovenija na področju trajnostnega razvoja. Nagrado sta sprejela poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir in Primož Primožič, strokovni sodelavec za varstvo okolja in odgovoren za projekt priprave poročila. »Trajnost in družbena odgovornost vsekakor postajata vse pomembnejši steber razvoja Fraporta Slovenija in veseli ter ponosni smo, da naša prizadevanja dobijo priznanje in potrditev tudi v obliki nagrad,« je povedal Zmago Skobir.

Fraport Slovenija, d.o.o.
www.fraport-slovenija.si

Gorenje EOL 124 125Plaketa za okolju najbolj prijazno podjetjeNa okoljskem srečanju, ki ga tradicionalno prirejata časnik Finance in Eko sklad, letos pa je potekalo pod naslovom Odličnost, inovativnost in učinkovitost v praksi - okolju prijazni projekti v Sloveniji in tujini, je Gorenje, d. d. prejelo nagrado za najbolj okolju prijazno podjetje. Uspešno udejanjanje naše strategije razvoja do okolja prijaznih izdelkov v Gorenju spremljata tudi sistematično zmanjševanje porabe energije in vode ter zmanjševanje količine odpadkov v proizvodnji. Uspešnost na tem področju nam potrjujejo tudi številna okoljska priznanja, ki smo jih prejeli doslej. Nagrado je v imenu Gorenja sprejela Vilma Fece, direktorica področja varstva okolja ter varnega in zdravega dela, ki je ob tem dejala: »Veseli nas, da ste Gorenje prepoznali kot podjetje z jasno okoljsko vizijo in strategijo ter vrhunskimi okoljskimi dosežki skozi celoten življenjski cikel naših izdelkov. Največje priznanje pa nam dajejo tisti, ki vsakodnevno uporabljajo naše okolju prijazne izdelke v svojih domovih.« V Gorenju imamo dolgo okoljsko tradicijo, saj na tem področju s strokovnimi in organizacijskimi aktivnostmi delujemo že več kot trideset let. Zmanjšanje količine deponiranih odpadkov za 99,5 % na izdelek je rezultat doslednega ločenega zbiranja odpadkov, to je izločevanja nekovinskih sekundarnih surovin.

Gorenje, d. d.
www.gorenje.si

JUB EOL 124 125Zavezanost k odgovornemu ravnanju z okoljem je v podjetju JUB že dolgoletna usmeritev. Sodimo med tiste proizvajalce gradbenih materialov, ki so odgovoren odnos do okolja, racionalno rabo surovin in energije, izrabo obnovljivih energetskih virov in druga trajnostna načela vključili v vsa področja svojega delovanja, še preden je to zahtevala zakonodaja. Na področju trajnostne gradnje največ energije in sredstev v JUB-u vlagamo v razvoj sodobnih in inovativnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov JUBIZOL. Toplotna izolacija JUBIZOL EPS ima v primerjavi z ostalimi izolacijskimi materiali za kontaktne fasade zelo nizek okoljski indikator ΔOI3 na m2 (vgrajenega materiala), t.j. primerljivega ali celo nižjega od izolacij naravnega izvora in okoli 2-krat nižjega kot toplotne izolacije mineralnega izvora. Smernico za določanje okoljskega indikatorja je pripravil avstrijski inštitut za zdravje in ekološke zgradbe IBO z namenom poenotenja oziroma standardizacije računanja vplivov zgradb na okolje v času njihovega celotnega življenjskega cikla. Okoljski indikator ΔOI3 je sestavljen iz treh najbolj reprezentativnih okoljskih vidikov, ki jih vsebujejo okoljske produktne deklaracije (EPD). Te so: potencial globalnega segrevanja, potencial zakisljevanja in potreba po neobnovljivih virih energije. Nižji kot je okoljski indikator gradbenega materiala, bolj sprejemljiva je njegova uporaba s stališča varovanja in ohranjanja okolja.

JUB d.o.o.
www.jub.si