All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Renault-Nissan 121Renault je s partnerji v Versaillesu pri Parizu zgradil testno cesto s sistemom za induktivno polnjenje baterij med vožnjo. Ta električnim avtomobilom omogoča, da svoje baterije z močjo do 20 kilovatov polnijo pri potovalnih hitrostih značilnih za hitre ceste. V testni projekt sta vključena dva Renaulta Kangoo Z.E., ki bosta lahko po cesti vozila v nasprotnih smereh in hkrati prevzemala električno energijo. Poskusne vožnje bodo služile ocenjevanju delovanja sistema in prenosa elektrike med cesto in voziloma v okviru različnih praktičnih scenarijev vožnje. Brezžično polnjenje električnih vozil med vožnjo se iz znanstvene fantastike torej počasi spreminja v realnost.

Renault Nissan Slovenija, d.o.o.
www.renault.si

testata-vela-si 121Shema EMAS (Sistem za okoljsko ravnanje in presojo) je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 in zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij. V Sloveniji je v shemo EMAS trenutno vključenih 11 organizacij. Za večje vključevanje organizacij v EMAS se na ravni LIFE projekta B.R.A.V.E.R. izvajajo aktivnosti za boljšo pravno ureditev slovenske in EU zakonodaje. Cilj je povečanje olajšav oziroma oprostitev uporabe zakonskih določb za organizacije EMAS na različnih nivojih: postopki za pridobitev dovoljenj, manjše število monitoringov in inšpekcijskih postopkov, znižanje okoljskih dajatev in upravnih pristojbin idr. V Ljubljani bo 14. septembra 2017 organizirana delavnica za podjetja, javne institucije, preveritelje in druge deležnike (MOP, ARSO, predstavnik EK za EMAS) z namenom diskusije in predstavitve učinkov sistema EMAS. (LIFE15 ENV/IT/000509)

life LOGO 121  
logo-braver 121

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
www.bistra.si

Zavod-za-gradbeništvo 121Ob stavbi ZAG smo postavili testni park, kjer preučujemo dolgotrajno izpostavo dveh novih, okolju prijaznih zaščitnih prevlek za bronaste kipe, ki sta bili razviti v okviru projekta B-IMPACT (Bronze-IMproved non-hazardous PAtina CoaTings). V ta namen so v umetniški livarni Livartis izdelali dva doprsna kipca pesnika Franceta Prešerna (repliki študije kiparja Ivana Zajca) in ju posodili ZAG. Levi kipec je izdelan iz modernega silicijevega brona (CuSiMn) in rjavo patiniran z raztopino K2S. Površina kipca je bila takoj ob izpostavi zaščitena s prevleko na osnovi silana (PSH), ki so jo v okviru B-IMPACT projekta razvili strokovnjaki Univerze v Ferrari (Italija). Desni kipec je izdelan iz tradicionalnega brona (CuSnPbZn), njegova površina pa je nepatinirana in nezaščitena izpostavljena vplivom naravnega okolja. Ko se bo na kipcu razvila naravna patina, bomo površino zaščitili s prevleko na osnovi fluoropolimerov (FA-MS), ki so jo v okviru B-IMPACT projekta razvili strokovnjaki ZAG. V projektu B-IMPACT, ki je financiran preko sheme M-era.Net, smo razvili inovativne ekološke in nenevarne premaze za zaščito bronastih površin, izpostavljenih v zunanjem okolju. Več informacij lahko najdete na: http://www.zag.si/b-impact.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si

DSC 0069_121Sodelujoči v projektuV okviru projekta Gracilis - Green Answers Climate Change - Ozelenjevanje kot odgovor na klimatske spremembe, ki ga je prijavila Visoka šola za varstvo okolja v Velenju skupaj s partnerji (Matrica, s.p. in Complementarium, Inštitut za raziskave narave in okoljskih tehnologij), so se v marcu, maju in juniju zvrstili dogodki ozaveščanja o ozelenjevanju. Projekt je sofinanciran iz projektnih klicev »Po kreativni poti do znanja«, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sodelujeta pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Akademski in gospodarski sektor prenašata znanje na študente, da bi slednji okrepili poklicne kompetence. Gracilis se ukvarja s problemom podnebnih sprememb skozi raziskovanje učinkovitih rešitev za ozelenitev urbanih središč. V tem okviru so študentje razvili dva zelena inovativna prototipa, ustvarili svojo spletno stran (www.gracilis.si) in izdelali ustrezen poslovni model.

Pripravila: dr. Lucija Kolar, dr. Daniel Vladušič

Logotip-Gracilis 121    MIZS 121   Logo EKP socialni sklad SLO slogan 121   SRIP logo final RGB SLO 121

Visoka šola za varstvo okolja
www.vsvo.si

udelezenci-kickoff-innorenew-coe 121Udeležnci konferenceV aprilu 2017 se je pričel projekt InnoRenew - Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja. Cilj petletnega projekta je ustvariti inovativne rešitve za pametno, zdravo in trajnostno grajeno bivalno okolje za vse generacije po principu krožnega gospodarstva z uporabo naravnih, obnovljivih materialov. Projekt je bil izbran kot eden od desetih Evropskih centrov odličnosti v hudi konkurenci 169 prijav na razpisu »Teaming« Evropskega programa Obzorje 2020. Inštitut za celulozo in papir kot projektni partner s svojimi znanji in kompetencami dopolnjuje InnoRenew CoE na področju karakterizacije, vrednotenja in funkcionalizacije naravnih vlakninskih materialov. Njegova vloga je celostno in poglobljeno preiskovanje bio materialov, od surovin, gradnikov biomase, do njihove obdelave, plemenitenja in re-uporabe. Več na: innorenew.eu.

eu-LOGO 121    InnoRenew-LOGO 121

Inštitut za celulozo in papir
http://icp-lj.si