All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Pomurski sejemPonudba na sejmuNaturo, 5. Mednarodni sejem zelenega turizma in bivanja bo v Gornji Radgoni od petka, 12., do nedelje, 14. aprila 2019 ponujal zamisli, opremo, izdelke in napotke za potepe in dejavnosti v neokrnjenem okolju. Predstavil bo zelene turistične destinacije, trajnostno usmerjeno ponudbo aktivnih počitnic in izletov v naravi ter kot novost zamisli in izdelke za sonaravno bivanje. V tem segmentu si bodo lahko obiskovalci ogledali prikaze naravne gradnje in opremo za dom iz trajnostnih materialov. Izbirali bodo lahko tudi pripomočke za vrtnarjenje in urejanje okolice ter različna semena in sadike. Sočasna mednarodna sejma Lov in Ribolov bosta že enajstič vabila k varovanju neokrnjene narave, sožitju človeka in prostoživečih živali ter k doživljajskemu turizmu. Strokovne prikaze pripravljajo krovne slovenske stanovske organizacije, ki dajejo letos poseben poudarek vzgoji mladih generacij naravovarstvenikov. 

Pomurski sejem, d.d. 
www.pomurski-sejem.si

Saubermacher Komunala Murska SobotaIzdelek iz odpadnih materialovV podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. smo tudi v šolskem letu 2018/19 razpisali sedaj že tradicionalni natečaj za vzgojno-izobraževalne zavode na območju občin, kjer izvajamo aktivnosti GJS zbiranja komunalnih odpadkov. V tokratnem natečaju »Odpadno je uporabno« smo otroke, učence in dijake povabili, da različne odpadne materiale ponovno uporabijo in iz njih ustvarijo pustne maske. Na natečaj se je prijavilo 16 vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Nastalo je 23 unikatnih izdelkov, ki jih je ocenila štiričlanska komisija. Kriteriji, na osnovi katerih je potekalo ocenjevanje, so bili: izvirnost, stopnja ponovne uporabe, umetniška in etnološka vrednost ter uporabnost pustne maske. Rezultate natečaja smo razglasili na predpustni ponedeljek v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, kjer so bili vsi izdelki razstavljeni in na ogled zainteresiranim obiskovalcem.

Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
www.saubermacher-komunala.si

SIJ hladnilni sistemHladilni sistem v SIJV Skupini SIJ vlagamo v najboljše razpoložljive tehnologije, s katerimi proizvajamo vrhunske izdelke na okolju prijazen način. Tako v valjarni SIJ Metala Ravne linijo za toplotno obdelavo jekla, katere najpomembnejši del je kontinuirna žarilna peč Ebner, ohlajamo z zaprtim adiabatnim hladilnim sistemom. Gre za najbolj ekonomičen način hlajenja opreme, ki ga poznamo danes. Zaprt adiabatni hladilni sistem deluje popolnoma samostojno na osnovi zaprtega hladilnega tokokroga in praktično nima izpustov vode v okolju. Obratovalni stroški hladilnega sistema so zelo nizki, električna energija se uporablja le za pogon ventilatorjev, ki so frekvenčno vodeni. Z izgradnjo takšnega hladilnega sistema smo v SIJ Metalu Ravne znižali stroške za 80 odstotkov v primerjavi s hladilnimi sistemi z vodnimi stolpi. Adiabatni hladilni sitem je tudi bistveno manj hrupen, ne odvaja vodnih par v ozračje in ne proizvaja odpadnih vod, ki nastajajo pri ostalih tovrstnih hladilnih sistemih.

SIJ d.d. 
www.sij.si

Soven 1Visoka gredaV podjetju Soven v Selnici ob Dravi v vseh procesih predelave volne izvajamo krožno gospodarjenje z materiali. Celoten kalo, ki nastane pri sortiranju, pranju, predenju, mikanju ali iglanju predelamo v nov, uporaben in popolnoma naraven produkt za vrtnarstvo in kmetijstvo. Gre za bio volneni filc za zastirko in visoke grede. Zastirka služi kot zaščita proti zmrzali, rdečim polžem, izsušitvi zemlje in prekomerni rasti plevelov. Uporablja se skozi vse leto, njena uporabna doba je 1-2 leti, odvisno od sestave tal, rastline, ki jo posadimo, in od debeline volnenega filca. Filc za visoke grede v prvi vrsti ščiti les pred prehitrim propadanjem in odganja voluharje, ki se sicer zelo radi naselijo v visokih gredah. Ovčja volna je zelo uporabna tudi kot vmesni material med dračjem, vejevjem in rodovitno zemljo. Volna se zelo počasi spreminja v rodovitno prst, zemljo v gredi dela zračno, uravnava vlago in izredno pospešuje rast. Pri tem se lahko uporabi tudi kemlak, ki nastaja pri drugih procesih predelave volne, ali prebrana volna slabše kakovosti. Vrtičkarjem svetujemo, da raje uporabijo kemlak iz ovčje volne, saj je prvoklasne volne škoda za ta namen. Lahko se jo predela v številne druge produkte, kot je bio volnena posteljnina, ležišča, izolacija za hiše, tople nogavice idr. Za namen vrtnarjenja ali visoke grede je kemlak zelo kvalitetna sestavina zemlje, saj dokazano pripomore k boljši rasti in hitrejši razgradnji vsaj za 30 %. Iz odpadne volne, ki je nekoč končala v gozdovih v kraških jamah ali na deponijah, lahko raste odlična, predvsem pa zdrava zelenjava. 

Soven d.o.o., Selnica ob Dravi 
www.soven.si

Slovenski institut za standardizacijo Podnebne spremembe so eden največjih izzivov današnjega sveta in že vplivajo na naše življenje, gospodarsko dejavnost in blaginjo ljudi. Zato nastajajo in se izvajajo različne pobude za ublažitev koncentracij toplogrednih plinov v zemeljski atmosferi. ISO pripravlja dokumente, ki podpirajo preoblikovanje najboljših znanstvenih spoznanj v orodja, ki bodo pomagala reševati podnebne spremembe. Tako nov standard SIST EN ISO 14067:2019, Toplogredni plini – Ogljični odtis izdelkov – Zahteve in smernice za merjenje, opredeljuje načela, zahteve in smernice za količinsko opredelitev ogljičnega odtisa izdelkov. Namen je količinsko opredeliti emisije toplogrednih plinov, ki so povezane s stopnjami življenjskega cikla izdelkov - od virov in pridobivanja surovin, proizvodnje, uporabe proizvoda pa vse do konca življenjske dobe izdelka. Vse temelji na načelih, zahtevah in smernicah, opredeljenih v že obstoječih mednarodnih standardih za oceno življenjskega cikla, to sta ISO 14040 in ISO 14044.

Slovenski inštitut za standardizacijo – SIST
www.sist.si