All in one search

Ime podjetja

Create date

-

HOFERV Sloveniji vsako leto porabimo med 300 in 600 milijonov plastičnih vrečk, s tem pa močno obremenjujemo okolje. Pri podjetju HOFER smo se zato odločili, da junija 2019 ukinemo plačljive klasične plastične vrečke. Navedeni ukrep je del HOFERjeve lastne iniciative Danes za jutri, s čimer želimo spodbujati okolju bolj prijazno nakupovanje in ponuditi okolju prijaznejšo izbiro. Kupcem ostaja na voljo PEFC certificirana papirnata vrečka ali vrečke za večkratno uporabo: nakupovalna torba za večkratno uporabo v različnih barvah, nakupovalna vrečka za večkratno uporabo iz recikliranega materiala ter Fairtrade bombažna vrečka »Manj je v(r)eč«, pri kateri del sredstev od prodaje namenjamo društvu Ekologi brez meja. Svoje trajnostne usmeritve pri HOFERju ne zaključujemo le pri plastičnih vrečkah. Najkasneje do konca leta 2019 bomo iz prodaje umaknili tudi vatirane palčke s plastičnim delom, plastične slamice, krožnike, kozarce in pribor za enkratno uporabo. Ukinjeni izdelki bodo kupcem na voljo v okolju prijaznejših izbirah.

HOFER trgovina d.o.o.
www.hofer.si

Cerje Mitja 1.30Občina Miren - Kostanjevica je za destinacijo Miren Kras, na podlagi ocene mednarodnega akreditirnaega partnerja Global Sustainable Tourism Council (GSTC), v okviru Zelene sheme slovenskega turizma prejela zlati znak Slovenia Green Destination. Podeljuje ga Slovenska turistična organizacija. Kot šesta slovenska občina z zlatim znakom, poleg Ljubljane, Bleda, Podčetrtka, Rogaške Slatine in Komna, se je pridružila eliti najbolj trajnostnih občin, ki skupaj z ostalimi certificiranimi prejemniki srebrnih in bronastih znakov, ponudniki nastanitev in atrakcijami, utrjujejo zgodbo najbolj zelene evropske destinacije Slovenije. »To si štejemo v veliko čast in pohvalo za storjen napredek na področju turizma v zadnjih letih,« je ob tem povedal župan Mauricij Humar. Občina Miren - Kostanjevica in njen turistični potencial, neokrnjena narava, kulturna in zgodovinska dediščina do pred nekaj leti niso bili tako dobro poznani, kot postajajo sedaj, ko je občina v svoji strategiji razvoja turizem opredelila kot eno ključnih prioritet. V obrazložitvi prejetega znaka so v Slovenski turistični organizaciji zapisali, da je občina Miren - Kostanjevica kar v treh kategorijah prejela oceno nad 9 (najvišja je 10), in sicer na področju kulture in tradicije, destinacijskega managementa ter narave in okolja.

Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica
www.mirenkras.si

Slovenia Green

Geoloski zavod SlovenijeNačrtovanje upravljanja s podzemnimi vodami se mora razvijati vzporedno z znanjem o položaju vodonosnikov, smeri toka podzemne vode, litoloških značilnosti in lastnosti vodonosnika ter s tveganji, ki izhajajo iz obremenitev okolja in starih bremen. Zato je nujna določitev ciljev in robnih pogojev. V kombinaciji z oblikovanjem specifičnih ciljev lahko tak način upravljanja pripelje do doseganja dolgoročnih razvojnih ciljev. Podobni pristopi so običajni v gospodarstvu. Izkušnje kažejo, da so takšni pristopi lahko izvedljivi tudi v okviru upravljanja naravnih virov. Na sliki je prikazan shematski model funkcionalnega mestnega območja Ljubljana - Ig, za katerega pripravljamo načrt upravljanja z onesnaženji podzemne vode v okviru projekta AMIIGA (Interreg CE). Pri tem si pomagamo z bogatimi izkušnjami mest Stuttgart, Milano in drugih. Več o projektu na www.interreg-central.eu/amiiga.

Zapisal: Joerg Prestor

Geološki zavod Slovenije
www.geo-zs.si

IMG 20190323 111304Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenija namerava povezati lokalno skupnost Preddvora v dobrodelni akciji gradnje igrišča za Stanovanjsko skupino Črnava iz Preddvora. Že dolgo let si namreč želijo gugalnico in prostor za posedanje na svežem zraku. S podporo Občine Preddvor, lokalnimi podjetji in obrtniki ter tamkajšnjimi prebivalci se bomo potrudili, da jim uresničimo to željo. Ob tem želimo osveščati ljudi o pomenu trajnostne gradnje in vedenja za vse vpletene, predvsem pa pokazati otrokom, da nam je mar zanje in da se težave pogosto lahko rešijo s samoiniciativnostjo, povezovanjem in lastnimi rokami. Prepričani smo, da je zavedanje o pomenu izvajanja zakonitosti trajnostne gradnje najlažje doseči z vključevanjem ljudi v konkretne spodbudne projekte na lokalni ravni. Slavnostna otvoritev projekta je bila 23. marca, ko je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor obiskal stanovanjsko skupino Črnava v Preddvoru in pričel z deli na igrišču. Predsednik je zavihal rokave in pomagal pripraviti prostor zunanjega kurišča s prodniki, nabranimi na bližnjem prodišču in lesenimi panji ter zakuril prvega od mnogo ognjev. Delovne akcije na igrišču se bodo nadaljevale preko pomladi in poletja s predvidenim zaključkom jeseni. Denarja praktično ni, je pa veliko dobre volje, dobrih ljudi in podjetij, ki so obljubili svojo pomoč, tako da v uspeh projekta ne dvomimo.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija
www.gbc-slovenia.si

GEN INamestitev sončne elektrarne je pomemben korak pri realizaciji inovativne tehnologije s ciljem, da se zniža poraba zemeljskega plina kot energenta za taljenje stekla in zmanjša ogljični odtis v okolje. V Steklarni Hrastnik bodo s postopkom elektrolize in z energijo iz sončne elektrarne pridobivali izjemno čist vodik, ki ga bodo nato uporabili na pilotni steklarski peči za znižanje CO₂ odtisa in s tem postopkom pričeli z uvajanjem uporabe bikomponente v gorivu pri taljenju stekla. Realizacija potrjuje poslanstvo družbe GEN-I, ki želi svojim poslovnim partnerjem omogočiti učinkovito izvedbo zelene preobrazbe. V podjetju so prepričani, da je postavitev sončne elektrarne na samostojni hiši, večstanovanjski stavbi ali na poslovnem objektu investicija, ki nam zagotavlja pridobitev dostopa do lastnega vira energije z dolgoročnim finančnim učinkom.

GEN-I, d.o.o.
www.gen-i.si