All in one search

Ime podjetja

Create date

-

JulonVodno mesto Atlantis v BTC City-ju Ljubljana je s podjetjem Julon iz Skupine Aquafil sklenilo dogovor o oskrbi s toplotno energijo. To bo presežek toplotne energije preusmerilo v bazene Atlantisa in s tem 100-odstotno zadostilo potrebam po toplotni energiji Atlantisa. Ker partnerja delujeta v neposredni bližini, takšen dogovor omogoča znatno zmanjšanje okoljskih vplivov in prispeva k bolj zeleni prestolnici. Poleg trajnostnih učinkov na okolje projekt prinaša tudi ekonomske učinke. Toplotna energija v obliki vroče vode, ki jo bo odslej uporabljalo Vodno mesto Atlantis, v podjetju Julon nastaja v proizvodnem procesu Econyl®. To energijo podjetje Julon delno ponovno uporabi v proizvodnih procesih, preostanek pa je do sedaj predstavljal neizkoriščen presežek energije. Nov dogovor o oskrbi s toplotno energijo iz podjetja Julon bo omogočil zmanjšanje količine toplotne energije, ki ga Vodno mesto Atlantis kupi od družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana. Posledično se bo za enako količino zmanjšala tudi proizvodnja toplotne energije v mestu. Nov dogovor obeta zmanjšanje emisij CO2 za več kot 2.000.000 kilogramov na leto in posledično bolj čist zrak v mestu. Za primerjavo, to pomeni zmanjšanje emisij CO2 za toliko, kot jih povzroči 1.100 avtomobilov, ki na leto prevozijo 12.700 kilometrov.

Julon d.o.o.
www.aquafil.com

Jub-2Jubolin ThermoNa trgu obstaja delež neizoliranih zgradb, ki jim zaradi spomeniške zaščite ni dovoljena sprememba zunanjega videza. Zanje Jub ponuja rešitev, in sicer Sistem Thermo. Sestavljata ga izdelka Jubolin Thermo in Jupol Thermo. Jubolin Thermo vsebuje drobne votle kroglice, ki so polnjene s plinom, zaradi katerih se po celotni debelini posušenega barvnega filma ustvari termična ovira, ki daje občutek toplejše in prijetnejše površine. V kombinaciji z notranjo toplotno izolacijsko barvo Jupol Thermo se učinek toplotne izolativnosti še poveča. V primeru toplotnih mostov Sistem Thermo zmanjša možnost pojava plesni na steni, ker prepreči kondenzacijo vode. Izdelka sta izdelana na inovativen način in zato zaščite filma ne potrebujeta, razen izjemoma, kadar so pogoji izjemno neugodni (klet ipd.). Za lastnosti izdelka imamo dokazila in uradne meritve s strani Inštituta Jožef Štefan, ki so pokazali toplotno prevodnost 0,150 W/mK in toplotno difuzivnost 0,250 m2/s. Pri uporabi sistema Thermo v primerjavi s toplotno neizolirano gradnjo iz opeke v zrak izpustimo 400 kg manj CO2 plina na leto. Za porabo takih izpustov CO2 plina je potrebnih 65 dreves, saj povprečno veliko drevo na leto absorbira 6 kg CO2. Zaradi neuporabe biocidnih pripravkov v sistemu Thermo se zmanjšajo tudi vplivi na okolje, ki jih dobimo pri njihovi proizvodnji in uporabi. Inovativni sistem Thermo je dobitnik priznanja okolju prijazen izdelek, ki ga podeljuje časnik Finance.

Jub d.o.o.
www.jub.si

Organski odpadki predstavljajo več kot tretjino vseh odpadkov. Z izločitvijo organskih odpadkov od ostalih odpadkov jih lahko kompostiramo ali predelamo drugače, tako da preprečimo nekontrolirano gnitje. Pri tem poteka kemijska reakcija, kjer pod prisotnostjo kisika nastaja humus, katere reakcija je naslednja:
Organski material + O2 = Kompost (humus) + CO2 + H2O + NO3– + SO42– + toplota
Pri tem je proces odvisen od več dejavnikov in njihove predelave. Glavni dejavniki predelave komposta so voda, pH, temperatura, koncentracija hranil in zračenje. V podjetju Javne službe Ptuj se v okviru CERO Gajke obdelujejo tudi biološki odpadki. Kompostira se v kontejnerjih, kjer poteka intenzivno zorenje, ki traja največ 10 dni pri temperaturi 70 °C. Nato se v hali za naknadno zorenje izvaja proces odsesavanja in vlaženja. Takšen kvaliteten kompost se nato preseje in analizira njegova kakovost ter se kot takšnega oddaja naprej uporabnikom.

Javne službe Ptuj, d.o.o.
www.js-ptuj.si

Hotel-Park- -Foto-Špela-Bizjak-1Prijazni napisi v zelenem hoteluLjubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016 je letos še bolj zelena in takšen je tudi hotel Park. Uvajamo okolju prijazne spremembe in iščemo nove trajnostne rešitve. Predvsem pa se zavedamo, da je poleg uvajanja sprememb ključna ozaveščenost. Pomembno je, da se vsi, naši gostje in zaposleni v hotelu Park, zavedamo vpliva, ki ga imamo na okolje. Zato smo naše prostore opremili s prijaznimi napisi, ki nam pomagajo pri uvajanju novih navad. Tako nas spomnijo, da ugašamo luči in elektronske naprave, zapiramo okna in vodo. Varčujemo z elektriko, vodo, papirjem in na sploh skrbimo za manjšo porabo vseh materialov. Morda se nekomu zdijo ti ukrepi malenkostni. Pa vendar ima naš hotel 185 sob in zato vsak liter vode ali vat energije šteje. Skrbimo tudi za izobraževanje naših zaposlenih in postajamo pravi Zeleni Ambasadorji. Skupaj smo si postavili zelene cilje tako na ravni hotela kot tudi individualno. Tudi zato je hotel Park najbolj urbani in zeleni hotel v središču Ljubljane. Ste vedeli? Če med umivanjem zob zapremo vodo, lahko prihranimo okoli 10 litrov vode.

Hotel Park Ljubljana d.o.o.
www.hotelpark.si

GIZ-DZPAvditorij posveta o zemeljskem plinuKonec lanskega leta je Ministrstvo za infrastrukturo v javno razpravo podalo osnutek Energetskega koncepta Slovenije (EKS), s katerim želi država začrtati nadaljnjo pot razvoja slovenskega energetskega sektorja. V javno razpravo se je aktivno vključilo tudi Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) in 11. decembra 2015 skupaj z največjim energetskim portalom v regiji energetika.net organiziralo strokovni posvet z naslovom »Zemeljski plin – varna naložba v prihodnost«. Na njem so sodelovali predstavnik Ministrstva za infrastrukturo in priznani slovenski energetski strokovnjaki, ki so prišli do zaključkov, da je potrebno zemeljskemu plinu v EKS nameniti vidnejšo vlogo. Pozitivni finančni in okoljski učinki uporabe zemeljskega plina namreč sledijo ambicioznim ciljem države – boj proti podnebnim spremembam z zmanjševanjem izpustov CO2, zanesljiv dostop do energije in konkurenčna oskrba z energijo. Udeleženci so izpostavili tudi vedno večjo uporabo zemeljskega plina v prometu. GIZ DZP je oblikoval zaključke in jih posredoval Ministrstvu za infrastrukturo. Zaključki so: večja vloga zemeljskega plina pri zasledovanju okoljskih ciljev Slovenije in EU, dodatne koncesije za distribucijo zemeljskega plina, večja pozornost umeščanju plinovodnega omrežja v državne prostorske načrte in umestitev zemeljskega plina med strateške energente na področju transporta.

GIZ DZP, d.z.p.
www.giz-dzp.si