All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Brezplačno in enostavno do okoljske zakonodaje in ocene okoljskih tveganj

4. Jul 2019

Tax Fin LexOkoljska odgovornost je med izvajalci poklicnih dejavnosti še precej nepoznan institut, zato predstavlja sistem EcoLex (www.ecolex.si) pomemben korak naprej k učinkovitejšemu prepoznavanju in obvladovanju okoljskih tveganj. Na spletni strani projekta EcoLex Life so na voljo štiri brezplačna orodja, med drugim tudi Orodje za oceno okoljskih tveganj in Okoljski vodič. Orodje za oceno okoljskih tveganj je preprosta interaktivna aplikacija, ki uporabnikom pomaga prepoznati njihova tveganja za povzročitev okoljske škode, na koncu pa jim poda podrobnejše poročilo z dodatnimi pojasnili in priporočili. Aplikacija Okoljski vodič kot rezultat ponudi poročilo, ki pa vsebuje še podrobnejši pregled ključnih zahtev zakonodaje, ki zavezuje posameznega uporabnika, in pojasnilo trenutnega stanja znotraj njegovega podjetja. Obe orodji ponujata enostaven dostop do ažuriranih čistopisov predpisov, na katere se sklicujeta.

Tax-Fin-Lex d.o.o.
www.tax-fin-lex.si