All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Certifikat evropskih združenj za celovit nadzor nad škodljivci

21. Feb 2018

Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano EOL126V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano smo pridobili certifikat Konfederacije evropskih združenj za celovit nadzor nad škodljivci CEPA (Confederation of European Pest Management Associations), s katerim dokazujemo, da izpolnjujemo zahteve CEN standarda EN 16636:2015. CEN standard EN 16636:2015 določa zahteve, priporočila in osnovne kompetence, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci celovitega nadzora in zatiranja škodljivcev. S pridobljenim certifikatom smo tudi formalno potrdili visoko kakovost naših storitev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. Certifikat dokazuje, da naše storitve celovitega nadzora in zatiranja škodljivcev izvajamo z visoko strokovno usposobljenimi izvajalci, ob dobro vzpostavljenem sistemu nadzora morebitnih tveganj ali negativnih vplivov za naročnike in širše okolje. S tem pomembno prispevamo tudi k varovanju okolja in javnega zdravja.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
www.nlzoh.si