All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Destinacija (občina) Bled prejemnica zlatega znaka Slovenia green

20. Jul 2018

bn a koloDestinacija Bled je v certifikacijski shemi in nacionalnem programu Zelena shema slovenskega turizma, ki deluje pod krovno znamko SLOVENIA GREEN, prejela zlati znak. Shema združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, ki je osrednji fokus tako Občine Bled in njenih zavodov kot Turizma Bled, ki je na destinaciji nosilec omenjenega certifikata in vseh nalog, ki nas na tem področju še čakajo. O blejski naravi in pokrajini ni potrebno izgubljati besed, ravno tako ne o kulturi in tradiciji - prav ti dve poglavji sta naši najmočnejši. Na Bledu kujemo in živimo številne trajnostne in zelene zgodbe, začenši z izgradnjo severne obvoznice, ki bo središče Bleda razbremenila prometa proti Pokljuki in bo prevozna še pred poletno sezono. Imamo avtomatsko izposojo koles, smo del projekta zero waste, z velikimi plakati promoviramo vodo iz pipe in pozivamo k zavračanju plastičnih vrečk. Bled ima urejeno kanalizacijo in plinifikacijo, ki je pomembno zmanjšala število individualnih kurišč, poteka energetska sanacija javnih stavb idr. V letošnji sezoni okoli jezera že postavljamo pitnike, poteka projekt Pohodniške poti na Bledu, poleti vozi avtobus hop on hop of, končno se pripravlja izgradnja kolesarske steze med Bledom in Bohinjem. S kolesarsko stezo pa bo opremljena tudi severna obvoznica. Pripravila: Romana Purkart, Turizem Bled

Občina Bled
www.e-bled.si