All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Domača smreka ima veliko prednost pred sibirskim macesnom

13. Maj 2019

Silvaprodukt2Blaženje podnebnih sprememb zahteva uporabo naravnih materialov, med najpomembnejšimi je zagotovo tudi les. V zadnjem času se za izdelke, katerih namen je uporaba na prostem (ograje, fasade, terase ipd.), veliko uporablja sibirski macesen s prepričanjem, da (tudi) na ta način ravnamo trajnostno in sonaravno. To ne drži. Ogljični odtis sibirskega macesna po transportu v naše kraje znaša kar 150 kg CO₂e na m³ lesa, doma posekane smrekovine pa le okoli 2 kg. Za zares trajnosten razvoj je torej nujna uporaba domačih lesnih vrst. V podjetju Silvaprodukt z najsodobnejšimi postopki zaščite oplemenitimo lokalno pridelan les. Primer takšnega postopka je termična modifikacija lesa Silvapro®, s katerim domačim lesnim vrstam bistveno povečamo odpornost proti lesnim škodljivcem, življenjsko dobo pa podaljšamo za pet- in večkrat. Pri tem uporabimo samo toploto. Tako obdelana smrekovina ima ogljični odtis 10 kg CO₂e na m³ lesa, kar je 15-krat manj od sibirskega macesna.
Zapisal: dr. Nejc Thaler

Silvaprodukt d.o.o.
www.silvaprodukt.si