All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Ekostranišče CONVERT tudi na spletu

24. Jul 2018

VSVO EOL slikaGostujoči strokovnjaki in študenjteNa Visoki šoli za varstvo okolja (VŠVO) v okviru programa »Po kreativni poti do znanja 2017-2020« uspešno izvajamo projekt »CO2 negativna stranišča« (CONVERT – CO2 NegatiVe ExteRnal Toliets). Študentje interdisciplinarnih ved v podpornem okolju raziskujejo tehnologije za najbolj optimalno trajnostno nadgradnjo prototipa ekološkega stranišča podjetja KAKIS d.o.o. Idejo nadgrajujejo v obliki računalniške simulacije, ki ob konstrukcijski in vizualni optimizaciji preučuje inovativne tehnologije obdelave urina v povezavi z ozelenitvijo ekostranišča. S pomočjo nevladne organizacije Complementarium projekt CONVERT kot inovativna rešitev nagovarja družbo, jo ozavešča in približuje produkt potencialnim uporabnikom tudi preko spleta. V okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja smo na VŠVO organizirali dogodek z okroglo mizo. Študenti so predstavili idejno zasnovo ekostranišča in skupaj z vabljenimi strokovnjaki razpravljali o možnih nadgradnjah z upoštevanjem načel zelene ekonomije. Več o projektu je dostopno na www.zelenastranisca.si.

Pripravili: dr. Anja Bubik in dr. Lucija Kolar

Javni štipendijski sklad

 

    RS   Kakis  Convert    Complementarium

 

 

 

 

 

 

 

Visoka šola za varstvo okolja
www.vsvo.si