All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Filtriranje zraka v zaprtih prostorih

13. Maj 2019

SIES 1Sistem Clean Air Solutions (CAS) je namenjen filtriranju zraka v zaprtih prostorih z odstranjevanjem v zraku lebdečih delcev v industrijskih objektih. Kot v zraku lebdeče delce razumemo tako anorganski prah, ki se bodisi zaradi majhne mase bodisi zaradi dimenzij ne poleže hitro in zato sorazmerno dolgo lebdi v zraku, pa tudi organske delce (kot so plesni, kvasovke, bakterije ipd.) s tovrstnimi lastnostmi. Dimenzije delcev, ki jih sistem CAS odstrani iz zraka, so med 0,1 mikrona in 100 mikroni, odvisno od specifične teže materiala, iz katerega so ti delci. Sistem filtriranja CAS torej iz zraka odstranjuje zelo drobne, drobne in debelejše delce. Potrebno je poudariti, da tudi nekatere vrste dima, kot je dim iz dizel motorjev ali dim, ki nastaja pri varjenju, vsebujejo tako pline kot trde delce, zato je sistem možno uporabljati tudi kot metodo za odstranjevanje deleža trdih delcev iz dima. Sistem pa ne deluje na pline, pare, temperaturo ali vonje (delci teh snovi so mnogo manjši od 0,1 µm). S pomočjo sistema CAS lahko iz okolja odstranimo od 65-85 % delcev, ki onesnažujejo okolje.

SIES d.o.o.
https://sies.si