All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Goodyearovci pomagali pri naravni obnovi gozda po žledolomu

24. Jul 2018

Goodyear Dunlop Sava TiresGoodyearova prostovoljska ekipaSredi aprila je ekipa Goodyearovih zaposlenih pogozdovala območje velikosti skoraj enega hektara nad Zgornjim Vetrnim. Območje pod Kriško goro je namreč februarja 2014 prizadel žledolom. Kot posledica ujme se je v zadnjih letih na tem območju razširil podlubnik. Goodyearova ekipa se je na predlog Zavoda za gozdove Slovenije odločila, da gozdu pomaga z umetno obnovo in prizadete površine pogozdi z listavci. Matevž Udovč z Brega ob Bistrici je pobudo za pogozdovanje okoliškega gozda pojasnil: »Za prostovoljsko akcijo smo se odločili zaradi zavedanja, da so drevesa in gozdovi izjemnega pomena pri ohranjanju kakovostnejšega naravnega okolja. V enem dnevu nam je z ekipo uspelo posaditi kar 425 sadik javorja in bukve.« Predstavnica Zavoda za gozdove, vodja KE Tržič, Mojca Brejc pa je dejala: »Na Zavodu za gozdove Slovenije podpiramo prostovoljske akcije za obnovo v ujmah poškodovanih gozdnih sestojev – z veseljem smo zagotovili, da je pogozdovanje potekalo v skladu s strokovnimi usmeritvami gozdarjev in ob soglasju lastnikov gozdnih zemljišč.« Goodyear bo nadaljeval s projekti prostovoljstva in vključevanja zaposlenih v lokalno skupnost v okviru programa Goodyear Boljša prihodnost. Program podpira prostovoljske iniciative zaposlenih, ki potrebe lokalne skupnosti lahko naslovijo z izvedbo raznovrstnih akcij na področju okoljske trajnostnosti, varnosti na cesti ali prenosa znanj in veščin.

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.
https://goodyear-slovenija.si