All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Gorenje izbrali za najbolj okolju prijazno podjetje

9. Jan 2018

Gorenje EOL 124 125Plaketa za okolju najbolj prijazno podjetjeNa okoljskem srečanju, ki ga tradicionalno prirejata časnik Finance in Eko sklad, letos pa je potekalo pod naslovom Odličnost, inovativnost in učinkovitost v praksi - okolju prijazni projekti v Sloveniji in tujini, je Gorenje, d. d. prejelo nagrado za najbolj okolju prijazno podjetje. Uspešno udejanjanje naše strategije razvoja do okolja prijaznih izdelkov v Gorenju spremljata tudi sistematično zmanjševanje porabe energije in vode ter zmanjševanje količine odpadkov v proizvodnji. Uspešnost na tem področju nam potrjujejo tudi številna okoljska priznanja, ki smo jih prejeli doslej. Nagrado je v imenu Gorenja sprejela Vilma Fece, direktorica področja varstva okolja ter varnega in zdravega dela, ki je ob tem dejala: »Veseli nas, da ste Gorenje prepoznali kot podjetje z jasno okoljsko vizijo in strategijo ter vrhunskimi okoljskimi dosežki skozi celoten življenjski cikel naših izdelkov. Največje priznanje pa nam dajejo tisti, ki vsakodnevno uporabljajo naše okolju prijazne izdelke v svojih domovih.« V Gorenju imamo dolgo okoljsko tradicijo, saj na tem področju s strokovnimi in organizacijskimi aktivnostmi delujemo že več kot trideset let. Zmanjšanje količine deponiranih odpadkov za 99,5 % na izdelek je rezultat doslednega ločenega zbiranja odpadkov, to je izločevanja nekovinskih sekundarnih surovin.

Gorenje, d. d.
www.gorenje.si