All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Izdelke za ponovno uporabo v namenske re-use zbiralne kartonske škatle

27. Mar 2019

Surface ponovna uporabaZbiralne kartonske škatleCenter ponovne uporabe (CPU) kot partner in Mestna občina Ljubljana (MOL) kot pridruženi partner sodelujeta v mednarodnem projektu Surface, ki poteka v okviru programa Interreg Central Europe in ima pomembno vlogo pri vzpostavitvi pametnega oziroma naprednega re-use parka ali parka ponovne uporabe. V CPU pripravljamo akcijski načrt za vzpostavitev območja za gradnjo skupne prihodnosti na območju MOL. Gre za koncept celostne zasnove alternativnih rešitev, ki jih družba potrebuje za spremembo življenjskega stila v smeri odločitev za preprečevanje nastajanja odpadkov, za manjšo porabo virov, večjo možnost kreativnega sodelovanja pri popravilih in izdelavi izdelkov na lokalnem nivoju ter možnost nakupa izdelkov po zasnovi krožnega gospodarstva. Na funkcionalnem območju re-use parka Ljubljana je trenutno evidentiranih 36 prodajaln brez embalaže, 52 servisov oziroma popravljalnic, 4 enote inkluzivnega (vključujočega) podjetništva, center ponovne uporabe ter izobraževalne ustanove za ponovno uporabo, krožno gospodarstvo in preoblikovanje. V CPU občanom tudi omogočamo, da v neposredni bližini zbirnih centrov oddajo še uporabne izdelke v namenskih boksih (kartonskih škatlah), ki jih lahko brezplačno dobijo pri nas. Pred vhodom v skladišče CPU so nameščene tudi preurejene otroške posteljice, kamor lahko občani ločeno odložijo oblačila in druge izdelke.

Surface logo
Center ponovne uporabe
d.o.o., so.p.
www.cpu-reuse.com