All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Mobilnostne navade študentov so odvisne od stalnega bivališča

21. Feb 2018

Fakulteta za organizacijske vede UM EOL126Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru v okviru raziskovalnega in izobraževalnega dela posvečamo precej pozornosti okoljevarstvenim vsebinam. Glede na to, da je v zadnjem obdobju zelo aktualna tematika trajnostne mobilnosti, je bila izvedena raziskava mobilnostnih navad študentov in zaposlenih ter pripravljenosti na spremembe, ki bi pomenile premik k bolj trajnostnim oblikam mobilnosti. V raziskavo je bil vključen tudi izračun ogljičnega odtisa, ki ga zaposleni in študenti ter člani njihovih gospodinjstev povzročijo z uporabo osebnih avtomobilov. Rezultati ankete so pokazali, da na pripravljenost za spremembe mobilnostnih navad ne vpliva noben izmed v anketi navedenih dejavnikov, kot so spol, starost, izobrazba, status in okolje bivanja. Dejanske mobilnostne navade so odvisne od okolja stalnega bivališča (mesto, predmestje ali podeželje), medtem ko ostali dejavniki nanje ne vplivajo. Raziskavo je v okviru svojega diplomskega dela opravil študent Dejan Kic.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
www.fov.um.si