All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Možnost reciklaže stropnih plošč v kakovosten izdelek

17. Nov 2017

Kalcer3 EOL 123Spuščeni stropi v poslovnih prostorih zagotavljajo predvsem enostaven dostop do instalacij, za stropnimi oblogami so skrite prezračevalne in klima naprave, električne, plinske in komunikacijske instalacije. Pri prenovah prostorov se stropne plošče menjajo z novejšimi, ki izrazito izboljšajo akustiko, saj zmanjšujejo odmev in s tem hrup v prostoru. Še posebej je taka prenova zaželena v prostorih, kjer dela več ljudi skupaj. Stare stropne plošče se odložijo na odpad. Čeprav so stropne plošče iz mineralnih gradiv in spadajo med nenevarne gradbene odpadke, predstavlja pri večjih prenovah odvoz na deponijo določen strošek, obenem pa zavržemo uporabno surovino. Podjetje Armstrong, ki spada med največje proizvajalce spuščenih stropov, ponuja možnost reciklaže starih stropnih plošč. Stropne plošče z minimalno dodatno energijo predelajo v kakovosten izdelek s Cradle to Cradle® certifikatom, pomembno zmanjšajo količino gradbenega odpada, s tem povezane stroške in porabo novih primarnih surovin. V podjetju Armstrong pri zamenjavi spuščenega stropa pomagajo tudi pri načrtovanju optimalne akustike v prostoru.

Kalcer d.o.o.
www.kalcer.si, www.armstrong.si