All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Nov prevod standarda za kompetentne energetske presojevalce

17. Nov 2017

SIST EOL 123Energetska presoja je pomemben korak za vsako organizacijo, ki želi izboljšati energetsko učinkovitost, zmanjšati porabo energije ter uvesti s tem povezane ekonomske in okoljske koristi. Zaupanje v proces energetske presoje in zmožnost za doseganje njenih ciljev sta odvisna od kompetentnosti energetskega presojevalca. Nov prevod standarda SIST EN 16247-5:2016, Energetske presoje – 5. del: Kompetence energetskih presojevalcev, določa kompetentnost, ki jo energetski presojevalec potrebuje za uspešno izvajanje energetskih presoj. Standard si prizadeva za uskladitev usposabljanja, veščin in izkušenj, ki jih energetski presojevalec potrebuje, da zagotovi ustrezno kakovost storitve energetske presoje. Kompetence veljajo za posameznika, vendar če so potrebne različne veščine, veljajo tudi za skupino presojevalcev. Zahteve tega standarda naj bi energetskemu presojevalcu omogočale razumeti cilje, potrebe in pričakovanja organizacije glede energetske presoje.

Slovenski inštitut za standardizacijo - SIST
www.sist.si