All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Nove analizne metode za spremljanje onesnaževal

13. Feb 2019

NLZOH analizaAnaliza onesnaževalStrokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) smo razvili nove analizne metode za spremljanje onesnaževal iz skupine fluoriranih spojin (perfluorooktanojska kislina - PFOA in perfluorooktansulfonska kislina - PFOS). Onesnaževala iz skupine fluoriranih spojin so na seznamih snovi, ki jih je potrebno prednostno spremljati v okolju. Možnost pojava teh snovi v okolju je zelo verjetna in lahko predstavljajo nevarnost tako za ljudi kot okolje na splošno. Ob podpori Ministrstva za zdravje (MZ) in Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter s finančno podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj in v okviru projekta SI-MUR-AT smo razvili analitsko metodo za določanje PFOA in PFOS v vodah. V letu 2018 je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) PFOA in PFOS vključila v programe spremljanja kakovosti podzemnih voda in površinskih vodotokov. Strokovnjaki MZ, ARSO in NLZOH glede na priporočila Evropske komisije predlagamo, da upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo PFOA in PFOS prepoznajo kot dejavnik tveganja v oskrbi s pitno vodo in omenjeni spojini vključijo v program spremljanja. V NLZOH pomagamo pri načrtovanju notranjega nadzora pitne vode in nudimo strokovno podporo pri prepoznavanju dejavnikov tveganja v oskrbi s pitno vodo.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
www.nlzoh.si