All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Nove zahteve v Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi

18. Jan 2019

NLZOH odpadkiOdpadki12. septembra 2018 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l. RS 60/2018) objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Med drugim določa časovne obveznosti izvajalcev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v zvezi z izvedbo sortirnih analiz mešanih komunalnih odpadkov. Izvajalec javne službe mora sortirne analize prvič zagotoviti za leto 2019, in sicer v obdobju med 1. januarjem in 31. marcem oziroma med 1. oktobrom in 31. decembrom, o čemer mora do 31. marca leta 2020 oddati poročilo Ministrstvu za okolje in prostor. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano imamo pridobljeno akreditacijo za vzorčenje odpadkov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025. Izpolnjujemo predpisane pogoje in smo primeren partner za izvedbo sortirnih analiz mešanih komunalnih odpadkov (svetovanje, nadzor pri izvedbi sortiranja in tehtanja frakcij odpadkov ter izdelava poročila o sortirni analizi na obrazcu iz Uredbe).

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
www.nlzoh.si