All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Obnovljena IT in komunikacijska oprema k novim uporabnikom

25. Maj 2017

Interseroh EOL__118Obnavljena IT in komunikacijska opremaPrenova in servisiranje osebnih računalnikov in prenosnikov bistveno prispevata k varovanju okolja ter manjši porabi naravnih virov. V ta namen podjetje Interseroh v Nemčiji uvaja način dobre prakse iz tujine, kako podaljšati življenjsko dobo tovrstnih naprav. Raziskave so namreč pokazale, da lahko z obnovitvijo prenosnika prihranimo kar 181 kilogramov primarnih virov in preprečimo emisije škodljivih plinov v ozračje. Kako poteka prenova? Krožno gospodarstvo predstavlja koncept ponovne uporabe, popravila in recikliranja obstoječih materialov in izdelkov. Prenova IT in komunikacijske opreme poteka v treh korakih: 1) zbiranje strojne opreme, kot so osebni računalniki, monitorji, strežniki, omrežne naprave ali pametni telefoni. Zbiranje poteka na sedežu podjetja Interseroh, kjer komponente omenjenih naprav razstavimo. Del komponent obnovimo, ostale pa končajo kot sekundarna surovina za proizvodnjo nove opreme; 2) strokovnjaki uničijo vse podatke na napravah in nanje naložijo novo programsko opremo; 3) v zadnjem koraku podjetje Interseroh obnovljeno opremo ponovno dostavi na tržišče. Obnovljeno opremo namenijo podjetjem, različnim zavodom, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, ali družinam z nižjimi dohodki.

Interseroh d.o.o.
www.interseroh-slo.si