All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Obvladujemo vplive na okolje v korist naših potomcev

27. Mar 2019

FerroCrtalicLočeno zbiranje odpadkovLočeno zbiranje odpadkov je naša skupna odgovornost. Tega se vsi zaposleni v podjetju FerroČrtalič dobro zavedamo. Vsakodnevno ločujemo glavne vrste odpadkov, kot so embalaža in karton, papir, les, plastenke, biološki odpadki ter kovinski odpadki, ki jih ločujemo glede na vrsto. Ločeno zbiramo odpadke iz nerjavečega jekla, iz rjavečega jekla in aluminija. V pisarnah prevladujeta papir in karton. V obeh nadstropjih poslovnih prostorov so na razpolago posebni koši za papir. V kuhinji posebej zbiramo biološke odpadke. V proizvodnji pa imamo urejene eko kotičke, kjer imamo postavljene kontejnerje za ločeno zbiranje odpadkov. Ločeno zbrane nevarne odpadke iz proizvodnje (manjše količine čistilnega bencina) prevzamejo podjetja, ki so pooblaščena za ravnanje z nevarnimi odpadki in poskrbijo za to, da ti odpadki ne škodujejo okolju. Tej tematiki posvečamo ustrezno pozornost. Tako smo v začetku letošnjega leta za proizvodnjo organizirali krajše predavanje o ločevanju odpadkov za dodatno ozaveščanje zaposlenih. Zavedamo se, da vsak izmed nas ustvarja odpadke, zato je prav, da tudi vsak izmed nas poskrbi za njihov čim manjši vpliv na okolje s ciljem, da ohranimo naše okolje čim bolj nedotaknjeno za naše potomce. Zapisala: Alena Bajrami

FerroČrtalič d.o.o.
https://ferroecoblast.com/sl