All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Odpadni tekstilni materiali za nove tržne surovine

8. Jul 2019

Pilotna linija ResyntexPodjetje IOS skupaj z Univerzo v Mariboru ter podjetjem Tekstina in ostalimi partnerji iz 10 evropskih držav zaključuje štiriletni evropski projekt RESYNTEX (http://www.resyntex. eu/). Cilj projekta je bil ustvariti nov koncept krožnega gospodarstva, ki omogoča zbiranje, sortiranje ter predelavo odpadnih tekstilnih materialov v nove tržne surovine. Te bodo primerne za nadaljnjo uporabo v kemični ter tekstilni industriji. Demonstracijska linija je postavljena v Mariboru (na Pobrežju) in je edinstvena v Evropski uniji in na svetu ter pomeni velik doprinos Vzhodne kohezijske regije in celotne Slovenije h globalni problematiki reševanja odpadkov. Namenjena je vsem zainteresiranim podjetjem, ki bi želela preizkusiti demonstracijsko linijo za raziskave in za razvoj pridobivanja sekundarnih surovin iz različnih vrst odpadkov, ne samo tekstilnih, temveč tudi plastičnih, živilskih in lesnih.

RESYNTEXT logo
IOS, d.o.o.
www.ios.si