All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Okoljske proizvodne deklaracije (EPD) za Rigips sisteme sten in stropov

25. Maj 2017

Saint-Gobain-Rigips EOL__118EPD za sisteme sten in stropovŽe leta 2014 je Rigips Avstrija pridobil okoljske izjave za vse proizvedene plošče v Bad Aussee-ju, v katerih so na voljo vse informacije o življenjskem ciklusu uporabe od zibelke do groba. Tako imenovane izjave tipa III zagotavljajo informacije o porabi energije in virih, a tudi obseg prispevka k učinku tople grede, zakisljevanja, evtrofikaciji, tanjšanju ozonskega plašča in smoga. Vključuje tudi informacije o tehničnih lastnostih, ki so potrebne za oceno učinkovitosti gradnje v stavbah, o zvočni izolaciji in vplivu na kakovost zraka v zaprtih prostorih. Rigips Avstrija je prvo podjetje v Avstriji, ki je pridobilo EPD ne samo za posamezne plošče, temveč za celotni sistem montažnih sten in stropov. Tako lahko sedaj arhitekti, gradbeni fiziki ali nosilci projektov precej lažje načrtujejo s pomočjo trajnostne in okolju prijazne gradnje.

Saint Gobain Rigips
www.rigips.si