All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Oven za vizijo zelenih urbanih središč

4. Okt 2017

Oven elektro Maribor EOL122Zmogljivo električno koloOven uresničuje vizijo zelenih urbanih središč s sharingom električnih koles v Mariboru in okolici. Eden izmed ciljev projekta družbe Oven je oživitev mestnega jedra, saj je izposoja električnih koles zanimiva za turistične namene in tudi odlična alternativa za avtomobilski ali javni prevoz. S kolesom se izognemo stroškom prevoza in parkiranja ter z manjšimi izpusti pripomoremo h kakovosti zraka v mestnih središčih. Podjetje Oven Elektro Maribor d.o.o. je eno prvih podjetij na Štajerskem, ki uspešno pospešuje trajnostno mobilnost, zelene vire energije in je eden bolj aktivnih pobudnikov pri povezovanju podjetij ter skupnosti, ki lahko pripomorejo k zmanjševanju ogljičnega odtisa na vseh ravneh družbe. Letos so posebej aktivni z novimi projekti na področju urbane mobilnosti, stalno širijo ponudbo električnih prevoznih sredstev in občane vabijo k izposoji električnih koles. Prve Bike sharing točke v Mariboru najdete na Lentu pred lokalom Mačka, na Drava centru v Limbuškem nabrežju, pri priljubljenem gostinskem lokalu Črni baron v Malečniku, pri Hotelu Betnava in na Meranovem v Limbušu. Z Zavodom za turizem Maribor in Zadrugo BikeLab pa potekajo dogovori za širšo akcijo bike sharinga v Mariboru, za katero bo podjetje Oven nabavilo kar 15 električnih koles. Električno mobilnost Oven Elektro Maribor spodbuja tudi z zelenimi izdelki in storitvami, ki so dostopni na www.trgovina-oven.si.

Oven Elektro Maribor d.o.o.
www.oven-em.si