All in one search

Ime podjetja

Create date

-

PEGASUS - mikro omrežja in trajnostna raba električne energije

17. Avg 2017

V letu 2017 se je pričelo izvajanje projekta PEGASUS, katerega cilj je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih preko mikro-omrežij. PEGASUS je mednarodni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz Italije, Grčije, Malte, Francije, Slovenije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Španije. Energetska Agencija za Podravje sodeluje v projektu kot projektni partner in je vodja delovnega paketa za komunikacijo. Projekt je osredotočen na simulacije delovanja mikro-omrežij, ki omogočajo nov pristop k načrtovanju in vodenju električnih omrežij in elektroenergetskega sistema. Načrtovanje in delovanje mikro omrežij bo eksperimentalno izvedeno na 7 pilotnih območjih. Na podlagi rezultatov bodo lokalne skupnosti lažje vzpostavile operativne ukrepe za uvedbo mikro-omrežij, katerih cilj je optimizacija proizvodnje in porabe energije. Preizkušeni poslovni model naj bi pokazal prednosti pametnih omrežij in administrativno olajšal njihovo širšo uporabo. Prvo srečanje projektne skupine je potekalo v aprilu v Potenzi, v Italiji. Več o projektu na spletni strani www.energap.si in www.fedarene.org/projects/pegasus-19001.

Energetska agencija za Podravje, zavod za trajnostno rabo energije
www.energap.si

Energetska agencija za Podravje LOGO COLOUR Pegasus EOL121