All in one search

Ime podjetja

Create date

-

PERFECT: Zelena infrastruktura igra vse pomembnejšo vlogo pri razvoju mest

4. Okt 2017

PERFECT EOL122V Ljubljani je med 11. in 13. septembrom v organizaciji Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) potekalo strokovno srečanje partnerjev projekta PERFECT, katerega osrednji namen je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik na področju zelene infrastrukture. Velik potencial na področju zaščite in razvoja zelene infrastrukture so prepoznali tudi v RRA LUR, ki je slovenski partner v projektu. Ena izmed osrednjih nalog agencije je skladen regionalni razvoj, zato je izboljšanje regionalnih razvojnih politik na področju zelene infrastrukture, ki lahko bistveno pripomore k višji kvaliteti bivanja, ustvarjanju dobrih pogojev za rast gospodarstva in dvigu konkurenčnosti regije, ključnega pomena. Ukrepi zelene infrastrukture lahko namreč zagotovijo pomembne okoljske, gospodarske in socialne koristi, zato bo RRA LUR v okviru projekta PERFECT izdelala strategijo razvoja zelene infrastrukture v regiji, katere sestavni del bodo tudi akcijski načrt in priporočila za sofinanciranje investicij v zeleno infrastrukturo iz evropskih virov.

Perfect LogoEOL122

 

 

 

RRA Ljubljanske urbane regije
www.rralur.si