All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Preoblikovanje odpadnih komunalnih surovin

14. Maj 2019

EOL 139 Slika TECOSV okviru projekta CEPLAFIB, sofinanciranega iz programa LIFE - Okolje in učinkovita raba virov, ponosno predstavljamo najnovejše dosežke pri preoblikovanju odpadnih komunalnih surovin – plastične embalaže in časopisnega papirja. Partnerji projekta, Adria Mobil, Omaplast, Ecopulp, ITB, AITIIP in TECOS, smo razvili nove kompozitne materiale na osnovi recikliranih granulatov polipropilena in polietilena ter visokega utežnega dodatka vlaken (do 40 %) pridobljenih iz odpadnega časopisnega papirja, ki se ponašajo z odličnimi mehanskimi lastnostmi. Modul elastičnosti se ob pravi utežni kombinaciji materialnih komponent in modifikatorjev lahko izboljša do 85 %, trdnost novih kompozitnih materialov pa je lahko tudi do 65 % boljša, kot jo izkazuje osnovna polimerna komponenta. Novonastale materiale bomo v nadaljevanju uporabili za razvoj avtomobilskih notranjih komponent, industrijske embalaže in konstrukcijskih elementov v gradbenem sektorju.

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
www.tecos.si