All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Priprava trajnostnega poročila za skupino Petrol

7. Jul 2017

ovitek v3_SLO-Petrol_121Skupina Petrol je objavila svoje trajnostno poročilo za leto 2016, ki smo ga pripravili v Fit medii, kjer smo specializirani za področje trajnostnega razvoja in pripravo trajnostnih poročil. Poskrbeli smo za strokovni vsebinski koncept, izvedbo in oblikovanje. Trajnostno poročilo je pripravljeno v skladu s smernicami GRI-4, pri čemer so upoštevana vsa specifična področja njihove dejavnosti. Poročilo o trajnostnem razvoju skupine Petrol je integralni del trajnostnih aktivnosti družbe, ki temeljijo na poslovni strategiji skupine Petrol do leta 2020. Predstavljeni so okoljski in družbeni odtis skupine Petrol in Sloveniji ter Petrolovi odgovori na globalne izzive: podnebne spremembe oziroma nizkoogljična družba, trajnostna mobilnost, energetska vzdržnost in odgovorno upravljanje s celotno paleto naravnih virov oziroma krožno gospodarstvo. Trajnostno poročilo podaja analizo sedanjosti in, kjer je smiselno, primerjavo s preteklimi trendi, hkrati je usmerjeno v prihodnost.

Fit media d.o.o.
www.fitmedia.si