All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Prva borza lokalnih živil Osrednjeslovenske regije

20. Jul 2018

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 1V Ljubljani je na pobudo Oddelka za razvoj okolja Mestne občine Ljubljana, Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Turizma Ljubljana, Kmetijsko Gozdarskega Zavoda Ljubljana in v sodelovanju z zavodom EKOmeter potekala prva borza lokalnih živil Osrednje Slovenije, ki je presegla vsa pričakovanja udeležencev. Na enem mestu so se zbrali pridelovalci živil iz Ljubljane in regije Osrednja Slovenija ter potencialni kupci iz javnega in zasebnega sektorja. Osnovni vzgib za organizacijo prve tovrstne borze lokalnih živil je bila želja organizatorjev za spodbujanje lokalne samooskrbe z živili. Kratke nabavne verige imajo pozitivne učinke na več vidikov trajnostnega razvoje mesta in širše regije na področju gospodarstva, okolja in družbenih odnosov. Na borzi so predstavniki šol, vrtcev ter gostincev iskali priložnosti poslovnega sodelovanja s pridelovalci živil. Poslovnih pogovorov se je udeležilo kar 39 pridelovalcev lokalnih živil iz Osrednjeslovenske regije, 19 predstavnikov ljubljanskih šol in vrtcev ter 9 hotelirjev in gostincev. Prav vsi udeleženci so v borzi prepoznali poslovni potencial. Nekateri so že sklenili dogovore o sodelovanju, zato pozdravljajo izvedbo podobnih dogodkov tudi v prihodnje.

Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije
www.rralur.si