All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Rušitev dimnika Toplarne Polaj

21. Feb 2018

JP Komunala Trbovlje EOL126Dimnik Toplarne PolajNa lokaciji Toplarne Polaj je bil leta 1984 zgrajen 70 m visok dimnik za odvajanje dimnih plinov iz premogovnih kotlov. Odkar je Toplarna Polaj leta 1994 prešla s premoga na zemeljski plin, je dimnik služil le za namestitev anten in radijske bazne postaje mobilne telefonije. Z leti so se na dimniku začele pojavljati razpoke in odstopanje betona, propadanje kovinskih konstrukcij in odpadanje notranje šamotne obloge, zato je Komunala Trbovlje konec leta 2016 naročila alpinistični pregled zunanjosti in notranjosti dimnika. Ta je na zunanjem plašču pokazal na številne razpoke in žarišča preperelosti betona, v notranjosti pa zaradi manjkajočih opek poves najvišjega 15-metrskega segmenta šamotne obloge. Gradbeni inštitut ZRMK je izdelal študijo možnih scenarijev za sanacijo ali rušitev dimnika na osnovi katere je bila sprejeta odločitev, da se dimnik poruši. V drugi polovici 2017 je bil izveden javni razpis, na katerem je bilo izbrano podjetje Rudis d.o.o. Trbovlje kot vodilni partner Joint Venture Rudis – AGM Nemec. Rušitvena dela so se pričela v novembru 2017 in se zaradi slabih vremenskih razmer končala v prvih dneh januarja 2018. Spomladi bo sledila preplastitev površine z asfaltom in ureditev potrebne dokumentacije za dokončanje projekta.

JP komunala Trbovlje, d.o.o.
www.komunala-trbovlje.si